Täysistunnon pöytäkirja 42/2012 vp

PTK 42/2012 vp

42. KESKIVIIKKONA 25. HUHTIKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

 

Esko  Kiviranta  /kesk:

Arvoisa puhemies! Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus antoi viime syksynä esityksen ERVV:n vastuiden nostamiseksi. Tuolloin hallitus ja sen esittämät asiakirjat antoivat ymmärtää, että Suomen vastuiden kasvattaminen jäisi vajaaseen 14 miljardiin euroon. On kuitenkin käynyt ilmi, että Suomen mahdolliset takausvastuut voivat olla huomattavasti tätä suuremmat. Hallitus on nyt antanut uuden esityksen samasta asiasta myöntäen, että Suomen takausvastuut yksin ERVV:stä voivat nousta yli 30 miljardin euron.

On sinänsä hyvä, että hallituksen tekemä virhe viimein korjataan. Keskusta on kuitenkin vastustanut Suomen vastuiden kasvattamista. Keskusta haluaa, että ERVV-sopimus neuvoteltaisiin uudelleen vastaamaan alkuperäistä tasoaan. Tämän vuoksi esitän, että eduskunta hyväksyy mietintöön jätetyn hylkäysehdotuksen sisältävän vastalauseen.

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Kannatan edellistä hylkäysesitystä.

Tätä asiaa on todellakin aikaisemmin käsitelty muun muassa hallituksen esityksessä 71 vuodelta 2010, jolloin vasemmistoliitto sekä SDP vastustivat Suomen vastuiden kasvamista, vaikka silloin ne olivat vain yksi viidesosa tästä nykyisestä esityksestä. Jännityksellä odotankin, miten vasemmistoliitto ja SDP aikovat äänestää sitten, kun tämä tulee käsittelyyn loppuviikosta.

Syksyn käsittelyssä vastustimme tätä hallituksen esitystä 31 ja totesimme muun muassa silloin, että tähän sisältyvät kokonaisvastuut olivat tiedossamme jo, eli ilmoitimme asian valiokuntakäsittelyssä, että Suomi sitoutuu vastuisiin, jotka vastaavat tätä nykyistä oikeustilaa, mikä tässä meillä on.

Sinänsä, vaikka tämä hallituksen esitys, mikä nyt on käsittelyssä, 150/2011, hyväksyttäisiin tai hylättäisiin, oikeustila ei muuttuisi, koska meitä velvoittavat kansainväliset sopimukset.

Loppujen lopuksi totean lyhyesti, että olemme tiedostaneet nämä kokonaisvastuut, mitkä tähän asiaan sisältyvät, jo syksyn käsittelyssä ja olemme näitä silloin myöskin jo vastustaneet.

Arto  Pirttilahti  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kivirannan tekemää hylkäysehdotusta.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan lyhyesti todeta sen, että tämä hallituksen esitys on täsmälleen samansisältöinen kuin aikaisempi hallituksen esitys pykälän osalta. Pykälä on vain ryhmitelty toisella tavalla, se on kirjoitettu selkeämmin väärinymmärrysten välttämiseksi, mutta sisältö on täsmälleen sama. Mutta se on myönnettävä, että hallituksen aikaisemman esityksen perustelut olivat huonosti kirjoitettuja. Niistä saattoi saada väärän käsityksen. Nyt tässä uudessa esityksessä on hyvin selkeästi ja lähtökohtaisesti hyvin perusteellisesti avattu kaikki näihin vastuisiin liittyvät kysymykset.

Mitä tulee sitten vastuisiin kaiken kaikkiaan, niin 30 miljardia on imaginaariluku. Kaikista niistä lisäyksistä Suomen osalta, joissa sitoudutaan johonkin ja joissa otetaan taloudellista vastuuta, eduskunta vielä jatkossa tekee sitten erikseen päätöksen, ja tällä hetkellä ne vastuut ovat noin 3 miljardin luokkaa.

Eero Lehti /kok:

Arvoisa herra puhemies! Aivan kuten edustaja Sasi tässä totesi, olisi syytä näissä asioissa olla hyvin huolellinen silloin, kun perusteluja kirjoitetaan, koska näitä perusteluja seuraavat myös luokituslaitokset, ja jos Suomen luokite luottokelpoisuuden osalta heikkenee, niin osasyynä saattaa olla se, että näitä perusteluja ei ole kirjoitettu auki eikä näiden vastuiden todennäköisyyden toteutumista ole määritelty. Asia on nyt hyvässä hoidossa.

Keskustelu päättyi.