Täysistunnon pöytäkirja 53/2013 vp

PTK 53/2013 vp

53. TORSTAINA 16. TOUKOKUUTA 2013 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Kyproksen rahanpesuselvitys

Astrid Thors /r:

Värderade talman! En utredning om eventuell penningtvätt på Cypern blev offentlig denna vecka. Den visar att bankerna inte tillämpar den lagstiftning och de principer som gäller i EU. Finland har genom finansministern krävt denna utredning, men vilka slutsatser ska vi nu dra av den, och hur kommer den att påverka de fortsatta utbetalningarna till Cypern?

Arvoisa puhemies! Kyprosta koskeva rahanpesuselvitys valmistui, ja sen mukaan maan pankeissa ei ole noudatettu rahanpesusäädöksiä. Suomi oli vaatinut tätä selvitystä. Mutta mihin johtopäätökseen nyt olemme päätymässä, ja miten se tulee vaikuttamaan tuleviin Kyproksen maksatuksiin?

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Arvoisa puhemies! Edustaja Thors on oikeassa siinä, että Suomi oli yksi niitä maita, joka aktiivisimmin ajoi rahanpesuselvityksen tekemistä Kyproksella. Syy, miksi ajoimme tämän selvityksen tekemistä, oli se, että vaikka lainsäädäntö, rahanpesun vastainen lainsäädäntö, Kyproksella on kunnossa, niin silti oli olemassa epäilyjä, että tuota lainsäädäntöä ei kaikilta osin noudateta. Tämä epäilyksemme osoittautui oikeaksi. Kaksi yksityistä tahoa, Moneyval ja Deloitte, ovat tehneet molemmat selvityksen, joka osoittaa, että lainsäädännön noudattamisessa ja toimeenpanossa on puutteita. Maanantain euroryhmässä päätimme, että nyt näiden puutteiden korjaamiseen tulee puuttua eli Kypros joutuu tekemään kesäkuuhun mennessä toimenpideohjelman, jolla puutteet korjataan. Tämä ohjelma tulee myöskin osaksi Kyproksen lainaohjelmaa, ja tämän lainaohjelman noudattamista seurataan kolmen kuukauden välein. Kypros ei tule tulevaisuudessa saamaan rahaa, mikäli tämän raportin esittämiä puutteita ei ole korjattu.

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Som fortsättning på det här: vi pratade tidigare om övervakningen av rule of law och att man ska övervaka alla länder i Europa. Jag vill fråga finansministern och regeringen: Är vi redo att kräva liknande utredningar i andra länder? Nu har ett land så att säga blivit fast, men det är uppenbart att det också finns brister i tillämpningen i andra. För Moneyval, Europarådets organisation, hade ju tre gånger gett grönt ljus för Cypern.

Arvoisa puhemies! Tässä kävimme hyvää keskustelua kahden tason EU:sta, valvomme perusoikeuksia, valvomme oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Mutta eikö olisi syytä oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden nimessä, että vastaavalla tavalla tehtäisiin tarkempia analyysejä ja selvityksiä kaikissa EU-maissa?

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Arvoisa puhemies! Tämä teema oli meillä keskustelussa viimeksi tiistaina Brysselissä, kun Euroopan valtiovarainministerit kokoontuivat. Silloin puhuimme muun muassa rahanpesun vastaisten toimenpiteiden edistämisestä. Samoin esillä olivat hyvin vahvasti veronkierron vastaiset toimenpiteet. Voin ilokseni sanoa, että hyvin lyhyessä ajassa kansainvälisen yhteisön ilmapiiri ja asenne veronkiertoa kohtaan ja myöskin laittomuuksia — puhun tässä myös rahanpesusta — kohtaan on muuttunut tiukemmaksi. Se antaa myös mahdollisuuksia EU:n tasolla mielestäni viedä sekä lainsäädäntöhankkeita että eri säännöstöä eteenpäin. Muun muassa tiistaina hyväksyimme yksimielisesti komission toimenpide-esitykset veronkiertoa vastaan, 32 konkreettista esitystä, joilla tilkitsemme veronkiertoa Euroopassa ja vastustamme myöskin veroparatiisien toimintaa. Olin hyvin iloinen siitä, että yksimielisesti pystyimme tätä koskevat päätelmät tiistaina hyväksymään. Se on esimerkki siitä, että asiat myöskin tältä osin Euroopassa etenevät.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.

​​​​