Täysistunnon pöytäkirja 65/2002 vp

PTK 65/2002 vp

65. TORSTAINA 23. TOUKOKUUTA 2002 kello 18 (18.07)

Tarkistettu versio 2.0

2) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa herra puhemies! Täällä on lukuisia kertoja tämän keskustelun aikana sanottu ja todettu, että loppusijoitusasia on Suomen kohdalta ratkaistu. Periaatepäätös, jonka eduskunta hyväksyi 3. päivänä toukokuuta 2001 päivätyn talousvaliokunnan mietinnön pohjalta, toteaa kuitenkin: "Tämä loppusijoituslaitosta koskeva periaatepäätös merkitsee, että hanke voi edetä maanalaisten tutkimustilojen rakentamiseen ja paikkakohtaisiin tarkempiin tutkimuksiin."

Siis kysymys on todellakin periaatepäätöksestä tutkimuksen ja selvittämisen suhteen, ei itse rakentamisen suhteen. Se on eri asia.

Ympäristövaliokunta, arvoisa puhemies, lausunnossaan — sehän oli ainoa lausunnonantajavaliokunta — talousvaliokunnalle toteaa: "- - jos uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskeva periaatepäätös vahvistetaan, talousvaliokunta samalla edellyttää ydinenergialakia muutettavaksi niin, että voimayhtiön taloudellinen vastuu jätteistä jatkuu vielä 50 vuotta loppusijoitussäiliön sulkemisen jälkeen uusien ydinvoimalaitosyksiköiden jätteiden osalta."

Siis tätä, arvoisa puhemies, ympäristövaliokunta esitti talousvaliokunnalle lausunnossaan. Talousvaliokunta ei tätä ottanut huomioon. Halusin tuoda tämän, arvoisa puhemies, esille.

Keskustelu päättyy.

​​​​