Täysistunnon pöytäkirja 37/2008 vp

PTK 37/2008 vp

37. TIISTAINA 15. HUHTIKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tästä piti tulla pikkunen juttu ohi noin vaan, ohi suitsait valiokunnasta, mutta siitä tulikin työläs asia. Yksinkertaisesti piti olla kysymys vain siitä, että tilatuen vaatimuksena ollut 10 kuukauden hallinta-aika korvataan yhden päivän hallinta-ajalla, joksi ehdotetaan tukihakemusten viimeistä muutospäivää tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa. Lisäksi tässäkin ovat tarrat kuvassa mukana. Hallitus esitti, että neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaiset oikeudet eli niin sanotut tarralaput poistuvat.

Mutta, arvoisa puhemies, sitten kun ruvettiin tätä asiaa selvittämään, niin siitä tulikin 100 euron operaatio, joka meinasi viedä ajan ja terveyden valiokunnalta. Nimittäin tässä on käynyt sillä tavalla, että tähän tilatukijärjestelmään liittyen ehdotettiin lakiin lisättäväksi säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja pysyvyys. Tässä tuli kysymykseen nyt se, onko se vain mainintana vai asetetaanko siinä tarkka euromääräinen raja elikkä tässä tapauksessa 100 euroa niin sanottuun EU:n de minimis -sääntöön vedoten.

Valiokunnassa oli hyvin selvä näkemys, että se olisi jämpti peli, jos siihen merkitään se 100 euroa, mutta sitten paljastuikin, että jos siihen laitetaankin tämmöinen 100 euroa, niin sepä johtaakin uskomattomaan show’hun. Nämä tuet ovat tilakohtaisia, ja nyt sitten viranomaiset joutuisivat toteamaan, seuraamaan tarkoin, että ajan kanssa se 100 euron raja ei ylitykään. Ja kun sitten vielä selvitettiin, kuinka monta tukea on tässä kuvassa mukana, niin sitten todettiin, että huh, energiakasvituki, valkuaiskasvipalkkio, tilatuki, peltokasvien tuotantopalkkio, sonnipalkkio, härkäpalkkio, uuhipalkkio, emolehmien tuotantopalkkio, urospuolisten teurasnautojen ja teurassikojen tuotantopalkkio, tärkkelysperunatuki, EU:n siementuotannon tuki ja kuivattujen rehujen tuki.

Elikkä kaikkia näitä olisi jouduttu seuraamaan, ja sitten todettiin, että ei, ei kyllä seurata enää yhtään mitään, vaan lyhykäisesti selvitään sillä, että lähdetään siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja pysyvyys, ja tämä harkintavalta on sitten paikallisesti ja sillä siisti.

Yleiskeskustelu päättyi.