Täysistunnon pöytäkirja 52/2014 vp

PTK 52/2014 vp

52. TORSTAINA 15. TOUKOKUUTA 2014 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Eläkeyhtiöiden sijoitustoiminta

Silvia Modig /vas:

Kiitos, arvoisa puhemies! Viime viikkoina on käynyt ilmi, että suomalaiset eläkeyhtiöt sijoittavat aika surutta suuria summia veroparatiisien kautta toimiviin rahastoihin, aggressiivista verosuunnittelua harjoittaviin yhtiöihin. Kuten me täällä aikaisemminkin kuulimme, Euroopan alueella menetetään veronkierron, joksi minä verosuunnittelua kutsun, takia jopa tuhat miljardia euroa vuodessa, joka on yhtä paljon kuin EU-alueella laitetaan terveydenhuoltoon vuodessa. Nämä kaikki rahat ovat pois niistä kansalaisille olennaisista, tärkeistä palveluista. Kysyn hallitukselta: mitä te aiotte tehdä sille, että suomalaiset eläkeyhtiöt maksavat sijoituksistaan reilusti veroa, niin kuin me kaikki muutkin suomalaiset?

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Arvoisa puhemies! Tässä on varmaan hyvä huomata se, että työeläkeyhtiöt toimivat tietenkin lainmukaisesti. Eli suurin osa näistä sijoituksista on tehty ihan lainmukaisesti ja sitä kautta harjoitetaan verosuunnittelua. Mutta se, mitä me tietenkään emme hyväksy, on nimenomaan veronkierto eli se, että toimitaan lainvastaisesti.

Jotta me voimme muuttaa yhteisiä pelisääntöjä, tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Kun viittasin täällä aikaisemmin siihen asiakirjaan, jonka hallitus on laatinut, niin itse asiassa viime viikolla taisi olla valtioneuvoston hyväksyttävänä semmoinen toimenpideohjelma, jossa nyt eri sektoreilla on koottu hankkeita, joissa hallitus aikoo kansainvälisesti tätä asiaa viedä eteenpäin eli nimenomaan suitsia veroparatiiseja ja veronkiertoa. Toivon, että eduskunta antaa sille myöskin tukensa.

Olen henkilökohtaisesti käynyt keskustelua myöskin työeläkeyhtiöiden edustajien kanssa siitä, voisivatko työeläkeyhtiöt laatia eettisen sijoitustoiminnan pelisäännöt. Mielestäni olisi hyvä, jos tälle ajatukselle myöskin eduskunnassa saataisiin tukea, jotta työeläkeyhtiöt voisivat myöskin sijoitustoiminnassaan välttää veroparatiiseja.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Tämä asia on loppuun käsitelty.

Näin kyselytunti on päättynyt.