Täysistunnon pöytäkirja 29/2010 vp

PTK 29/2010 vp

29. KESKIVIIKKONA 24. MAALISKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

 

Juha Rehula /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Aivan lyhyesti valiokunnan mietinnöstä, joka liittyy hallituksen esitykseen valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Tässä on kyse periaatteellisesti mielestäni aika isosta asiasta, nimittäin Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely ollaan siirtämässä jatkossa Kuntien eläkevakuutuksen hallinnoimaksi. Kyse on julkisten eläkejärjestelmien toimeenpanon yhdistämisestä nyt esitettävällä tavalla.

Valtiokonttorista siirretään Kevaan henkilöasiakkaiden eläketurvaa koskevat tehtävät. Myös työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioista huolehtii jatkossa kunnallinen eläkelaitos. Työhyvinvointiin kuuluvat työnantajatehtävät säilyisivät Valtiokonttorin hoidettavina eli päätökset, ja edelleen Valtiokonttorille jää osa roolia valtion palveluksessa olevien eläkejärjestelmän päätöksentekoon liittyen, mutta hallinnointi, täytäntöönpano, siirtyy Kevalle.

Valtion ja kuntien eläkejärjestelmien rahoitukseen ja rahastointiin ei ehdoteta muutoksia, vaan toiminnat jatkuvat erillisinä, mikä valiokunnan mielestä on asianmukaista ja perusteltua. Valtio korvaa Kevalle valtion eläkkeiden toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset omakustannusarvon mukaisesti. Toisaalta tähän täytäntöönpanoon liittyen on laskettu, että vuositasolla pelkästään näiden tietojärjestelmien kehittämiseen liittyen oltaisiin saamassa jo aika pikaisestikin 7 miljoonan euron säästöt vuositasolla.

Esityksen mukaan valtion eläketurvan henkilöasiakkaiden palvelutehtävissä Valtiokonttorissa työskentelevä henkilöstö, määrältään 140 henkilöä, siirtyy Kevan palvelukseen. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan 3. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen mukaan kunnallisen eläkelaitoksen palvelussuhteen ehtoja lain voimaantulosta alkaen. Tällä ei ole vaikutusta henkilöstön etuuksiin, palkkaukseen tai muihin vastaaviin.

Tämäkin valiokunnan mietintö on yksimielinen, minkä erikseen haluan pöytäkirjoihin merkittävän.

Yleiskeskustelu päättyi.