Täysistunnon pöytäkirja 49/2014 vp

PTK 49/2014 vp

49. TORSTAINA 8. TOUKOKUUTA 2014 kello 16.00

Tunnistettu versio 2.0

Lääkekorvausjärjestelmä ja maksukattojen yhdistäminen

Merja  Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelman mukaisesti lääkekorvausjärjestelmää ollaan uusimassa. Uudistuksen tavoitteena on vähentää paljon lääkkeitä käyttävien lääkekustannuksia. Lisäksi hallitusohjelmassa tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen ja uudistaminen, josta hyötyisivät erityisesti paljon sairastavat ja paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt. Hallitus sopi maaliskuussa valtiontalouden kehyksistä ja menosäästöistä, ja näihin sisältyi 25 miljoonan euron menojen vähennys sairausvakuutuslaista johtuvista menoista. Kysynkin ministeri Risikolta: miten 25 miljoonan euron säästö tullaan toteuttamaan ja miten varmistetaan, että hallitusohjelman mukaisesti pienituloisten, paljon lääkkeitä käyttävien lääkehoidon kustannuksia voidaan keventää? Toiseksi kysyn: miten maksukattojen yhdistämisen valmistelutyö etenee?

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Todellakin me teimme sellaisen. Oli työryhmä, joka selvitti, miten tämä lääkekorvausjärjestelmä voisi todella olla sillä tavalla oikeudenmukainen, että korvauksia maksettaisiin enemmän niille, jotka joutuvat käyttämään enemmän lääkkeitä. Me teimme siitä esityksen ja sovimme sen jo sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä, että tulisi alkuomavastuu, sen lisäksi peruskorvaukseen saataisiin pieni lisäys ja sitten myöskin tätä kattoa. Eli ne elementit, joilla tätä operoidaan, tietysti ovat aina se omavastuuosuus, sitten se peruskorvaus ja erityiskorvaus ja sitten myöskin maksukatto ja lääkekorvauskatto.

Nyt tuli sitten tämä säästötavoite, joka on hyvin valitettava, mutta koska kaikki sektorit osallistuvat, niin myös mekin. Tarkemmin sitä, mistä otetaan se 26 miljoonaa euroa, me emme ole vielä tehneet, koska minulla on tavoite, että meidän ei tarvitsisi kaikkea ottaa tästä lääkekorvausjärjestelmästä, kun on kysymys näin isosta summasta, vaan että me saisimme rationaalisen lääkehoidon keinoin, tai nyt on meillä jo Fimean kanssa käyty keskustelu siitä, miten me voisimme saada tämän toisella tavalla, (Puhemies koputtaa) että meidän ei tarvitsisi ottaa tästä järjestelmästä sitä. Ihan tässä kevään aikana tulee kyllä tarkennuksia siitä, ja maksukattojen yhdistäminen on ministeri Huovisen puolella, mutta se on myöskin siellä meneillänsä.

Hanna Tainio /sd:

Arvoisa herra puhemies! Hallitusohjelmassa todetaan, että potilaan tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteuttamiseksi selvitetään, tulisiko kunnallisen terveydenhuollon ja sairausvakuutuksen rahoitusvastuuta täsmentää erikseen määrätyissä tilanteissa, joissa vaihtoehtoina ovat kunnallisessa terveydenhuollossa annettava lääkitys tai sairausvakuutuksesta korvattava avohoidon lääkitys. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt sairasta, lääkehoitoa tarvitsevaa potilasta pompotellaan vuodeosaston ja avohoidon välillä, jotta voidaan siirtää lääke-eurot kunnan piikistä potilaan ja Kelan piikkiin. Kysynkin ministeri Risikolta: ollaanko tähän osaoptimointiin vihdoinkin puuttumassa, kun terveydenhuollon monikanavarahoitusta puretaan?

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ministeri Risikko, napakka vastaus.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Kyllä, tähän ollaan puuttumassa.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Se oli aika hyvin tiivistetty. (Naurua)

Nyt otetaan vielä kaksi kysymystä ilman lisäkysymyksiä, ja sitten päätämme tämän tuokion.

​​​​