Täysistunnon pöytäkirja 37/2008 vp

PTK 37/2008 vp

37. TIISTAINA 15. HUHTIKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Kun lupasin jo lähetekeskustelussa, että kaikissa mahdollisissa yhteyksissä otan tämän asian esille, totean vain sen, että on se uskomatonta, että sellainen asia, mistä tässä pohjimmaltaan on kysymys elikkä mäntyankeroisen Suomeen rantautumisen estämisestä — ja jos se rantautuminen nyt sitten onnistuisi, niin sitten jälkihoidosta — tämä asia on paksussa hallituksen esityksessä kuudennella sivulla olevana viittauksena. Siis sitä perustavaa laatua olevaa asiaa, johonka halutaan kiinnitettävän huomiota lainsäädännöllä, ei mainita, ei johdannossa, ei Pääasiallinen sisältö -yhteenvedossa, mutta siellä tekstissä jossakin. Ja tämä on kohtuutonta, sillä jos tämä tuholainen Suomen mäntymetsiin tulee, niin ohkoosesti käy.

Keskustelu päättyi.