Täysistunnon pöytäkirja 45/2014 vp

PTK 45/2014 vp

45. TIISTAINA 29. HUHTIKUUTA 2014 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pietari Jääskeläinen /ps:

Arvoisa puhemies! Olen vakuuttunut, että te, hyvät läsnä olevat ja myös poissa olevat kansamme edustajat, olette perehtyneet tähän tärkeään esitykseen ja ehdotettuihin 363 artiklaan (Hälinää — Puhemies koputtaa) koskien EU:n ja sen jäsenmaiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymistä. Sopimuksen tarkoituksena on rauhan edistäminen, joukkotuhoaseiden leviämisen rajoittaminen sekä demokratian, tasa-arvon, lainmukaisuuden, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien vahvistaminen. Tavoitteena on myös lujittaa ja edistää Keski-Amerikan taloudellisesti, sosiaalisesti, koulutuksellisesti ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä.

Assosiaatiosopimus antaa hyvän pohjan yhteiskunnalliselle kehitystyölle. Ongelma käytännön toteutuksessa tulee olemaan painopistealueiden valinta eli asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen. Assosiaatiosopimus on koko maailmaa, tai ainakin puolta maailmaa, syleilevä kaunis julistus, paksu asiakirja kauniine artikloineen, ja vasta konkreettiset toimenpiteet antavat suuntaa, miten onnistunut sopimus on.

Tässä puheenvuorossa en lähde käsittelemään yksityiskohtaisesti 363:a artiklaa, mutta toivon, että niistä käydään keskustelua.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä nyt esillä oleva sopimus osoittaa, että Euroopan unionilla on erittäin merkittävä rooli esimerkiksi ulkomaankaupassa, mistä kertoo myös parhaillaan EU:n ja Yhdysvaltojen välillä neuvoteltava vapaakauppasopimus. Euroopan unionissa tehtävät päätökset, komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa tehtävät päätökset, vaikuttavat monilla tavoin myös suomalaisten ihmisten arkeen ja elämään, yritysten toimintamahdollisuuksiin ja menestykseen. Sen vuoksi onkin ihmeteltävä sitä, että oppositiopuolue Suomen Keskusta viikonvaihteessa suuntasi kiivasta arvostelua pääministeri Kataista kohtaan siitä, että hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä johtaviin tehtäviin Euroopan unionissa. (Välihuutoja keskustan ryhmästä)

Sekä edustaja Tiilikainen että puheenjohtaja Sipilä — kumpikaan ei taida nyt olla paikalla — moittivat pääministeri Kataista vastuunkannon puutteesta, kun hän on ilmoittanut olevansa ehdolla EU-tehtäviin. Minun mielestäni on luonnollista, että johtavat suomalaiset poliitikot pyrkivät vaikuttamaan myös Euroopan unionin tasolla, ja tämäkin sopimus kertoo, miten laaja-alainen on unionin toimintakenttä ja myös miten tärkeitä tehtäviä unionin piirissä suomalaisten kannalta on.

Haluan vielä, herra puhemies, lopuksi sanoa sen, että tämä kritiikki siitä, että pääministeri jättää tehtävänsä kesken, on sikäli ihan järjetöntä, että jos tällä logiikalla mentäisiin, mikä olisi se tilanne, jossa pääministeri voisi lähteä pääministerin tehtävistä ilman tätä syytöstä? Mikä on se tilanne? Se ainoa tilanne on, että hävitään vaalit, mutta kun kokoomuksen tarkoituksena ei ole hävitä vaan voittaa seuraavatkin eduskuntavaalit.

Sirkka-Liisa Anttila /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Jos puhemies sallii kerran keskustelun tästä aiheesta, mitä edustaja Zyskowicz aloitti, totean vain, että kritiikkiin on selkeästi aihetta siitä yksinkertaisesta syystä, että nyt selvisi esimerkiksi se, miksi ei Suomen pääministeri — toisin kuin kaikki muut pääministerit Suomen EU-jäsenyyden aikana — neuvotellut komission puheenjohtajan kanssa jatkoa artiklalle 141. Minä ainakin tulkitsen niin, että ei haluttu millään tavalla EU:ta ärsyttää suuntaan eikä toiseen, koska siellä on isompi kala pyydyksessä, ja ihan itselle. (Kauko Tuupainen: Anttila on oikeassa!)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tästä aiheesta, jos sillä on yhteys tähän mainittuun sopimukseen, voidaan sallia debatin jatkuvan.

Anne Kalmari /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Suomen Keskusta on kiinnostunut Suomen selviytymisestä, ei ehkä niinkään yksittäisistä urakehityksistä, ja näin luulen, että Suomen kansakin on kiinnostunut. Meillä on valtava työttömyys, meidän kilpailukyky on mennyt, vientitase surkea ja julkinen talous sakkaa, se on yli 60 prosenttia bkt:sta. Minusta tässä hallituksella olisi kyllä töitä ihan kotimaassakin.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Edustaja Kalmari haukkuu, mutta Suomi on maailman paras maa. Ja Suomen hallitus on hoitanut vaikeissa olosuhteissa nykyistä tehtäväänsä.

Kun viikonvaihteessa arvosteltiin pääministeri Kataisen valmiutta EU-tehtäviin, ei nähty, miten tärkeätä myös Suomen kannalta on se, että johtavat suomalaiset poliitikot pyrkivät vaikuttamaan myös EU-tasolla.

Toiseksi, kun haukuttiin vastuun välttämisestä, niin kysyn vielä: mikä on se luonteva tilanne, jossa pääministeri voi jättää tehtävänsä, koska ei kai ainoa tie voi olla hävittyjen vaalien kautta, kuten kävi viimeksi pääministeri Kiviniemelle? Kokoomuksen tarkoitus ei ole hävitä vaan voittaa seuraavatkin eduskuntavaalit, (Välihuutoja) ja keskustan logiikalla Kataisen pitäisi jatkaa seuraavat neljä vuotta ja siitä taas seuraavat neljä vuotta.

Maria Tolppanen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämähän nytten onkin niitä ainoita hyviä asioita, mitä on, että yritetään saada kauppasopimuksia aikaiseksi, se on erittäin hyvä asia ja tervetullut asia. Juuri se on sitä asiaa, mitä EU:n pitäisi tehdä rauhantyön lisäksi.

Mutta jos puhutaan siitä, mikä on jäänyt kesken pääministeriltä ja hallitukselta, niin muun muassa kotimaisen työllisyyden hoito. Se on täysin retuperällä. Nyt on liki 100 000 työtöntä enemmän kuin silloin, kun tämä hallitus aloitti toimintansa. Maaliskuun lopussa maassa oli 26,5 prosenttia enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin vuosi aikaisemmin. Se on 18 000 ihmistä. Siinä 8 000:ssa ei hirveän paljon paina yksi 2 500. Tarvitaan aika paljon vielä ennen kuin saadaan tämä kestävyysvaje kurottua umpeen. Että kyllä tässä nyt vielä pikkasen — sanoisin myöskin sinne kokoomukseen päin — pitäisi ottaa vastuuta käteen eikä vain elää vuoden päässä olevissa asioissa. Silloin on vaalit, silloin me olemme tasaisella viivalla kaikki.

Arja Juvonen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Jos tästä aiheesta nyt todellakin sallitaan pienimuotoista keskustelua, niin edustaja Zyskowicz, kysyitte, missä vaiheessa voi pääministeri vaihtaa pestiä. Minun mielestäni tällä hetkellä ainakin tilanne on hyvin kriittinen, ja haluan tuoda sen teille myös selväksi ja toivon, että hallituskin jossakin kuuntelisi.

Saimme juuri kuulla lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan vuosikertomuksen vuodelta 2014 ja eilen kuulimme Onnettomuustutkintakeskuksen viimeisimpiä tietoja lasten kuolleisuudesta. Suomalaiset nuoret ja lapset ovat hätää huutaneet. Meillä on katastrofaalinen tilanne: nuorten ihmisten itsemurhat ovat lisääntyneet todella paljon. Tämä oli tiedossa jo vuonna 2007, mutta juuri mitään ei asian eteen ole tehty. Nyt kyllä tänä keväänä ennen kuin EU kutsuu, EU saa odottaa ja lasten ja nuorten asiat on laitettava kuntoon. Tähän täytyy ottaa kannanotto ja kertoa, millä ihmeen tavalla me tulemme huomioimaan nämä lapset ja nuoret. Joka viides yläasteikäinen tyttö kärsii masennuksesta, perheiden tilanne, perhepalvelut ovat vähentyneet. (Puhemies koputtaa) Apua ei tahdota saada. — Kiitos.

Anne Kalmari /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Vaikka ehkä ihan Keski-Afrikan assosiaatiosopimukseen tämä ei liity, (Naurua) mutta edustaja Zyskowicz kysyi, milloin olisi sopiva tilanne vaihtaa tai lähteä pois pääministerin tehtävästä. Kyllä mielestäni paras tilanne olisi lähteä silloin, kun tilanne on hallinnassa, kun asioita on hoidettu ja laitettu kuntoon. Olemme saaneet syksyllä rakennepaketin työlistauksen, mutta ei se kotioloissakaan paljon auta, jos minulla on listaus, että piha pitäisi haravoida ja pyykit pestä ja lapset viedä päivähoitoon. Asioita täytyisi tehdä, että ne johtaisivat johonkin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille Anttila, Tuupainen, Heinonen ja Zyskowicz. Sen jälkeen mennään puhujalistaan ja ryhdytään puhumaan tästä itse otsikon mukaisesta asiasta.

Sirkka-Liisa Anttila /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Milloin on sitten oikea aika pääministerille erota tai vastaavaa? Kysymys kuuluu nyt siitä, että me elämme todella poikkeuksellisen vaikeita aikoja ja silloin jos koskaan tarvitaan vastuun kantamista. Ja vastuun kantaminen on sitä, että mennään myöskin ehdolle vaaleihin niistä teoista, jotka ollaan vaalikauden aikana tehty. Tätä taustaa vasten esimerkiksi keskustassa, kun ministeriksi valitaan, sanotaan, että seuraavissa vaaleissa kannetaan sitten vastuu. (Ben Zyskowicz: Kuten Vanhanen teki!) Nyt on aika moni ministeri ilmoittanut, ministeri Koskinen mukaan luettuna, että he eivät ole vaaleissa ehdolla. Minkälaista vastuun kantamista se on tilanteessa, jossa Suomi on taloudellisesti todella erittäin vaikeassa tilanteessa, työttömyysluvut koko ajan vain kasvussa? Vastuunkantaja nyt tarvitaan eikä sitä, että pedataan Eurooppaan paikkoja.

Kauko Tuupainen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kiitoksia, että sallitte meidän hieman poiketa tästä otsikkoasiasta.

Edustaja Zyskowiczin lausumasta tuli mieleeni, että minun mielestäni Suomi ei ole paras maa. Tämä on ehkä kokoomuksen ja Zyskowiczin mielestä näin, mutta kun tuolla viikonloppuna teillä ja turuilla kuunteli kansalaisia, niin 1,5 miljoonaa eläkeläistä, 400 000 työtöntä ja tuhannet opiskelijat ovat tästä asiasta aivan eri mieltä. (Ben Zyskowicz: Ei ole!) Että tämä nyt palautteena edustaja Zyskowiczille: Suomi ei ole näitten kansalaisryhmien mielestä suinkaan paras maa vaan jossakin siellä mitalisijan ulkopuolella.

Timo Heinonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Pääministeri Kataisen johdolla on tehty hyvää työtä. Viime viikon ilmoitus metsäteollisuuden miljardi-investoinnista on yksi osoitus siitä. Suomeen tulee merkittävä investointi, (Välihuutoja) meidän kilpailukykymme on palautumassa. Sellaisia toimia Suomessa tarvitaan.

Keskusta kun arvostelee sitä, että pääministeri Katainen on lähdössä Eurooppaan, niin kun Suomi on saamassa kerrankin erittäin keskeisen, merkittävän tehtävän Euroopasta, niin luulisi, että se olisi kaikkien suomalaisten etu puolustaa sitä, että suomalainen henkilö puoluetaustasta riippumatta nousee Euroopassa keskeiselle, merkittävälle tehtäväpaikalle. Ja kun keskusta arvostelee Kataisen lähtöä, niin ei kovin kauas taakse tarvitse katsoa, millä tavalla keskustan entinen puheenjohtaja, pääministeri Matti Vanhanen tehtävänsä jätti. Mihin hän lähti, mitkä olivat syyt? Katainen on lähdössä Eurooppaan hoitamaan Suomen mutta myös koko Euroopan asioita. (Sampsa Kataja: Pitääkö ensin hävitä?)

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Tuupainen, Suomi on maailman paras maa. Ja minä väitän, että nekin eläkeläiset ja opiskelijat — jotka tietysti toivovat tilanteeseensa parannusta, koska yhteiskunta ei ole koskaan valmis — ovat sitä mieltä, että Suomi on maailman paras maa. Olisi kiva kuulla teiltä, mikä maailman maa on parempi kuin Suomi. (Kauko Tuupainen: Norja!)

Edustaja Kalmarille myös vastaan, että jos pääministeri saisi lähteä vasta sitten, kun yhteiskunta on valmis, niin pääministeri ei saa lähteä koskaan. Keskustan logiikka: Kataisen pitää kantaa vastuuta seuraavissa vaaleissa. Hyvä, se tarkoittaa, että hän olisi kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeriehdokas seuraavissa vaaleissa. Kun kokoomus voittaa vaalit, Katainen olisi seuraavat vuodet pääministeri. Tulee taas vaalit neljän vuoden päästä. Mitä silloin sanotaan? Ei Katainen nyt voi lähteä, hänen pitää kantaa vastuuta Kataisen kakkosen teoista ja niin edelleen. Tällä kepun logiikalla ikinä ei voi lähteä muuta kuin hävittyjen vaalien kautta. (Kimmo Sasi: Kepulla on kokemusta!)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Huomautan puhujaa, että tapana on puheenvuorossa käyttää puolueiden itsestään käyttämiä nimiä.

Tämän jälkeen mennään puhujalistaan ja ryhdytään puhumaan hallituksen esityksestä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien tehtävien, anteeksi, lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Näin se oli. Tästä aiheesta on edustaja Tolppanen pyytänyt puheenvuoroa. — Olkaa hyvä.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Nyt on asia niin, että olen painanut vahingossa tätä nappia.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Se merkitään kuitenkin käytetyksi puheenvuoroksi tilastoissa.

Keskustelu päättyi.

​​​​