Täysistunnon pöytäkirja 67/2011 vp

PTK 67/2011 vp

67. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2011 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Työllisyysvarojen leikkaukset

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Palaan vielä työllisyyteen ja ennen kaikkea valtion työllisyyspanostuksiin. Työttömyys kasvaa, pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt koko ajan syksystä 2008 lähtien. Euroalueelle ja myös Suomeen ennustetaan talouden taantumaa ja lisää työttömyyttä. Hallitus aikoo leikata budjettiesityksen mukaan ensi vuoden työllisyysvaroja tämän vuoden tasosta 54 miljoonalla ja lisäbudjetit mukaan lukien yli 80 miljoonalla eurolla. Miten tämä on sopusoinnussa hallituksen työllisyysjulistusten kanssa? Tässähän näyttää käyvän niin, että sanojen ja tekojen välinen kuilu repeää jo heti hallituksen alkutaipaleella.

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Kokonaistyöllisyyshän vielä elokuussa kaikista näistä irtisanomisista huolimatta kasvoi Suomessa, lähinnä palvelusektorin kasvun myötä työllistävässä mielessä. Mutta totta kai, riski siihen, että työttömyys, sen lasku, hidastuu tai pysähtyy, on tietysti ilmeinen, jos talouskasvu, niin kuin näyttää, hiipuu totutusta. Se on aivan selvä asia.

Ensi vuoden budjetissa on pyöreästi 500 miljoonaa euroa varattu niihin välittömiin toimiin, jotka merkitsevät työllisyys- ja koulutuspolun etsimistä työttömille. Se merkitsee noin 27 prosentin aktivointiastetta työttömistä, mikä on tietysti merkittävää sinänsä. Uusi rakenteellinen muutos on se, että nämä ovat nyt siirtomäärärahoja. Jos tänä vuonna jää käyttämättä, niin kuin useina vuosina on jäänyt käyttämättä, ne voidaan siirtää seuraavan vuoden työllisyysmäärärahoihin. Tämä muutos tuo lisää panostuksia työhön, jota tässä tehdään.

Sitten hallitushan on erikseen korvamerkinnyt, kohdentanut, rahoitusta nimenomaan nuorten syrjäytymiseen ja työllisyyden parantamiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden parantamiseen, eli se kokonaisvolyymi vastaa meidän oletustamme ensi vuoden työttömyydestä. Totta kai aina parempaankin pitäisi päästä ja pyrkiä, mutta tämä volyymin taso ei nyt sillä tavalla ole romahtamassa kuin tässä ehkä kävi ilmi.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa puhemies! Viidentoista EU-maan vertailussa Suomen valtion työllistämistoimet ovat kolmanneksi heikoimmat. Vain Irlanti ja Englanti, nämä uusliberalismin luvatut maat, työllistävät ja panostavat vähemmän. Nyt hallitus karsii varoja työvoimakoulutuksesta, valtion työllistäminen putoaa puoleen nykyisestä, kunnat työllistävät ensi vuonna nykyistä vähemmän, starttirahat puolittuvat, koulutuspaikkoja karsitaan ammattiopetuksesta ja ammattikorkeakouluilta. Hallitus lupaa samalla nuorille työtä tai koulutuspaikan. Mistä löytyy työtä ja mistä nämä koulutuspaikat? Missä ovat rahat nuorisotakuun toteuttamiseen?

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen on varattu vuosittain nyt 60 miljoonaa euroa jaettuna opetusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Sen hankkeen toteutuminen alkaa vuonna 2013, ja sillä rahoituksella pystytään merkittäviin tuloksiin. Kokonaistyöttömyyshän meillä on nyt 7,7 prosenttia, ja meidän olettamuksemme on se, että ensi vuonna se on jotakuinkin sama, ellei nyt sitten maailmantaloudellisesti tapahdu jotain sellaista, jota me emme pysty tänään vielä arvioimaan.

Se on totta, että Euroopassa aktivointiaste on monessa maassa korkeampi kuin Suomessa. Mutta me olemme lähteneet tässäkin aika alhaalta ja nyt olemme menossa kohti sitä hallitusohjelman tavoitetta, joka on se, että 30 prosenttia työttömistä olisi näiden toimenpiteitten piirissä, ja siihen tavoitteeseen varmaan tämän vaalikauden aikana päästään.

Se, mikä meidän työvoimarakenteeseen vaikuttaa tämän vaalikauden päätyttyä vuonna 2015, on se, että silloin on 70 000 suomalaista vähempi työelämässä kuin nyt. Tämä ikärakenne toimii myös niin päin. Tällä on tietysti vaikutus työllisyysasteen tavoittamiseen ja työllisyydenkin parantamiseen, että meillä tämä ikärakenne jyllää tällä tavalla. Nuoria tulee joka vuosi 10 000 vähempi työelämään kuin toisesta päästä lähtee eläkkeelle samaan aikaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen.