Täysistunnon pöytäkirja 45/2014 vp

PTK 45/2014 vp

45. TIISTAINA 29. HUHTIKUUTA 2014 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

 

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Vain sitkeimmät ja ahkerimmat kansanedustajat ovat enää salissa paikalla.

Nyt käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä merituulivoima on tarkoitus laittaa syöttötariffin piiriin ja sen lisäksi merituulivoimalle on tarkoitus myöntää energiatukia.

Perussuomalaiset katsovat, että energiapoliittisten tavoitteiden tukemisessa tulisi suosia syöttötariffien sijaan investointitukia. Erinäköiset syöttötariffit ovat merkittävä syy Euroopan energiamarkkinoiden sekavaan tilaan ja päästökauppajärjestelmän ongelmiin. Syöttötariffijärjestelmä on luonut mahdollisuuden tehdä tietyillä energiainvestoinneilla riskitöntä tuottoa. Emme näin ollen voi hyväksyä syöttötariffijärjestelmän laajentamista koskemaan myös merituulivoimaa. Syöttötariffilla veronmaksajat kustantavat tuulivoimayhtiöille niiden tuloista tällä hetkellä 60 prosenttia. Tämä on aivan liian paljon. Tällä hetkellä sähköä saa sähkömarkkinoilta noin 4 sentin kilowattituntihintaan, ja syöttötariffijärjestelmässä tuulivoimalle on taattu reilun 10 sentin korvaus kilowattitunnista. Taaleritehdas, joka on yksi alan suurimmista toimijoista, on laajentanut toimintaansa muun muassa pikavippibisnekseen. Tämä osaltaan kertoo tuen liian suuresta määrästä.

Tuulivoiman kokeiluhankkeiden saattamiselle syöttötariffijärjestelmän piiriin on esitetty kaksi keskeistä perustetta: merituulivoima on selvästi maatuulivoimaa kalliimpaa rakentaa, ja merituulivoimahankkeita tukemalla tuemme alaan liittyvää suomalaista teknologiaa. Pidämme kumpaakin perustetta ongelmallisena. Koska merituulivoima on kalliimpaa rakentaa, se ei tarvitse tuotannon tukemista vaan rakentamisen investointitukea.

Mielestämme Suomen pitää pyrkiä saavuttamaan meille asetetut päästötavoitteet ja uusiutuvan energian tavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Myöskään vuodelle 2025 asettamamme kansallinen 9 terawattitunnin tuulivoimatavoite ei vaadi merituulivoimaloiden käyttöä, sillä valmistelussa olevaa ja jo rakennettua tuulivoimakapasiteettia on noin 12 400 megawattia. Syöttötariffin saaminen ei edellytä merituulikohteissa käytetyn teknologian korkeaa kotimaisuusastetta, joten tuen hyöty hyvinkin valuu ulkomaalaisille yrityksille.

Kotimaista merituulivoimateknologiaa voidaan edistää huomattavasti paremmin kertaluontoisilla investointituilla sekä alan yrityksien t&k-toimintaa tukevilla suorilla yritystuilla. Nämä tuet eivät myöskään aiheuta niin suurta vääristymää energiamarkkinoille kuin syöttötariffit aiheuttavat. Merituulivoimalle myönnetään jo investointitukia, ja yritystukiemme nykyistä voimakkaampi kohdentaminen merituulivoimaa kehittäviin yrityksiin ei vaadi lainmuutosta, tosin se ei ole kovin järkevää. Yleisesti ottaen, kun harkitaan merituuliteknologian kehittämiseen suunnattavan tuen määrää, on myös syytä ottaa huomioon, että Suomeen on rakennettava jääolosuhteet kestäviä voimalaitoksia, joille ei taas ole merkittävää globaalia kysyntää.

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen hylkäysesityksen. Vastalause jätettiin talousvaliokunnan mietintöön.

Teuvo Hakkarainen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Turusen tekemää hylkäysehdotusta.

Keskustelu päättyi.

​​​​