Täysistunnon pöytäkirja 67/2007 vp

PTK 67/2007 vp

67. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Nuorten sukupuolivalistus

Johanna Sumuvuori /vihr:

Arvoisa puhemies! Syksyn monista uutisista on voinut taas lukea, että nuorten ja opiskelijoiden seksuaali- ja lisääntymisterveys on menossa huonompaan suuntaan. Esimerkiksi nuorten sukupuolitautien ja teiniraskauksien määrät ovat kasvussa, ja asiantuntijoiden arvioiden mukaan yli puolet nuorista ei tunne riittävästi ehkäisyasioita. Hallitus on ottanut terveyden edistämisen yhdeksi politiikkaohjelma-aiheeksi. Kysyisin ministeri Risikolta:

Miten hallitus aikoo ottaa huomioon nuorten heikkenevän seksuaaliterveyden terveyden edistämisessä, ja mihin konkreettisiin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä tilanteen parantamiseksi?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Erittäin hyvä kysymys, koska olemme hiljattain, niin kuin kysyjä mainitsi, saaneet lukea kyllä aikamoisia juttuja.

Mitä me olemme tehneet: Ministeriössä on ollut työryhmä, joka on tehnyt raportin seksuaaliterveydestä ja sen edistämisestä. Tämä raportti on lähetetty kaikille kouluterveydenhoitajille ja yleensä kuntiin, niin että tämä sisällöllinen toiminta kehittyisi tässä työssä. Me itse kukin voimme tietysti kantaa vastuuta, mutta kouluterveydenhuollolla ja opiskeluterveydenhuollolla on valtavan suuri vastuu tässä. Siitä syystä valistus sitä kautta toivottavasti on hyvää.

Johanna Sumuvuori /vihr:

Arvoisa puhemies! Usein sosiaalisiin ongelmiin liittyy eräänlainen huono-osaisuuden kasautuminen. Kuten tässä sosiaali- ja terveysministeriön viime vuonna tekemässä Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassakin on todettu, heikko seksuaali- ja lisääntymisterveys näyttää kasautuvan niille, joilla on jo muutenkin terveyttä vaarantavia riskitekijöitä, ja usein nämä myös kasautuvat alueellisesti. Eri kuntien ja jopa kaupunkien sisällä, eri kaupunginosien välillä, on eroja siinä, millä tavalla esimerkiksi teiniraskaudet näkyvät tilastoissa.

Millä tavalla ministeri aikoo varmistaa sen, että palveluita on riittävästi ja tasa-arvoisesti saatavilla riippumatta siitä, minkä kunnan asukas on, missä kaupunginosassa asuu tai mitä koulua käy?

Peruspalveluministeri  Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Meidän kansallisessa kehittämisohjelmassamme, joka tulee siis valtioneuvoston päätettäväksi ennen vuoden loppua, nimenomaan kiinnitetään huomiota tähän terveyserojen kaventamiseen. Meillä on ministeriössä ollut myöskin ohjelma terveyserojen kaventamisesta ja on luotu toimenpiteet siihen, mutta nyt se tulee ihan konkretisoitua tähän kehittämisohjelmaan. Meillä on viisi alueellista johtoryhmää, ja yksi kohde on nimenomaan tämä asia ja siellä sisällä nämä seksuaaliterveysasiat. Mutta sitten haluan muistuttaa vielä siitä, että meillähän ollaan tekemässä myöskin kouluterveydenhuoltoon ja opiskeluterveydenhuoltoon asetusta huhtikuun loppuun mennessä, ja se toivottavasti lisää ja tasa-arvoistaa palvelujen saatavuutta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​