Täysistunnon pöytäkirja 35/2003 vp

PTK 35/2003 vp

35. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2003 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

23) Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

 

Mikko  Kuoppa  /vas(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Täällä on useammankin lakialoitteen yhteydessä keskusteltu verotuksesta. Veroratkaisu, jonka hallitus eduskunnalle esitti ja jonka myöskin valtiovarainvaliokunta on käsitellyt ja tehnyt myöskin mietinnön, joka on tänne saliin jaettu, kohdistuu ja antaa eniten kaikista suurituloisimmille palkansaajille. Vaikka tulot olisivat 500 000 euroa vuodessa, niin veronalennusprosentti on saman suuruinen, ja on selvä, että nämä suurituloiset hyötyvät tästä veroratkaisusta kaikista eniten. Näin ollen tämä on suurituloisia, hyvätuloisia suosiva veroratkaisu.

Tässä hallituksen esityksessä on selvästi syrjivä elementti. Nimittäin hallitus esittää, että niiden eläkeläisten, joitten tulot ovat niin hyvät, että eläkkeistä maksetaan valtionveroa, verohelpotus tehtäisiin vasta lopullisen verotuksen yhteydessä eikä nyt heinäkuun alussa, kuten palkansaajille. Tätä perustellaan sillä, että tämä on teknisesti vaikea toteuttaa. Yleensä tässä talossa perustellaan monia muitakin asioita, jotka ovat poliittisesti hankalia, niin, että ne on teknisesti vaikea toteuttaa. Kuitenkin, jos eduskunta on halunnut, ne on pystytty teknisesti toteuttamaan. Kysymys on yleensä poliittisesta tahdosta.

Vaikka tässä ovat kyseessä niin sanotusti parempituloiset eläkeläiset, siitä huolimatta en voi pitää oikeana sitä, että sillä perusteella, että ihminen saa eläketuloa verrattuna palkkatuloon, häntä täytyy kohdella eri tavalla kuin palkkatulon saajaa, kun muistetaan myöskin se, että työeläkkeethän ovat myöhennettyä palkanmaksua.

Näin ollen olen tehnyt lakialoitteen siitä, että Verohallitus antaisi ohjeet hallituksen esitykseen nähden, että tämä veronalennus toteutettaisiin myöskin eläkeläisille heinäkuun alusta alkaen samalla tavalla kuin palkansaajille. Se on varmasti mahdollista. Koska työnantajat pystyvät tämän alennuksen tekemään, tuntuu aivan uskomattomalta, että suomalaiset suuret eläkevakuutusyhtiöt eivät tätä alennusta pystyisi laskemaan ja antamaan. Joka tapauksessahan verotuksessa on aina muutoksia ja niitä joudutaan lopullisessa verotuksessa korjaamaan. Mutta mielestäni tämä on periaatteellisesti iso asia.

Kuten jo totesin, valtiovarainvaliokunta on käsitellyt tämän verolain ja antanut mietinnön tänne eduskuntaan. Se on tuossa pöydällä, ja vasemmistoliitto on jättänyt mietintöön vastalauseen, jossa myöskin tämä eläkeläisten veronalennus on mukana niin, että se toteutettaisiin 1. heinäkuuta kuten palkansaajillekin.

Muuten tähän veronalennuslakiin, tuloveroasteikkolain muutokseen, on syytä todeta se, että tämähän ei anna kaikista pienituloisimmille ihmisille minkäänlaisia veronalennuksia. Työttömät, sairauspäivärahan saajat, äitiyspäivärahan saajat ja pieniä eläkkeitä saavat ihmiset jäävät kokonaan ilman veronalennuksia. Kun tätä veronalennusta perustellaan sillä, että tällä lisätään kansalaisten ostovoimaa ja kulutuskykyä, niin voi vain kysyä, eivätkö nämä pienituloiset ihmiset kaikista eniten tarvitsisi tätä ostovoiman lisäystä ja eivätkö heille tulevat tulonlisäykset parantaisi kaikista eniten kulutuskykyä ja lisäisi kulutusta ja sitä kautta myöskin työllisyyttä. Onko niin, että vain suurituloisilla raha lisää kulutuskykyä ja kulutuskysyntää? Eikö pienituloisen euro lisää aivan samalla tavalla kulutuskykyä ja kulutuskysyntää ja työllisyyttä, kun on aivan selvästi nähtävissä, että pienituloiset ihmiset käyttävät jokaisen euronsa, minkä he saavat, kulutukseen?

Puhetta on ryhtynyt johtamaan puhemies Paavo Lipponen.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ed. Kuoppa muutaman toverin kanssa on tehnyt tämän aloitteen, joka on hyvin mielenkiintoinen. Tämä mielestäni kyllä selkeästi osoittaa perättömäksi sen hallituksen väitteen, että eläkeläisiä ei voitaisi kohdella oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti, niin että he saisivat tämän veronkevennyksen myös jo heinäkuun alusta, niin kuin palkansaajat saavat. Jos olisi menty ruuan arvonlisäveron mallille, niin olisi tietysti saatu kaikille heti, mutta hallitus ei sitä halunnut, vaan se ilmeisesti haluaa suosia hyvätuloisia työssä olevia ja antaa heille välittömästi tuon veronkevennyksen myös tilipussissa, eli halusta näyttää oleva kysymys enemmän kuin siitä, ettei olisi teknisesti mahdollista.

Uskon todellakin, että kun Verohallitus antaa määräyksen verotoimistoille ja sieltä ihminen voi mennä hakemaan tai puhelimella pyytää uuden verokortin, jossa on alhaisempi pidätysprosentti, niin se ei ole mikään byrokraattinen malli, vaan hyvin yksinkertainen ja varmasti toimiva. Jos taas ihminen haluaa, eläkeläinen haluaa, että häneltä pidätetään edelleen veroa sen prosentin mukaan, mikä on vuoden alussa tulleessa verokortissa, niin sillä peritään vero edelleen. Tämä yksinkertainen määräys voisi poistaa tämän ongelman, joka on häpeällistä eläkeläisten syrjimistä, kun tämä verouudistus tehdään kesken vuoden.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Vihreitten veroasteikkolakialoite tarkoittaa tätä samaa pyrkimystä, ja siinä se tekniikka onnistuu. Minä, arvoisa puhemies, ymmärrän erittäin myönteisesti sen, mitä ed. Kuoppa ym. edustajat tällä aloitteella pyrkivät aikaansaamaan, nimittäin sen, että atk-tekniikka tulee sille tasolle, että muutokset kumpaankin suuntaan ovat nopeasti mahdollisia. Siinä suhteessa on erinomaisen hyvä, että tätä puolta nyt mietitään joka ikisessä aloitteessa, joka tänne esille tulee.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! On hyvä, että keskustelu on virinnyt tämmöisestä asiasta, jossa halutaan kaikki tulonsaajat, myös eläkeläiset, palkkatulon saajien rinnalle saman tyyppisen verokohtelun pariin. Minä toivon, että voitaisiin selvittää, miten tämä on teknisesti mahdollista, ja toteuttaa tässä tasa-arvoa. Toivon, että nykyisenä tietotekniikan aikana tätä ongelmaa ei olisi. Ed. Toimi Kankaanniemi toi minusta hyvän mallin esille, että asianomainen itse, joka haluaa tämän uuden veroprosentin, voisi sen saada, ja joka haluaa säilyä tuossa entisessä käytännössä, ehkä saada sitten joskus palautusta, se hänelle olisi mahdollista. Toivon, että tämä asia teknisesti selvitettäisiin.

Keskustelu päättyy.

​​​​