Täysistunnon pöytäkirja 54/2009 vp

PTK 54/2009 vp

54. TIISTAINA 19. TOUKOKUUTA 2009 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

 

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti täältä paikalta. Minusta tässä nyt kyllä selkeytetään tätä, mikä eläkelaitos myöntää eläkkeen. Minusta tämä on aika selkeä ja hyvä esitys. Se eläkelaitos on vastuussa, missä on kahden viimeisen kalenterivuoden aikana enemmän tehty työtä, onko se sitten vaikka yksityinen ja työ olisi tehty valtion tai kunnan puolella. Tämä myös koskee tätä eläkkeelle jääntiä siinä mielessä, että ihminen voi jäädä vanhuuseläkkeelle ja jatkaa sitten työtä sen jälkeen. Minusta tämä on vähän liitännäinen tuohon edelliseen juttuun, että pyritään joustamaan näitä rajoja siten, jotta jos on halua ja kykyä ja vielä on työpaikkakin olemassa, niin miksei sinne voisi mennä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Todellakin tässä lakiesityksessä on kysymys sen tyyppisistä teknisistä eläkelakien korjauksista, jotka ovat sinänsä tarpeellisia, kun eläkelaki on niin paljon tekniikkaa täynnä, että yleensä ei tavallinen kansanedustaja siitä kovin paljon ymmärräkään, kuten meille jo valiokuntakäsittelyssä todistettiin, kun Valtiokonttorin asiaa esitellyt virkamies sanoi, että jos ette ole aiemmin lukeneet eläkelakien siirtymäsäännöksiä, niin älkää tehkö sitä nytkään, koska tulette hulluiksi. Mutta se, mikä tässä esityksessä on hyvää, on todellakin se, johon jo viittasin edellä, kun totesin, että kun 11 §:ää muutetaan, niin siinä samalla nyt huolehditaan siitä, että yhteiskunnan demokratiasta huolta pitävien eläkkeelle siirtyvien luottamushenkilöitten asema ei muodostu kohtuuttomaksi, kun saadaan nyt aikaiseksi se, että he eivät enää joudu eläkkeen menettämisen uhan alaisiksi, jos eläkkeelle siirtyessään eivät luovu luottamustoimistaan. Se on ihan hyvä asia.

Keskustelu päättyi.

​​​​