Täysistunnon pöytäkirja 54/2009 vp

PTK 54/2009 vp

54. TIISTAINA 19. TOUKOKUUTA 2009 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

  jatkui

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Pikakäsittely pikavipeillä, helpolla nopeasti rahaa ja paljon rahaa tekstiviestillä ympäri vuorokauden. Millaista rahaa on tarjolla? Maksetaan itse asiassa kalliilla: 24 prosenttia kuluja lainasta, todellinen vuosikorko 206—1034 prosenttia, keskimäärin 554 prosenttia. Hyvä bisnes ihmisten raha-ahdingossa. Voisi sanoa, että kunnon koronkiskontaa uusilla menetelmillä.

On erittäin tärkeätä, että tämä laki on tullut tänne meille saliin ja on lähdetty tarkentamaan kiskontakäsitettä. Luotonantaja nimittäin harvemmin pohtii sitä, mikä se todellinen vuosikorko on. Monelta ei sitä laskutaitoa edes löydy. Siksi on hyvä, että vuosikoron ilmoittamisvelvollisuus koskisi myös lyhytaikaisia ja pieniä luottoja. Rahat kun on loppu, valitettavasti, niin silloin vaihtoehtoja ei ole kuin ottaa vain tällainen pikavippi. Onko muita vaihtoehtoja olemassa? Kuten lakiesityksen perusteluissakin lukee, on tämä kuntien tarjoama sosiaalinen luototus. Mielestäni jatkossa olisi syytä kuntien puolella laajentaa sosiaalisen luototuksen antamista. Valitettavasti sosiaalinen luototus on harvemmassa kunnassa käytössä.

Puhemies! Ihan hyvä lakiesitys.

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Tavoitteena helpottaa maksuvaikeuksiin joutuneiden kuluttajien asemaa ja ehkäistä ylivelkaantumista on erittäin perusteltu ja kannatettava ajatus, johon tällä lakiesityksellä ollaan kyllä askeleita ottamassa. Se, miksi meillä on ihmisiä maksuvaikeuksissa, on tietenkin hyvä kysymys. Ja ed. Lauslahden esille nostamat sosiaaliset luototukset ovat muun muassa nyt näissä taloustilanteiden ongelmissa jo otettu muutamissa kunnissa juuri käyttöön. Sosialidemokraatit ovat tehneet tästä myöskin omia aloitteitaan, ja erittäin tärkeänä on nähty tässä ensimmäisenä asiana oleva luottojen todellisen vuosikoron ilmoittaminen, myöskin se, että lainanhakijan henkilöllisyys todennetaan niin, että sitä ei ole mahdollista hakea kenenkään toisen puhelimella ja myöskään tämä yöaikaan luottojen tilille saaminen ei ole enää tämän lain voimaantulemisen jälkeen mahdollista. (Ed. Kuoppa: Eräissä tapauksissa on!) Nämä kaikki kolme esitystä ovat hyvään suuntaan meneviä uudistuksia, jos nämä toteutuvat.

Se, mitä olisin vielä toivonut tähän samanaikaisesti tuotavan esille, olisi, että kaikki nämä nyt jo ainakin yli 50 tällä hetkellä toimivaa yritystä olisivat jonkun rekisterin piirissä niin, että meillä olisi samalla tavoin kuin pankkitoiminnasta myöskin taustat selvitettyinä näistä yrityksistä. Meillä olisi rekisteri, jotta myöskin Finanssivalvonnan kautta voitaisiin valvoa näiden yrittäjien toimintaa. Nyt, kun se on pelkästään kuluttajasuojalain puolella valvottavana, ovat ne välineet aivan erilaiset ja huomattavasti heikommat kuin silloin, kun se olisi Finanssivalvonnan alaisuudessa.

Toinen näkökulma, mitä tässä uudistuksessa ei ole vielä otettu ollenkaan huomioon, on markkinoinnin ja mainonnan puoli. Kun meillä tällä hetkellä näitä pikaluottoja, -vippejä, markkinoidaan varsin positiivisessa hengessä sekä lehdistössä, televisiossa, radiossa, internetissä ja ne liitetään monesti osaksi myöskin postimyyntimahdollisuutta, antavat ne myöskin lapsille, nuorille ja jo rahavaikeuksissa oleville ihmisille liiankin positiivisen mielikuvan tällä hetkellä. Olisin toivonut, että tässä samassa yhteydessä olisi voitu käsitellä uudistusta, jossa olisi rajattu, minkälaista mielikuvamainontaa näitten pikaluottojen osalta voidaan tehdä, minkälaisessa ohjelmatarjonnassa niitä voidaan tarjoilla, minkälaisissa lehdissä ja muussa yhteydessä niitä voidaan markkinoida.

KTM, nykyinen TEM, on tehnyt selvityksen siitä, ketkä ja miten näitä luottoja tällä hetkellä käyttävät, ja valitettavan usein, etenkin nyt, kun taloustilanne vielä heikkenee, näillä luototetaan perheiden normaalia arkea, ruokaa ja normaalia kulutusta. Osa käyttää näitä myöskin vanhojen velkojen maksamiseen, jolloinka ollaan kierteessä, johon tästä on aina saatavilla nopea ja helppo ratkaisu. Valitettavan usein nämä päätökset myöskin tehdään päihtyneenä, yli 30 prosenttia, ja valitettavan usein nämä ovat nuorten elikkä 20—30-vuotiaiden keino helpottaa pikaisesti omaa rahatalouttaan. Tietenkin arvattavaa on myöskin se, että näiden käyttäjät ovat useimmiten työttömiä tai pienituloisia, joille se takaisinmaksu monien satojen prosenttien korolla on myöskin mahdotonta. Muutama askel hyvään suuntaan, mutta yhä edelleen tarvittaisiin siis parempaa seurantaa näille yrityksille ja niiden rekisteröintiä ja rajoituksia markkinointiin ja mainontaan.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Mielestäni tämä hallituksen esitys on oikean suuntainen ja kehitys tämän asian hoidossa on menossa parempaan suuntaan. Onko se sitten riittävä, niin sen aika näyttää. On hyvä, että todellinen vuosikorko tulee esille. Kuten nyt jo todettiin, tämä laskeminen on semmoinen vähän puutteellinen taito ja varsinkin kun sitten ruvetaan omia talousasioita hoitamaan, niin huomataan, että se on aika monella puutteellinen tämä laskentataito käytännössä ainakin omien rahojen suhteen. On varmasti syytä rajoittaa näitten pikavippien saantia, se on ihan oikean suuntainen toimenpide.

Moni varmasti ihan järkeväkin ihminen heikkona hetkenään ja kun vaikeudet painavat päälle, tarttuu näihin pikavippeihin, toivoo niistä sitten apua ja helpotusta. Ehkä se sitten sillä hetkellä auttaakin, mutta pitkässä juoksussa se on sitten huono suunta, huono päätös.

Tämä hallituksen esitys on siis yksi askel taloudelliseen turvallisuuteen. Ja haluan tuoda vielä viestin eräältä pikavippejä ottaneelta henkilöltä, josta en olisi kyllä ikinä kuvitellut hänet pitkään tuntien, että hän pikavippejä ottaisi. Hän soitti ja otti yhteyttä ja sanoi, että tehkää nyt ihmeessä jotakin, että näitä pikavippejä ei olisi niin helppo saada kuin niitä tällä hetkellä saa. Tässä nyt on hallitus toiminut. Ja edellinen keskustelu, joka täällä käytiin, oli varsin hyvä. Ja ikävästi silloin keskustelu tyrehtyi, mutta hyvä että sitä jatketaan nyt. Hallituksen esitys on hyvän suuntainen.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Hallituksen esitys on parannus nykyisiin villeihin pikavippimarkkinoihin. Tämä villi ja huonosti säädelty meno on johtanut suuren määrän ihmisiä todelliseen velkakierteeseen. Edellinen velka on maksettu uudella velalla ja samalla maksetaan huimaa vuosikorkoa. Ja kun edellinen velka on saatu maksettua, niin pikavippiyhtiö lähettää jo tekstiviestin, että ota uutta velkaa. Markkinointi on erittäin aggressiivista. Mielestäni nämä pikavippejä myöntävät rahoittajayritykset ovat nykypäivän koronkiskureita ja käyttävät häikäilemättä hyväkseen lainsäädännön puutteet ja köyhien ihmisten, pienituloisten ihmisten hädänalaista asemaa. Yritystoiminta tällä alalla on ilmeisesti ollut hyvin kannattavaa, koska uusia yrityksiä on tullut nopeaan tahtiin lisää jakamaan tilapäisissä rahoitusvaikeuksissa olevien ihmisten rahoja, eihän tässä toimessa muuten olisi mitään järkeä.

Edelleenkin tämä hallituksen esitys jättää yrityksille varsin vapaat kädet toimia. Rahaa ei saa maksaa asiakkaan tilille kello 23—07 välisenä aikana, mutta todellisuudessa näitäkin rajoituksia on mahdollisuus kiertää myöskin tämän uuden hallituksen esityksen sisällön pohjalta. Edelleen on olemassa vaara, että lainaa haetaan ja nostetaan toisen henkilön tiedoilla, koska lainan myöntäjä ei ole kasvokkain asiakkaan kanssa eikä näin voi pitävästi varmistua asiakkaan henkilöllisyydestä. Pikavipeistä perittävä korkoa pitäisi säädellä niin, ettei se nouse kohtuuttomaksi. Mielestäni näin tulee edelleenkin käymään. Pikalainaa on edelleen mahdollista nostaa kesken ravintolaillan, kunhan se tapahtuu vain ennen kello 23:a. Nämä lähes yöllä tapahtuvat lainat olisi voinut kieltää kokonaan. Nyt taloudellisen laman ja työttömyyden johdosta on vaarana, että yhä suurempi joukko ihmisiä ajautuu näiden pikavippifirmojen ansoihin, kun esimerkiksi työttömyyskorvauksia joutuu odottamaan jopa kymmenen viikkoa.

Vuonna 2007 hallituksen esityksen mukaan pieniä velkomustuomioita annettiin 25 000 kappaletta. Ne kohdistuivat 11 000 henkilöön. Viime vuonna tuomioita oli yli 37 000 kappaletta, ja ne kohdistuivat noin 23 000 henkilöön. Luvuista ilmenee, että kasvu on ollut huima. Hallituksen esitys ei poista sitä tosiasiaa, että kun edellinen laina on maksettu, niin yritys tarjoaa uutta lainaa heti perään. Näin tulee edelleenkin käymään ja ihmiset joutuvat velkakierteeseen, josta on todella mahdotonta päästä kohtuullisesti ulos.

Muutama lainaus nyt hallituksen esityksestä. Tämä on, en kiellä sitä, askel parempaan suuntaan, mutta tähän jää edelleenkin hyvin pahoja puutteita. Hallituksen ehdotuksen perusteluissa Keskeiset ehdotukset: "Kuluttajansuojalain 7 luvun mukainen todellisen vuosikoron ilmoittamisvelvollisuus ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös lyhytaikaisia pieniä luottoja." Mutta mitä tässä, kun lukee tätä perustelua eteenpäin, mitä siellä sanotaan? Vuosikoron ilmoitusta voidaan kiertää. Seuraava lainaus: "Jos siis kuluttajalle on sopimuksen mukaan annettu oikeus maksaa hyödykkeen hinta joko osittain tai kokonaan sen jälkeen kun tavara on luovutettu tai palvelu suoritettu siten, että maksuaika on korkeintaan 30 vuorokautta, kulutusluottosäännöksiä ei sovelleta eikä todellista vuosikorkoa siten tarvitse ilmoittaa." Elikkä tätä todellista vuosikorkoa ei tarvitse ilmoittaa, kun tämä laina-aika on 30 vuorokautta tai sitä lyhyempi. Elikkä näissä pikavipeissähän on hyvinkin lyhyitä laina-aikoja. On selvää, että tätä aukkoa tullaan varmasti käyttämään tässä tilanteessa. Nämä firmat varmasti osaavat tämän homman.

Seuraavana edelleenkin näistä hallituksen esityksen keskeisistä muutoskohdista, näistä tunnistamistiedoista: "Vaikka lähtökohtaisesti tällaisten heikkojen tunnistamismenetelmien käyttöä ei tulisi lainsäädännössä edistää, ehdotus on tarpeellinen, jotta tekstiviestilainan hakeminen ei estyisi kokonaan mobiilivarmenteiden tai muiden tarkoitukseen sopivien tunnistamismenetelmien vielä puuttuessa." Elikkä edelleenkin tämä tunnistamistietojen varmistuminen jää hyvin epäselväksi ja näitä voidaan käyttää myöskin laittomasti. Elikkä niitä ei poliisin tietoon ole kovin valtavaa määrää tullut, mutta on epäily, että kaikkia perheessä tapahtuvia tämän tapaisia asioita ei edes ilmoiteta poliisille, vaan ne hoidetaan perheen kesken ja kärsitään vahingot omissa nahoissa.

Lisäksi seuraava lainaus näistä hallituksen esityksen perusteluista aikarajoituksesta: "Ehdotuksen mukaan aikarajoitus ei koskisi tililuoton luottorajan nostamista, eli tililuoton luottorajaa olisi mahdollista jatkossakin nostaa kello 23:n ja 7:n välillä siten, että myös luoton käyttäminen välittömästi tämän jälkeen on mahdollista. Poikkeus on tarpeen, jotta luottorajan nostaminen esimerkiksi ulkomailla on aikaerosta riippumatta mahdollista." Elikkä nyt vedotaan, että ulkomailta kun otetaan näitä luottoja, niin pitää olla tämmöinen. Elikkä tämä aikarajoitus ei koskekaan. Tätä voidaan kiertää. Tämä on aika erikoinen asia, että tänne jätetään tämmöiset selvät porsaanreiät, ja ihmettelen, miksi tällaiset jätetään, jos halutaan näitä pikavippifirmoja suitsia. Siis aivan selvästi hallituksen esityksen omista perusteluista, niitä lukemalla käy ilmi, että tänne jäävät nämä porsaanreiät ja niitä ei pistetä kiinni. Tämän johdosta toivoisin, että valiokunta käsitellessään tätä asiaa, tutustuu tarkasti myöskin hallituksen esityksen perusteluihin ja hakee ne epäkohdat, mitkä siellä on ja miten nämä firmat tulevat todennäköisesti näitä rajoituksia kiertämään. Mielestäni tähän tarvitsee kyllä paneutua perusteellisesti.

Lisäksi täällä jo puhuttiin, että nämä pikavippiyritykset pitäisi saada rekisteriin ja Finanssivalvontaan. Se olisi välttämätöntä, koska nyt nämä eettiset säännöt näiltä yrityksiltä tahtoo unohtua. Näillähän on tämmöinen yhdistys, mutta siihen yhdistykseen kuuluu tämän hallituksen esityksen perustelujen mukaan vain kuusi pikavippiyritystä ja kaikki muut ovat periaatteessa villejä yrityksiä ja noudattavat omia sääntöjään lain sallimissa rajoissa.

Herra puhemies! Näen, että tässä hallituksen esityksessä on monia hyviä kohtia, mutta edelleenkin tähän on jätetty tavattoman suuria aukkoja, mistä nämä yritykset voivat kiertää, ja edelleenkin pikavippimarkkinat tulevat jatkumaan villeinä, jos ei tähän parannuksia tehdä.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Useaan kertaan tähän ongelmaan puuttuneena sanon: Nykytilanne on tässä käytännössä jo ehtinyt pilata tuhansien, vallankin nuorten, luottotiedot, ja tulevaisuudensuunnitelmien vaikeutuminen tulee monelle suurena yllätyksenä. Lakia olisi pitänyt tiukentaa jo paljon, paljon aikaisemmin.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Aikanaan tein kirjallisen kysymyksen tästä eduskunnassa varmaan ensimmäisenä, ennen kuin kukaan muu. Silloin oli kesällä tapaus, jossa tämmöinen nuori kaveri äitinsä puhelimella oli tämmöistä pikavippiä hankkinut, oliko se 20 euroa ja viikon maksuajalla, ja kun sitten viikon päästä piti maksaa, olikohan se 25 euroa. Ja sitten kun sitä käytiin perimään, sehän turposi äkkiä. Se ei ollut kuulemma korkoa, se 5 euroa, vaan se oli näitä käsittelymaksuja ja -kuluja.

Tähän lakiesitykseen jäävät samat jutut yhä edelleen epäkohdiksi. Tämä on vähän niin kuin silmänlumetta, tämä esitys. Jotain hyvää siinä on, mutta ne oleelliset kohdat ovat jääneet vielä olemaan, niin kuin ed. Kuoppa tuossa äsken kävi läpi tätä. Elikkä kyllä tämä pitäisi saada hallintaan, mutta ei tällä lailla saada sitä vielä hallintaan, koska tässä on semmoisia reikiä olemassa monelta osin.

Minusta pitäisi ensinkin allekirjoitus vaatia siinä ja sitten henkilöllisyyden todistaminen on ehdoton vaatimus. Ja yleensä pitää kysyä, miksi tämmöistä sallitaan: puhelimella, siis vaikka toisen puhelimella, voi tilata vipin. Sitten jos on vielä tämä ulkomaillaoloajatus, niin millä ihmeellä sitä voi todistaa sillä, onko tässä nyt käyty Venäjän puolella vai Ruotsissa vai missä, vai ollaanko lähikapakassa? Sen takia minusta pitäisi uskaltaa sanoa, että hei, tämäntyyppinen koronkiskonta on laitonta toimintaa, ja pitäisi olla hallitummat säännökset.

Kirjallisen kysymyksen vastaus, silloin aikanaan kun tein sen kysymyksen, kuvasti sitä, jotta meillä on täydellisesti hallinnassa nämä asiat, ei tarvita mitään rajoitteita, kun meillä on niin hyvä tämä valvontajärjestelmä olemassa ja pankit tuntevat ja nämä rahoittajat vastuunsa. Nyt me olemme nähneet, mitä se vastuu on ja mihin tämä on johtanut. Kun ed. Laxell tuossa totesi, että tuhannet nuoret ovat joutuneet (Puhemies: 2 minuuttia!) vaikeuksiin, niin se pitää paikkansa. Nyt ei saisi vaan sallia enää lisää tehdä tämmöisiä.

Keskustelu päättyi.

​​​​