Täysistunnon pöytäkirja 51/2013 vp

PTK 51/2013 vp

51. TIISTAINA 14. TOUKOKUUTA 2013 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

Arvoisa herra puhemies! Esitys ei varmaan kovin suuria poliittisia intohimoja herätä, mutta ajattelin kuitenkin lyhyesti käydä läpi, mistä on kysymys: Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Kysymys on siitä, että kaksi varsin pientä virastoa, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus, yhdistetään yhdeksi uudeksi virastoksi. Tämä ei ole kovin dramaattinen siinäkään mielessä, että kyseiset kaksi virastoa ovat jo tähän asti toimineet samassa rakennuksessa, osittain jopa samoissa tiloissa. Tämän esityksen tavoitteena on kokonaisuuden vahvistaminen ja virastokentän tiivistäminen. Tämä uusi virasto muodostaa yhden vahvan kokonaisuuden, jolla audiovisuaaliseen kulttuuriin liittyviä keskeisiä valtakunnallisia tehtäviä hoidetaan.

Tämä laki ei ole säästölaki, tulee olemaan jatkossa samat resurssitkin kuin tähän asti. Tämä ei vaikuta sillä tavalla henkilöstön asemaan, koska tällä hetkellä pysyvissä työsuhteissa oleva henkilöstö jatkaa pysyvissä työsuhteissa ja ne, jotka ovat määräaikaisilla työsuhteilla, jatkavat määräaikaisissa työsuhteissa. Yhteensä tällä virastolla tulee olemaan jatkossa noin pikkusen vajaa 90 henkilötyövuotta. Aikaisemmin Kansallisella audiovisuaalisella arkistolla ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksella on ollut neuvottelukunta ja johtokunta, nyt tälle virastolle tulee neuvottelukunta. Tästä esityksestä on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä ja työntekijäjärjestöiltä, ja lausunnoissa ei ollut mitään erityisiä huomautuksia.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puheenjohtaja! Sen verran sanoisin tähän, että tämäkin on oikeansuuntainen laki. Ainoa, mikä tässä huolestuttaa, on tietysti se, että sen takia, että vasemmistoliitto pysyisi hallituksessa, on kaikilla kulttuurin alueilla tapahtunut selkeästi poliittisia nimityksiä aivan, voisiko sanoa, eri tavalla kuin mitä ministeri antoi ymmärtää, eli että kaikki pysyy ennallaan, vaan joka paikkaan on poliittisesti vanhan kaavan mukaisesti sijoitettu omia oman suhdetoiminnan ja oman pyrkyryyden kannalta tärkeitä vakansseja. Toivoisin, että tässä asiassa nyt ministeri näyttäisi esimerkkiä, että kun on kyse audiovisuaalisuudesta, niin me näemme sitten joskus oikein, keitä siellä on, niin ettei joku taas tunnistaisi, että aha, tämä oli taas tämmöinen laki, että tämäkin vain oli sitä varten, että saataisiin omia tänne nimitettyä.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Tässä yhteydessä tiedustelisin ministeriltä, onko hän tietoinen siitä, että hyvin paljon uutisaineistoa, nimenomaan lehtikuvia, on tuhoutunut viime vuosina ja sitä ei ole saatu digitalisoitua. Tämä on tällaisen hallinnollisen järjestelyn yhteydessä tämänkaltainen, voisiko sanoa, pienehkö huoli kokonaisuuden kannalta, mutta ajattelen uutismateriaalin arkistointitarpeita. Kun tilanne ei ole tietämäni mukaan tällä hetkellä vieläkään tyydyttävällä tavalla ratkaistu, niin löytyykö tätä kautta jonkinlaista ratkaisua siihen, että uutiskuvia, sanomalehtikuvia, voidaan digitalisoida ja arkistoida niin, että ne säilyvät tuleville polville? On jo tapahtunut huomattavia vahinkoja, mutta pelastettaisiin se, mikä vielä on pelastettavissa, jos tämmöinen hallinnollinen järjestely voisi tähän hätään tuoda ratkaisun. Toivoisin ministerin vastaavan tähän.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ministeri Arhinmäki, 2 minuuttia paikalta.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

Arvoisa puhemies! Ensin edustaja P. Virtaselle: varmaankin minun esittelyssäni oli epätarkkuutta, koska varmaan edustajan kuulossa ei ole mitään vikaa, mutta kerroin, että nykyiset työntekijät jatkavat nykyisissä tehtävissä, joten tässä ei tule mitään uusia nimityksiä.

Edustaja Saarisen kysymykseen: Teemme koko ajan töitä sen eteen, että pystyisimme kansallisen kuva-arkiston kautta huolehtimaan siitä kansallisesta kuvahistoriasta, jota meillä on, mutta tässä on kysymys puhtaasti hallinnollisesta yhdistämisestä, ja tässä ei lähdetä hakemaan varsinaisesti mitään uusia tehtäviä. Mutta totta kai tästä on hyötyä, kun yhdistetään kaksi virastoa, joilla on samankaltaisia tehtäviä.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on mielestäni erittäin hyvä. Itse entisenä uutisihmisenä ja dokumentintekijänä pidän erittäin hyvänä asiana, että näitä virastoja saadaan yhteen, jolloinka se helpottaa niiden käyttöä ja arkistoiden käyttöä. Mutta toivoisin, että jollei sitä ole jo saatettu loppuun ja saatu kunnolla loppuun, niin tässä yhteydessä myöskin kiinnitettäisiin huomiota siihen, että independent-yhtiöillä on olemassa edelleenkin masternauhoja, sellaisia nauhoja, jotka heille on palautettu sen jälkeen, kun ohjelma on ajettu ulos Ylen kanavilla tai MTV3:n kanavilla tai jollakulla muulla kanavalla. Siellä on erittäin arvokasta dokumenttimateriaalia ja aineistoa tästä maasta. Olisi hyvä, jos nämä pystyttäisiin keräämään talteen ja saamaan samaan arkistoon. Tiedän, että siellä osa on, mutta koska tiedän, että muun muassa minun yksi dokumenttini, jonka pitäisi olla siellä, makaa vieläkin kotona, niin varmasti joillakuilla muillakin niitä on, ja ne olisi hyvä saada sinne, koska ne ovat kansallista historiaa.

Keskustelu päättyi.

​​​​