Täysistunnon pöytäkirja 40/2004 vp

PTK 40/2004 vp

40. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Omaishoitajien asema

Maija-Liisa Lindqvist /kesk:

Arvoisa puhemies! Omaishoito on inhimillinen ja taloudellinen hoitomuoto. Omaishoitajat tekevät arvokasta, mutta raskasta työtä läheistensä hyväksi. Haluankin kysyä:

Onko hallitus esittämässä toimenpiteitä omaishoitajien aseman ja jaksamisen parantamiseksi?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Juuri hiljattain selvityshenkilön omaishoitoraportti tuli meille ministeriöön, ja se on nyt lausuntokierroksella. Me saamme siitä lausunnot toukokuun puoliväliin mennessä. Sen jälkeen sitten ministeriössä tehdään yhteenveto ja arvio siitä, mitä toimenpiteitä tehdään tällä vaalikaudella ja mitä sitten pitemmässä juoksussa.

Nythän juuri parasta aikaa eduskunnan käsittelyssä on laki omaishoitajien vapaapäivien pitämisen mahdollistavasta hoitopäivämaksusta. Tällä toivotaan, että nämä uupuneet omaishoitajat kykenisivät tämän lakisääteisen kahden vuorokauden vapaansa kuukaudessa paremmin kuin tähän saakka viettämään. Tässä selvityshenkilön raportissa on monia muitakin hyvin pitkälle tähtääviä uudistusesityksiä ja myöskin kustannusarviot näistä. Niitä sitten pitkässä juoksussa todellakin toteutetaan.

Meillä on nyt ensimmäistä kertaa käsissä täydellinen selvitys — tai ei nyt täydellinen, mutta kuitenkin hyvä ja perustavaa laatua oleva selvitys — tästä kokonaisuudesta. Kiireellisimpiä toimenpiteitä (Puhemies koputtaa) siinä on näitten omaishoidon kriteerien valtakunnallinen laittaminen.

Maija-Liisa Lindqvist /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kun tätä yhteenvetoa tehdään ja tulee näitä vastauksia, niin toivoisin, että otetaan huomioon kuntien taloudellinen tilanne. Meillähän hoidon ja hoivan tarve kasvaa. Useimmissa kunnissa väki ikääntyy. Onneksi elämme vanhemmiksi, mutta tarvitsemme joka tapauksessa hoivaa. Tämä on ehdottomasti kuitenkin edullinen vaihtoehto, ja silloin pitäisi näissä rinnastaa, mikä on esimerkiksi laitoshoidon hinta. Vasta silloin voimme tehdä arvion siitä, että kuntatalous voi varmasti paremmin, jos tämä pysyy merkittävänä vaihtoehtona osaltaan.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Omaishoito todellakin säästää yhteiskunnalle mittavan summan vuosittain, mutta me emme voi vanhusten ja ikääntyvän väestön hoitoa ja hoivaa pelkän omaishoidon varaan jättää, vaan samanaikaisesti kehitämme palveluasumista ja muuta laitostyyppistä asumismuotoa ja hoivamuotoa. Mutta todellakin nämä säästöt tulevat tässä huomioon otettaviksi, kun näitä laskelmia pitkässä juoksussa tehdään, ja myöskin se, että yhä useampi meistä on jossakin elämänsä vaiheessa ehkä omaishoitaja pitemmän tai lyhyemmän aikaa. Näitä asioita pitää yhteiskunnassa aivan uudella tavalla nyt ruveta miettimään.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​