Täysistunnon pöytäkirja 35/2003 vp

PTK 35/2003 vp

35. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2003 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys, joka nyt on ensimmäisessä käsittelyssä, perustuu aika pitkälle uuden perustuslain erääseen mielenkiintoiseen tulkintaan, jonka perustuslakivaliokunta viime kauden loppupuolella teki. Itse en nyt ihan vakuuttunut siitä oikeutuksesta. Henkilökohtaisesti olisin ollut toisella kannalla, mutta tiedän perustuslakivaliokunnan aseman suomalaisen lain tulkitsijana, nimenomaan perustuslainmukaisuuden tulkitsijana. Siltä osin tähän nyt liittyy Viestintäviraston rahoitus, ja kun se maksu luokitellaan veroksi, niin sen johdosta, vaikka viime kauden lopulla eli helmikuussa hyväksyttiin viestintämarkkinalaki, siltä osin jouduttiin maksumääritelmät jättämään pois. Ne sisältyvät tähän.

Mutta, arvoisa puhemies, korostaisin erityisesti valiokunnan lausumaehdotusta, jossa edellytetään nimenomaan sitä, että viestintämarkkina- ja teleurakointimaksuilla kerättävät varat tässä tapauksessa, kun niitä kutsutaan veroiksi, ohjattaisiin kuitenkin lyhentämättöminä kattamaan Viestintäviraston toiminnasta aiheutuvat kulut. Toisin sanoen, arvoisa puhemies, nämä maksut, jotka ovat veroluonteisia, olisivat ikään kuin korvamerkittyjä. Toivon todella, että myöskin valtiovarainministeriössä tämä ymmärrettäisiin.

Ed. Pentti Tiusanen merkitään läsnä olevaksi.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Vistbacka jo esitteli tässä sen, mitä tähän mietintöön sisältyy. Kiinnittäisin vain huomiota siihen, että Suomi kai nyt ensimmäisenä EU:n jäsenvaltiona saa valmiiksi koko tämän viestintämarkkinapaketin, joka voi tulla voimaan kautta koko Euroopan unionin 25.7. tänä vuonna. Tämä vaikeinkin osa, joka liittyi maksuihin, nyt sitten Suomen perustuslain mukaisella tavalla tulee osaksi lainsäädäntöä. Tätä passaa nyt sitten muitten käyttää hyväksi.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​