Täysistunnon pöytäkirja 19/2009 vp

PTK 19/2009 vp

19. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2009 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

17) Laki työttömyysturvalain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

  jatkui

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Tässä ed. Seurujärven lakialoitteessa työttömyysturvalain muuttamisesta ehdotetaan siis, että työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen tämän lain mukaisesti siltä ajalta, jona hän osallistuu vapaaehtoispalokunnan toimintaan. Tämä ongelma on syntynyt muutamilla paikkakunnilla erittäinkin vahvasti. Kun tehdaspalokunnat ovat hoitaneet tätä palotointa ja tehtaat ovat lopettaneet, niin silloin on jääty työttömiksi ja korvaukset vapaaehtoispalokuntatoiminnasta vievät palomiehiltä työttömyysturvaetuudet. Tämä on kohtuuton tilanne, ja lakialoite on siinä mielessä hyvin kannatettava.

Mutta se keino, jolla tämän ongelman voisi laajasti poistaa, koska tämä koskettaa myös monia muita tehtäviä kuin vain palokuntien osalta, on se, että tulisi tehdä niin, että palautettaisiin se niin sanottu suojaosuus, jonka Lipposen hallitus vuonna 1996 poisti aivan käsittämättömällä tavalla niin sanotun Liisan listan hyväksymisen yhteydessä. Silloin sai 750 markkaa kuukaudessa ansaita ilman, että työttömyysetuus siitä kärsi. Nyt olen tehnyt sellaisen lakialoitteen, että hyväksyttäisiin 200 euroa kuukaudessa summaksi, johon asti saisi ansaita tuloja eri tavoin mistä tahansa. On se sitten vapaapalokunta, kunnalliset kokouspalkkiot tai muu pieni toimenpide, josta sen verran ansiota tulisi, niin se ei vielä vaikuttaisi työttömyysturvaetuuteen. Tämä olisi kohtuullista, ja näin pitäisi mielestäni tehdä, ja se poistaisi myös tämän ongelman, mikä sisältyy tähän.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä työttömyysturvalain 2 luvun muuttaminen elikkä ed. Seurujärven tekemä aloite on erittäin kannatettava. Tässä ed. Kankaanniemi ansiokkaasti sitä kyllä jo perustelikin, mutta tämähän myös vaikuttaa alueella, missä on käytössä pelkkä vpk-toiminta, ei pelkästään tehdaspalokuntien alueella. Sellaisellakin alueella, jos työttömänä oleva ihminen osallistuu vapaapalokunnan hälytystehtävään ja saa siitä korvausta, tämä sama ongelma esiintyy. Kotiseudullani on hyvin innokastakin vpk-toimintaa ja tämmöinen asia on osoittautunut hiukan ongelmalliseksi. Ymmärrän näin, että myös Lapin seudulla, mistä ed. Seurujärvi tulee, on sama asia koettu ongelmalliseksi.

Keskustelu päättyi.

​​​​