Täysistunnon pöytäkirja 52/2014 vp

PTK 52/2014 vp

52. TORSTAINA 15. TOUKOKUUTA 2014 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Maksuaikadirektiivin täytäntöönpano

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Vähän liippaa edelliseen. Hyvä, että työsäätelyä kannatetaan myös sieltä laidalta, koska eteenpäin tarvitsisi päästä.

Minulle on tärkeä joka ainoa suomalainen työpaikka, ja kun sitten teemme direktiiveistä hallituksen esityksiä, niin siinä matkalla joskus voisi tehdä paremminkin työllisyysvaikutuksien arviointia. Yksi tällainen on maksuaikadirektiivi, joka on Suomessa tehty laiksi, johon otettiin todella pitkä maksuaika, maksimi, minkä direktiivi salli, eli 60 vuorokautta. Monet pienet ja keskisuuret yritykset joutuvat palkanmaksuvaikeuksiin, joutuvat vaikeuksiin maksuliikenteensä kanssa, kun isommat yritykset tai julkinen sektori, valtio, ottavat sen maksimin, 2 kuukautta, maksaakseen omia laskujansa.

Mitä harkintaa, ministeri Henriksson, käytitte tässä? Ruotsissa vastaava tehtiin kuukauden maksuaikaan, ja tällä me voisimme pelastaa niitä palkansaajia, jotka pienissä yrityksissä palkkaansa odottavat, ja niitä yrityksiä, joilla maksuliikenne on kädestä suuhun.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Arvoisa puhemies! Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Suomen Yrittäjät otti minuun yhteyttä loka—marraskuussa tämän asian tiimoilta. Sen jälkeen Suomen Yrittäjät, EK ja oikeusministeriö yhdessä ovat tehneet selvityksen, joka on valmistumassa, siitä, mitkä ovat nyt nämä käytännöt yritysten välisissä maksuehdoissa ja mitkä ovat muutostarpeet. Se selvitys on kohtapuoliin valmis, ja kun se on valmistunut, se lähetetään lausuntokierrokselle ja sen jälkeen harkitaan, mihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Tämä ei ole niin mustavalkoinen asia. Voi olla, että jotkut yritykset kärsivät tästä. Toisaalta meillä on se johtolanka meidän nykyisessä lainsäädännössämme, että yrityksillä on sopimusvapaus eli voidaan sopia myös muusta. Toisaalta se maksuaikadirektiivi antaa myös sen mahdollisuuden, että säädetään esimerkiksi 30 päivän maksuajasta. Elikkä tämä on asia, mitä meidän pitää harkita sen jälkeen, kun tämä selvitys on valmistunut.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Tämä asia on loppuun käsitelty.

Vielä ehdimme ottaa yhden kysymyksen.