Täysistunnon pöytäkirja 49/2014 vp

PTK 49/2014 vp

49. TORSTAINA 8. TOUKOKUUTA 2014 kello 16.00

Tunnistettu versio 2.0

Alkon omistajaohjaus

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Valtion omistaman Alkon myymälätyöntekijöistä on kausivaihtelut huomioon ottaen osa-aikaisessa työsuhteessa jopa 90 prosenttia, (Hälinää — Puhemies koputtaa) ja tämä on sarjassaan ylivoimainen suomenennätys. Työsopimuslaki määrää työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaiselle työntekijälle silloin, kun työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä. Alkon osalta olen kysynyt aiheesta ministeri Huoviselta ja lainsäädännön uudistamisen kehittämistarpeen osalta ministeri Ihalaiselta. Ministeri Huovinen ei vastauksessaan pitänyt asiaa erityisen ongelmallisena, eikä ministeri Ihalainen nähnyt lain uudistamistarvetta.

Kysynkin pääministeri Kataiselta: tulisiko Alko siirtää valtion omistusohjauksesta vastaavan ministeriön valvontaan, jotta myös Alkossa noudatettaisiin henkilöstön osalta hallitusohjelmaa ja omistusohjauksesta sovittuja päätöksiä ja saataisiin tämä roska pois silmästä?

Pääministeri Jyrki Katainen

Arvoisa herra puhemies! En usko, että omistajapoliittinen linja tässä asiassa muuttuisi, jos omistajaohjaus siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöstä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.

Mutta jos katsoo tätä Alkon tilannetta, niin ehkä jokainen, joka siellä joskus on asioinut, tietää, että Alkon myynti keskittyy hyvin epätasaisesti. Eli valtaosa asiakkaista käy Alkossa vain kahtena päivänä: perjantaina ja lauantaina. Näin ollen asiakasmäärät ja työnteon tarve vaihtelevat erittäin voimakkaasti. Sitten on juhlapyhistä ja vapaista riippuvia vuosivaihteluja ja vuodenaikavaihteluja, jotka ovat erittäin suuria. Tämän takia osa-aikainen työ todennäköisesti on hyvinkin perusteltua Alkossa.

Tässä kun on aivan hetki sitten valittu Suomen parhaat työpaikat, niin Alko valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi, ja siinä painopisteenä, miksi valittiin, on henkilökunnan oma arvio. Kaksi kolmasosaa palkitsemisen kriteereistä (Puhemies koputtaa) tulee henkilökunnan oman arvion perusteella, ja itse asiassa kaikissa näissä palkituissa yrityksissä yli 80 prosentin pitää pitää työpaikkaansa hyvänä, (Puhemies koputtaa) jotta tulee palkituksi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Haluaako edustaja Myllykoski tähän aiheeseen lisäkysymyksen? Se on ainoa, joka myönnetään.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! On totta, että Alko on palkittu parhaana yrityksenä, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että se on Suomen mittakaavassa ja erityisesti valtion kokonaan omistamissa taikka sitten osaomisteisissa yhtiöissä aivan oma lukunsa. Millään muulla kaupan alan työnantajatoimijalla ei ole näin massiivisia määriä osa-aikaisia. Sitä ei selitä kausivaihtelu, sitä ei todellakaan tee hyväksytyksi se, että on juhannuksia ja muita sijoittuvia. Työaikajärjestelyllä pitää pystyä turvaamaan se, että nämä ihmiset pystyvät hankkimaan itse elantonsa ilman, että tarvitsee turvautua yhteiskunnan tukeen. Kysynkin, mitä neuvoja voisi antaa omistusohjauksesta vastaava ministeri nyt Alkon suuntaan ja nimenomaan ministeri Huoviselle.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Jaaha, olipa taitavasti muotoiltu kysymys, mutta ministeri Haavisto yrittää vastata siihen.

Kehitysministeri Pekka Haavisto

Arvoisa puhemies! Ei ehkä tule kovin pitkää vastausta, mutta ehkä on hyvä muistaa, että meillä on erotettu alkoholin tuotanto, Altia Oyj, joka on omistajaohjauksesta vastaavalla ministerillä, ja sitten tämä myyntiorganisaatio Alko sosiaali- ja terveysministeriölle, koska sillä on myös tällaisia raittiuspoliittisia tehtäviä ja alkoholin kulutukseen liittyviä tehtäviä. Kun kysyjä kysyi, pitäisikö Alko vaihtaa toiseen ministeriöön, niin tämä on ehkä omistajaohjaukselle vähän vieras ala hoitaa sitten maan raittiuspolitiikkaa ja kohtuutta näissä asioissa. Sen takia tämä työnjako on ehkä tällä hetkellä hyvin luonteva.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.