Täysistunnon pöytäkirja 24/2014 vp

PTK 24/2014 vp

24. TORSTAINA 13. MAALISKUUTA 2014 kello 16.09

Tarkistettu versio 2.0

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Sote-uudistus on ollut kunnissa nyt lausunnolla ja on juuri palaamassa sieltä ministeriöön lausuntojen jälkeen. Nyt monet hallituspuolueet ovat jo ehtineet irtisanoutua tästä omasta uudistuksestaan, jota on täällä nyt kolme vuotta pyöritelty. Herää kysymys, missä on nyt tuki tälle sote-uudistukselle, joka on niin paljon teidän kehumanne. Tilanne on se, että kansalaiset ovat nyt erittäin hämillään. Kunnissa rakennellaan liitoksia tällä hetkellä näitten hallituksen ja Orpo-työryhmän linjausten varaan. Eli tilanne on huolestuttava, se on jopa järkyttävä, ja kuntakentällä vallitsee nyt kyllä melkoinen kaaos.

Jotta tähän asiaan saataisiin vihdoinkin joku selvyys ja tiedettäisiin, missä nyt oikein mennään, kysyn peruspalveluministeri Huoviselta: seisotteko hallituksen sote-mallin takana, ja jos seisotte, seisotteko siinä yksin?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Kyllä, seison tämän hallituksen yhden keskeisimmän uudistuksen takana aivan vakaasti, kuten olen koko tämän oman ministeriaikani seissyt, ja uskon, että minulla on tässä koko hallituksen tuki.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on tehty tässä valtakunnassa nyt jo aivan liian pitkään. Nyt on vihdoin saatava aikaan päätöksiä, joiden mukaisesti tätä meidän järjestelmäämme on uudistettava. Tämä kävi oikein hyvin selville, kun olen ollut näillä sote-kierroksillani nyt ympäri maata — muun muassa maanantaina Jyväskylässä eräs osallistujista kertoi olleensa vuonna 93 vastaavassa seminaarissa. Tämä edistämisen kehittäminen on nyt saatava päätökseen ja siihen tilanteeseen, että kansalaisten palvelut todella paranevat, ja siihen tämä hallitus on sitoutunut.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Viime päivinä on kuitenkin tullut tietoa ja tullut lausuntoja hallituspuolueiden sisältä, että tätä sote-mallia voidaan muuttaa. On jopa pidetty todennäköisenä, että sitä muutetaan tai että tilalle tuodaan kokonaan toinen malli. Muun muassa pääministeri Katainen ja valtiovarainministeri Urpilainen ovat antaneet tämän suuntaisia lausuntoja. Eli tyytymättömyys hallituspuolueiden sisällä vaikuttaa kuitenkin avoimelta. On siellä muitakin ministereitä ollut lausumassa, puhumattakaan esimerkiksi vihreistä, jotka ovat jo kauan sitten mielestäni irtisanoutuneet tästä uudistuksesta.

Eli kysyn peruspalveluministeri Huoviselta: onko nyt aika vihdoin kypsä koko sote-uudistuksen aloittamiseen puhtaalta pöydältä parlamentaarisesti valmistellen? Nyt on se paikka, ja toivon selkeää vastausta, eikä niin, että vastataan, kun kehysriihi on ensin katsottu.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Minulla ei ole mitään vaikeuksia vastata tähän suoraan kysymykseen yhtä suorasti: nyt ei ole aika aloittaa puhtaalta pöydältä. Minä olen sitä mieltä, kuten jo äsken totesin, että meidän pitää vihdoin saada aikaan ratkaisuja, koska tämä jatkuva epävarmuus ei ole ollut omiaan vahvistamaan kansalaisten eikä myöskään ammattilaisten luottamusta tähän meidän järjestelmän tilanteeseen.

Silti en kiistä sitä, etteikö tässä ole kyseessä varsin monimutkainen harjoitus. Kaipa tämä olisi tehty jo, jos tämä olisi helppoa ollut, kun tässä ovat useammat hallitukset tätä uudistusta yrittäneet. Mutta olen aivan vakuuttunut siitä, että nyt kun saamme kuntien ja muiden lausunnonantajien palautteen, niin siltä pohjalta hallitus saa hyvän pohjan tehdä sitten omat jatkolinjauksensa tässä asiassa.

Markku Rossi /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Uskon kyllä, että peruspalveluministeri uskoo virkansa puolesta uudistuksen etenemiseen. Mutta, arvoisa pääministeri, hallitusohjelmanne keskeisimpiä kysymyksiä ovat sekä kuntauudistus että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, hallinnollinen uudistus. Mutta samalla pitää kysyä, kuinka paljon pystytään sitä ihmisen terveyttä uudistamaan, kuinka pystytään perusterveydenhuoltoa viemään eteenpäin. Ilmeisesti elinkeinoministeriössä on kehitetty nyt uusi erva-malli. Minä voin kyllä ilmoittaa, että minä en mihinkään ervaan halua, jos minä tarvitsen terveydenhuoltopalvelua. Minä menen silloin terveyskeskukseen lääkäriin tai hakemaan palveluita erikoissairaanhoidon piiristä.

Arvoisa pääministeri, mikä tämä erva-malli on tällä hetkellä? Seisooko hallitus sen takana, ja onko se rakentamassa aivan uutta himmeliä — ja tähti sinne vielä kaiken päälle?

Pääministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Kuten peruspalveluministeri tuossa jo totesi, niin nyt kunnat ovat antaneet omat lausuntonsa, tai tämän päivän aikana vielä antavat, siitä mallista, joka heillä lausunnolla on ollut. Sitten STM vetää yhteen palautteen, katsoo, onko sitä tarvetta muuttaa joiltakin osin. Jos on, sitten hallitus katsoo, onko sitä mahdollista muuttaa. Käymme läpi sen, minkälaiset rajoitteet perustuslaki sille antaa, kehitämme sitä mallia. Tai jos se sitten on perustuslain mukaan mahdotonta, niin sitten pitää etsiä toisia ratkaisuja. Mutta tämä marssijärjestys tässä nyt on, ja vaihe kerrallaan, mutta päätöksiä pitää saada aikaan.

Markku Rossi /kesk:

Arvoisa puhemies! Herra pääministeri, te väistelette tätä kysymystä. Perustuslaki tulee tekemään stopin vastuukuntamallille. Olette ongelmissa hallituksen sisäisesti tämän uudistuksen kanssa aivan selkeästi. Ulospääsytietä pitää tietysti hakea, mutta kysymys on samalla myös ihmisten terveydestä. Te sanotte, että kunnat ovat nyt antaneet vastauksensa — kyllä, taisi kello 16 juuri tuo vastausaika päättyä — mutta hallituspuolueiden taholta, jääköön nyt nimi sanomatta, on todettu, että noilla lausunnoilla ei ole käytännössä mitään merkitystä. Askelmerkit ovat valmiina, mutta me haluaisimme tietää myös täällä eduskunnassa, mihin suuntaan ne ovat oikeasti valmiina. Tuleeko se tarkoittamaan laajalti kuntien vastustamaa isäntäkunta-, vastuukuntamallia, vai mihin tämä terveydenhuollon kehitys tulee menemään, ja jääkö samalla tärkein, perusterveydenhuollon tilanne, näivettymään?

Pääministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Ei tässä ole mitään väisteltävää. Te sanotte, että kuntien lausunnoilla ei ole mitään merkitystä, minä olen täysin toista mieltä. Meidän pitää katsoa se lausunto. Minulle ei ainakaan ole vielä keretty ymmärrettävistä syistä toimittamaan minkäännäköistä yhteenvetoa, jos kerran on varttitunti sitten se lausuntoaika päättynyt. Eli pitää katsoa, mikä on kuntien palaute, mitä positiivista siinä on, mikä on vastustettavaa, ja sitten toisaalta, miten perustuslaki suhtautuu eri esityksiin. Se on selvää, että kun viimeisten vuosien saatossa on esitelty erilaisia malleja, ne ovat aina osan mielestä ristiriitaisia. En ole vielä törmännyt yhteenkään malliin, jota kaikki yksissä tuumin kannattaisivat, en yhteenkään malliin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö päätöksiä voitaisi tehdä, vaikka se herättää erilaisia mielipiteitä. Eli me etsimme semmoisen mallin, joka vahvistaa terveydenhuollon palvelujen tulevaisuutta, ja tämä on, niin kuin ministeri Huovinen totesi, hyvin monimutkainen asia. Jos tämä olisi helppo, niin kai sen joku olisi jo tehnyt.

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Lapissa ja toki muuallakin Suomessa on pidätetty hengitystä koko vaalikauden ajan tämän sote-uudistuksen vuoksi: mitä tuleman pitää? Nyt näyttää vahvasti siltä, että hallituksen rivit rakoilevat siinä, kuinka tätä asiaa aiotaan todella viedä eteenpäin. Lapissa on rakennettu ansiokkaasti omaa sote-mallia alueen haastavat erityispiirteet huomioiden. Olen ollut hämmästynyt tavasta, jolla tähän tärkeään työhön on hallituksessa suhtauduttu. Tätä työtä pitäisi kunnioittaa, ei tyrmätä ja jopa halveksia, koska siltä suhtautuminen on nyt Lapin ihmisistä vaikuttanut. Lappiin on annettu pientä toivoa kahdesta sote-alueesta, jos Meri-Lapin kunnat liittyisivät yhteen. Eli käytännössä siellä ohjataan pakkoliitoksiin, ja siis eräänlaisella kiristyksellä on annettu toivoa asiasta.

Nyt kun vahvasti näyttää siltä, että sote-uudistus menee uudelleen pohdintaan, kysynkin arvon ministeriltä: aiotaanko jatkossa huomioida myös harvaan asuttujen alueiden erityispiirteet toisin kuin aiemmin on tehty, ja millaisena tulevaisuus näyttäytyy mielestänne Lapin osalta?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Nyt en aivan ehkä saa kiinni, mihin edustaja viittaa sanoessaan, että hallituksen puolelta on tyrmätty tai halveksittu Lapin tekemää ansiokasta työtä tämän oman mallin pohdinnassa. Itse vierailin vain muutamia viikkoja sitten tuolla ja tapasin kuntapäättäjiä, ja en varmaankaan tyrmännyt tai halveksinut, vaan halusin ymmärtää sitä oma-aloitteellisuutta, jota Lapissa on osoitettu, ja mielestäni tuo työ täytyy nyt kanavoida, ja niin kuin varmasti kunnat ovat tehneet, kanavoineet sen näihin lausuntoihinsa, joita nyt olemme odottaneet. Olen aivan vakuuttunut, että meidän pitää turvata kaikkien suomalaisten julkiset palvelut tässä maassa, ja se koskee myös niitä alueita maassamme, missä esimerkiksi pitkät etäisyydet muodostavat oman erityisen haasteensa, ja juuri sen vuoksi meidän täytyy katsoa, miten voimme koota niitä voimavaroja, joita meillä on, jotta me pystymme palvelemaan kansalaisten perustarpeita nykyistä paremmin. Tämä on iso haaste ei vain Lapissa vaan monissa muissakin maan osissa.

Jari Lindström /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ministeri Huovinen, te sanoitte, että tämä on monimutkainen harjoitus. Se on ihan totta. Se on niin monimutkainen, että meillä päin ollaan aivan ihmeissään, miten nyt näitä hallituksen linjauksia pitäisi tulkita. Kouvolalle on kerrottu, että se saa olla oma sote-alueensa. Okei, sen ymmärrän. Kuitenkin sinne on tuotu tämmöinen käsite kuin keskuskaupunki, ja keskuskaupunki on STM:n mukaan määritelty sellaiseksi kaupungiksi, jossa on keskussairaala, ja se sattuu meidän alueella olemaan Kotka. Eli miten tätä nyt sitten on ymmärrettävä? Kouvola on oma sote-alue, mutta alueen keskuskaupunki on Kotka. Miten tämä oikein menee? Selittäkää minulle, yksinkertaiselle, tämä.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa herra puhemies! Me nyt odotamme näitten alueitten lausuntoja myöskin tähän kysymykseen liittyen, ja mielestäni tämä asia täytyy katsoa sitten, kun kuntien palaute on tullut. Sote-alueistahan on tarkoitus päättää sitten siinä vaiheessa, kun tämä lainsäädäntö on saatettu voimaan, ja muistutan vielä kerran, että myös tuossa vaiheessa on tarkoitus kuulla kuntia. Eli se ei ole ajatuskaan, että valtiovallan puolelta jotenkin saneltaisiin tätä tilannetta, vaan koko ajan pidetään tiivistä yhteyttä kuntakenttään, niin kuin on tehty tähänkin asti. Varmasti on niin, että monissa kunnissa on epätietoisuutta, ja myöskin kansalaisten joukossa, tämän uudistuksen johdosta. Se on käynyt ilmi tästä julkisestakin keskustelusta. Mutta haluan kuitenkin vakuuttaa, että hallitus haluaa saada tämän uudistuksen eteenpäin, jotta me saamme kansalaisten kannalta keskeiset palvelut parempaan kuntoon. Meillä on paljon haasteita, joista tärkeimpänä ehkä sanoisin terveyserojen kaventamisen, joka on Suomessa vielä aivan alkutekijöissään.

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kuten ministeri Huovinen sanoi, niin perustahan koko uudistukselle on se, että meidän sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monelta osin kriisiytymässä ja ne vaativat ehdottomasti korjausliikkeitä, ja sen pitää olla kunnollinen ja tuhti, reilu askel eteenpäin, jotta me saamme tämän meidän keskeisen peruspalvelun toimimaan. Kukaan ei ole irtisanoutunut sote-uudistuksesta hallituksen piirissä, ei kokoomus eivätkä muutkaan hallituspuolueet. Hallitus tulee tekemään sote-uudistuksen ja antamaan esitykset tästä lainsäädännöksi.

On ihan selvää, että kun tehdään näin suurta uudistusta, niin yksinkertaisia ratkaisuja ei ole. Nyt lausuntokierroksella oleva esitys pitää sisällään paljon vaikeita kohtia, ongelmallisia kohtia, mutta hallitus lausuntokierroksen jälkeen ja asiantuntijoiden kommenttien perusteella pyrkii ratkomaan näitä ongelmia ja tuomaan eduskunnan käsittelyyn sellaisen esityksen, joka on läpivietävissä ja joka puuttuu niihin ongelmiin, joita meillä tällä hetkellä (Puhemies koputtaa) on olemassa meidän sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Kysyisin pääministeriltä tai esittelevältä ministeriltä: miltä aikataulu tällä hetkellä näyttää? (Naurua)

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa herra puhemies! Kun saamme nämä lausunnot tänään STM:ään — itse asiassa lausuntoaika ainakin tuossa sähköisessä järjestelmässä taitaa olla avoinna vielä puolille öin asti — niin sen jälkeen tietenkin pitää tehdä koontia siitä lausuntopalautteesta. Näitä lausuntojahan tähän mennessä on meille tullut jo noin 250 ja vielä tämän päivän aikana tulee. Siinä eivät ole mukana vielä nämä viimeisimmät lausunnot.

Odotamme nyt rauhassa tämän kierroksen, teemme sitä koontia, ja kyllä sanoisin, että hallituksen jatkolinjaukset tässä asiassa täytyy sitten mahdollisesti lähiviikkojen aikana saada eteenpäin.

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tästä lausuntokierroksesta totean kyllä niin, että eiväthän ne missään mustissa kirjekuorissa teille ole tulleet, vaan niitä lausuntoja on käsitelty laajasti julkisuudessa, ja keskustassakin ollaan tutkittu varmaan sataa lausuntoa, ja lausuntojen viesti on tyrmäävä — täystyrmäys tälle teidän Orpon mallille. Jos te kuuntelette aidosti kuntia, niin teillä on vain yksi johtopäätös: te ette voi tuoda sensisältöistä lakiesitystä tänne.

Mutta minun kysymykseni on pääministerille ja liittyy tämän hallituksen toimintakykyyn. Nyt tänään, kun teillä oli valtioneuvosto, te päätitte tuoda kaksi hallituksen esitystä tänne. Nyt meille on tuotu 10 hallituksen esitystä tänä talvena tänne, ja yli 140 piti tuoda. Ja tämä sote on täysin levällään, rakenneuudistuksen valmistelu on täysin levällään. Kysyn pääministeriltä: mikä on tämän hallituksen toimintakyky?

Pääministeri Jyrki Katainen

Kiitos kysymästä, ihan hyvä. (Naurua) Meillä on valmistautuminen tähdännyt nimenomaan tuohon parin viikon päästä olevaan kehysriiheen, jossa siis on tarkoitus tehdä päätöksiä, joissa leikataan menoja, nostetaan joitakin veroja, ja se on myös takaraja näille rakenteellisille uudistuksille. Viime syksyn lopussa tehtiin varsin mittava rakennepaketti, jonka valmistelu lainsäädännöksi on sitten ollut käynnissä. Asioihin perehtyneet ihmiset ymmärtävät, että isoja rakenteellisia uudistuksia ei voi viikossa tai kahdessa tai edes kuukaudessa tehdä, ne vaativat ministeriössä huolellisen valmistelun. Ja kaikki tähtää nyt siihen rakenneriiheen. Se on tunnustettava, että todella haastava paikka on. Mutta olivat asiat vaikeita tai helppoja, niin päätöksiä pitää tehdä, koska ne eivät siirtämällä etene.

Sitten jokainen ministeri voi ehkä omalta osaltaan todeta lainsäädäntöhankkeista. Meillä ei ole kyllä yksikään hanke jäänyt hallituksen sisäisiin erimielisyyksiin kiinni, (Puhemies koputtaa) niin että valmistelussa varmaan kestää sitten aikaa.

Mauri Pekkarinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Perus- ja erikoissairaanhoidon sekä vaativan sosiaalitoimen integroiminen yhteen, saman järjestäjäyhteisön alle, on ollut kaiken aikaa koko uudistuksen tärkeitä lähtökohtia. Taloudellisen tehokkuuden ja ihmisten tarvitsemien palveluiden, terveyspalveluiden, parantamisen kannalta tämä on nähty välttämättömäksi. Takaako hallitus tässä nyt, että sitä mahdollisuutta, että uudistus keskittyisi vain ervaan eikä ollenkaan koskisi tätä perusterveydenhoitoa ja vaativaa sosiaalitointa, ei ole, vaan hallitus tuo esityksen, joka kattaa tämän kaiken?

Ja toinen kysymys: Kuntien keskinäinen yhteistyö on tähän asti ollut erittäin hyvä tapa hoitaa laaja-alaista väestöä koskevia palveluja. Salliiko hallitus sen, että maakunnittain kunnat lyöttäytyvät yhteen ja jatkossakin ovat näiden palveluiden järjestäjiä?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Tämä nyt lausunnoilla oleva malli lähtee nimenomaan tästä integraation ajatuksesta, johon edustaja Pekkarinen täällä viittasi. Eli ei ole tarkoitus saada sitä parempaa yhteistyötä vain perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille, vaan myöskin tuoda tähän kuvioon sosiaalihuollon merkitys, joka on todella tärkeä silloin, kun puhutaan ihmisten asioista. Ne eivät ole tällaisia putkiasioita, vaan usein samalla ihmisellä on monenlaisia ongelmia ja haasteita, joihin täytyy tarttua. Eli integraatio näiden välillä on minusta aivan keskeinen uudistuksen lähtökohta, ja pidän sitä henkilökohtaisesti hyvin tärkeänä.

Mitä sitten tulee näihin erilaisiin tapoihin edetä tässä asiassa, mielestäni tämän uudistuksen keskeinen lähtökohta on ollut se, että pystymme kokoamaan näitä voimia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ja jos nyt katsotaan lausunnolla olevaa mallia, niin se tulee vähentämään järjestämisvastuullisten tahojen määrää merkittävällä tavalla, mikä nimenomaan tuo sitä kokonaisvaltaista otetta, joka tähän mennessä on jäänyt mielestäni vähän vajavaiseksi tässä meidän nykyrakenteessamme. (Mauri Pekkarinen: Ei ollut vastaus kysymykseen!)

Jouni Backman /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä keskustelussa näyttää olevan paljon tätä perinteistä väärin sammutettu -analyysia. Hallitusta syytettiin alkuvaalikaudesta siitä, että hallitus piirtää karttoja ja sanelee kunnille. Nyt hallitusta syytetään siitä, että hallitus ei sanele karttoja, alueita, kun hallitus nimenomaan kuuntelee kuntia. Sen takia on erittäin tärkeää, että nyt maltetaan odottaa nämä kuntien lausunnot.

Tässä on myös väärinymmärrystä liittyen siihen, mitä nyt kunnilta kysytään. Kun täällä jo kaivataan taas valmiita karttoja ja hallitukselta vastauksia, niin varmuuden vuoksi kysyn: onhan nyt kysymys tästä laista, kenellä on järjestämisvastuu — ja tähän odotetaan kunnilta nyt kannanottoja — ja vasta tämän lain hyväksymisen jälkeen kunnilta pyydetään kannanottoja siihen, minkälaisia alueita, sote-alueita, he haluavat muodostaa?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Juuri näin, niin kuin edustaja Backman tässä toteaa. Kertaalleen sen taisin tässä jossakin vastauksessa todetakin, että nyt siis päätetään laista, joka määrittelee sitä, kenellä on järjestämisvastuu, niitä kriteereitä sille järjestämisvastuun antamiselle. Ja sen jälkeen tulee näiden alueiden muodostamisen paikka, joka on oma prosessinsa, jossa jälleen kerran tullaan, totta kai, kuulemaan kuntia, koska tämä on merkittävä asia kunnille.

Vielä ehkä sanoisin erään seikan. Tässä julkisessa keskustelussa tuntuu menevän myös tämä järjestäminen, järjestämisvastuu ja tuottaminen sekainen. Olen huomannut nyt, että monet sekoittavat tämän järjestämisvastuun siihen, että otettaisiin joiltakin tahoilta oikeus pois palveluiden tuottamiseen. Näin ei suinkaan ole, vaan nyt tarvitaan niitä vahvoja järjestäjiä, jotka osaavat sitten myös hankkia palveluja sillä tavalla kuin kansalaisten parhaaksi tulee tehdä.

Annika Saarikko /kesk:

Arvoisa puhemies! Te olette hyvin härkäpäinen hallitus. Sitä sopii olla päättäväinen, mutta ei päätä sentään seinään kannata hakata. Ei liene yllätys, että tuon kuntien lausuntokierroksen tulos on tyrmäys tälle vastuukuntamallille. Sen totesivat asiantuntijat jo silloin, kun te noin vuosi sitten poliittisena ratkaisuna esititte sen sote-uudistuksen eteenpäin viemisen vaihtoehdoksi. Pääministeri, te totesitte itsekin tällä viikolla julkisuudessa, että näin saattaa käydä, että malli on ongelmallinen tai jopa mahdoton.

Arvoisa pääministeri: Mitä ajattelette tämän uudistuksen aikataulusta? Me olemme keskustassa tukeneet sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluja pitää saada uudistettua ja lääkärien jonot lyhenemään. Oletteko vakuuttuneita siitä, että jos päädyttekin tuohon Vapaavuoren malliin, joka julkisuudessa on ollut jo esillä, niin teillä todella riittää tämän hallituksen puitteissa aika viedä tuo uudistus läpi niin, että joku todella ne poliittiset päätökset kirjoittaa vielä laiksi asti (Puhemies koputtaa) ja että kuntia taas kuultaisiin siinäkin vaiheessa?

Pääministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Täällä aika monet kritisoivat sitä, että sote-uudistusta ei ole tehty. Sitten kun hallitus pyrkii siihen, että se tehdään, sitten kritisoidaan siitä, että se tehdään. Olennaista on se, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että oli se hallintomalli tai järjestely mikä hyvänsä, se johtaa siihen, että rahat riittävät terveydenhuoltoon, että päästään pois siitä nykyisestä ja jo vuosikausia vallalla olleesta trendistä, jossa pelkästään erikoissairaanhoito syö kuntien, veronmaksajien rahaa enenevässä määrin ja sitten siihen muuhun terveydenhuoltoon ei varoja riitä. Tämähän on ollut meillä vitsauksena jo vuosikausia. Nyt tähän vain pitää etsiä niitä ratkaisuja. Nämä eivät ole helppoja, mutta ei ne tekemättäkään parane.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Hallitus lähti tosiaan tähän sote-uudistukseen perusterveydenhuoltokylki edellä, mutta kyllä näistä viime aikojen puheista, muun muassa ministeri Vapaavuoren osalta, on tullut ihan toisenlaisiin johtopäätöksiin, että sitä erikoissairaanhoitoa on lähdetty korostamaan. Hallitus myös linjasi, että kuntauudistus ja sote-uudistus kulkevat käsi kädessä. Nyt tullaakin siihen kysymykseen, että mikäli, niin kuin mahdollista ilmeisesti on, te muutatte tätä sote-uudistuksen keskeistä sisältöä, pannaanko silloin myös kuntauudistus hyllylle. Se tieto pitää nyt saada nopeasti sinne kuntiin, koska jo tällä hetkellä teidän puitelain seurauksena siellä rakennetaan kuntaliitoksia. Kunnat ovat olleet aika kuuliaisia tämän valmistelun suhteen.

Se on nyt hienoa, että hallitus niin kuin myöntää, että näillä oikeusoppineitten kannoilla, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kannoilla ja nyt sitten myös kuntien lausunnoilla ilmeisesti alkaa olla vaikutusta. Mutta aivan niin kuin edustaja Saarikko sanoi, kyllä aika on loppumassa teiltä kesken, (Puhemies koputtaa) jos te meinaatte vaihtaa mallia. Kysyn: (Puhemies: Aika on todellakin loppunut!) mikä on nyt hallituksen viesti kuntiin?

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! Viime kesänä tuli voimaan kuntarakennelaki, joka velvoittaa käytännössä kaikki Suomen kunnat tekemään kuntaliitosselvityksen, ja sen aikatauluksihan tuossa laissa on määritelty se, että vähintään 6 kuukautta sen jälkeen, kun tuo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on täällä eduskunnassa hyväksytty, kunnilla on aikaa tehdä ne lopulliset ratkaisunsa.

Tällä hetkellä todellakin noin 150 kuntaa on jo tekemässä omaa kuntaliitosselvitystään, mutta ne ovat ajoittaneet päätöksenteon tuonne syyspuolelle, jolloin on jo tiedossa se, minkä muotoinen tuo sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö on, koska sillä on monelle kunnalle ilman muuta iso merkitys.

Hallituksen tavoitteena on se, että sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus että kuntarakenteen uudistus tukevat toinen toisiaan mahdollisimman hyvin, siten että kaikkialle Suomeen saataisiin muodostettua niin elinvoimaiset ja vahvat kunnat, että ne pystyisivät järjestämään asukkaidensa palvelut myös tulevaisuudessa.

Tapani Tölli /kesk:

Arvoisa puhemies! Perussyy siihen, että tämä sote-uudistus on suossa, on juuri se, että tämä valjastettiin toiseen tarkoitukseen eli valjastettiin keskeisiltä osin kuntarakenteen muutokseen. Ei lainsäädännössä näin voi tehdä Suomessa. Silloin mennään metsään.

Arvoisa puhemies! Kysyn pääministeriltä: Toissa iltana totesitte uutisten yhteydessä, että sotessa on suuria perustuslaillisia ongelmia ja tämä on osin susi. Tämä tilanne oli täysin tiedossa jo viime keväänä. Se oli yleisessä tiedossa, asiantuntijoiden tiedossa ja kuntien tiedossa. Miksi te lähetitte kuntiin lausunnolle sellaisen esityksen, josta jo siinä vaiheessa tiesitte, että tämä ei tule näin toteutumaan? Se on kuntien kiusaamista ja harhauttamista. Yksityiskohtainen lausunto pyydetään, ja sitten on tilanne tämä. Miten te vastaatte tähän?

Pääministeri Jyrki Katainen

Ei tässä ketään kiusata, vaan yritetään muuttaa nykyistä epäkelpoa, vuosikausia vialla ollutta terveyden ja sosiaalipalvelujen hallintoa. Ne ihmiset, jotka tekevät työtä Suomen kuntalaisille, tekevät arvokasta työtä, he ovat huippuunsa koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, mutta se tapa, jolla me teetätämme heillä työtä, ei enää toimi, ja sen takia tätä rakennetta pitää uudistaa.

On mahdollista, että joku kohta esityksestä vaatii uudistamista tai vaatii perustuslaillista harkintaa. Viimeksi, kun täällä oli välikysymys, taidettiin aika laajasti yhdessä todeta, että kaikkein suurin kysymys on äänileikkurikysymys. Aika moni opposition edustaja oli samaa mieltä. Jos se asia ratkeaa, niin aika moni muukin asia ratkeaa. Mutta nyt me olemme saaneet, tai itse asiassa puoleen yöhön saakka on tämä lausuntoaika — se ei ollutkaan kello 16:een — saamme sitten muutoinkin kuntien arvion, ja katsotaan, mitä tästä saadaan aikaan. Päätöksiä pitää joka tapauksessa saada aikaiseksi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on nyt tältä päivältä käsitelty.