Täysistunnon pöytäkirja 27/2003 vp

PTK 27/2003 vp

27. PERJANTAINA 23. TOUKOKUUTA 2003 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

 

Leena Rauhala /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä lakialoitteessa on kysymys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta. Tämä koskettaa lähinnä useilla paikkakunnilla toimivia yksityisiä peruskouluja, jotka ovat saaneet virallisen korvaavan koulun aseman lainsäädännön myötä. Näille kouluille nimenomaan perusopetuksen järjestäjän yksikköhinta on 90 prosenttia sen kunnan yksikköhinnasta, jossa opetus pääasiassa siis tapahtuu.

Nyt on niin, että vastaavasti kuntien lukion yksikköhinta on määritelty samanlaiseksi kuin kunnallisen koulutuksen järjestäjille. Tässä on mielestäni se epäkohta, jonka vuoksi tätä lakialoitetta olen lähtenyt tekemään. Perusteluna on myös se, että meillä on jo tietoa yksityisten koulujen toiminnasta, muun muassa kristillisten, siellä toteutetusta laadusta ja siitä, millä tavalla ne ovat saaneet, voi sanoa, uudelleen ja uudelleen kysyntää enemmän tässä yhteiskunnassa. Niiden kulut ovat tietysti melkoiset, jos laatua pyritään toteuttamaan. Toivoisin, että nämä yksikköhinnat tarkistettaisiin, koska kunnilta joudutaan yleensä pyytämään lisärahoitusta avustuksina ym. Toivoisin, että tämä käytäntö yksinkertaistettaisiin.

Susanna Haapoja /kesk:

Arvoisa puhemies! Nämä yksityiset koulut tekevät varsin merkittävää työtä ja niiden opetus on ensiarvoista, mutta tässä tilanteessa näkisin kuitenkin pääsääntöisenä valtion ja kuntien tukemana toimintana perusopetuksen, joka on meillä olemassa oleva koneisto. Näkisin kuitenkin erillisenä lukion koulutuksen tukemisen. Se on hieman eri asia kuin yksityinen perusopetus.

Tässä tilanteessa, kun mekin olemme täällä paljon puhuneet opetuksen tasosta ja koulutuksesta, koululaisten asemasta, mielestäni meillä ei olisi taloudellisesti mahdollisuuksia lähteä tämän kaltaiseen toimintaan.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Edellinen puhuja puuttui juuri siihen asiaan, mistä aion nyt todeta. Minusta ei ole mitään syytä nyt lähteä kehittämään tähän rinnalle tasavertaiseksi jotain yksityistä järjestelmää, vaan se on tavallaan voimavarojen hukkausta. Sillä ei saavuteta mitään semmoista uutta, ainakaan itse en näe saavutettavan, ja siltä osin ei tähän perusopetuksen puolelle tarvitse välttämättä muutoksia tehdä. Toisaalta sitten, kun vasta hiljattain hallitusohjelma on hyväksytty, sitähän pitää nyt lukea aika tarkkaan, ja siellä ei tämän tyyppisestä yksityistämishankkeesta kyllä mainita mitään. Se on yksi semmoinen merkkipaalu, jota ei pidä siirtää missään tapauksessa.

Tuomo Hänninen /kesk:

Arvoisa puhemies! Perusopetuksen valtionosuudet ja yksikköhinnat tulevat hallitusohjelman mukaisesti käsiteltäviksi, ja viimeistään tuossa vaiheessa myöskin tämä ed. Rauhalan ottama näkökulma voidaan ottaa käsiteltäväksi. Kuitenkin, niin kuin tässä on todettu, peruspalvelujen, myöskin koulupalvelujen, turvaaminen kaikkialla Suomessa on hallitusohjelman tärkein koulutuksellinen asia, ja siitä pitää meidän huolehtia.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Oikeastaan tässä vain ed. Esa Lahtelalle siitä, mistä se lisäarvo tulee. Usein tämmöisissä yksityisissä kouluissa kuitenkin on erilaisia uusia, innovatiivisia ajatuksia ja hankkeita ja nimenomaan on lähdetty rakentamaan jotakin sellaista, että se toisi lisäarvoa. En tietenkään sitä lähde kannattamaan, että se on pois jostakin yleisen perusopetuksen kehittämisestä, ei missään tapauksessa, mutta kyllä meillä mielestäni yhteiskunnassa pitää olla vaihtoehtoja. Meillähän on erilaisia kouluja, joissa on urheilupainotteisuutta sun muuta. Nyt meillä vain siinä, millä tavalla nämä muut — esimerkiksi otan nyt kristilliseltä arvopohjalta nousevan opetuksen, koulutuksen, kasvatuksen — voisivat olla esimerkiksi perusopetuksen, peruskoulutuksen, sisällä aivan samalla lailla kuin meillä on urheilulukioita tai urheilukouluja, kyllä siinä vähän erilaisessa asemassa määrätyt koulut kaiken kaikkiaan ovat. Toivoisin, että nämä erilliset yksityiset koulut toisivat nimenomaan lisäarvoa.

Keskustelu päättyy.