Täysistunnon pöytäkirja 67/2013 vp

PTK 67/2013 vp

67. TIISTAINA 11. KESÄKUUTA 2013 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Katri Komi /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Muutama sana vielä tässä toisessa käsittelyssä, kun ensimmäisen käsittelyn debatissa en ehtinyt puheenvuoroa sanoa.

Siinä debatin kuluessa tilanne alkoi mennä aika mielenkiintoiseksi, kun kokoomuksen ja sosialidemokraattien puolelta tuli oikeastaan vähän kilpailua tiettyjen edustajien osalta, kuka vastustaa tätä hallituksen esitystä eniten.

Tätä Pora III -hanketta ajetaan nyt kuin käärmettä pyssyyn, vaikkei sitä edellistäkään ole kunnolla arvioitu. On kuitenkin tosiasia, että Suomessa poliisimiesten määrä on esimerkiksi pohjoismaisessa vertailussa alhainen. Ruotsin mittakaavaan suhteutettuna Suomessa tarvittaisiin 2 000—3 000 poliisia lisää.

Se, mikä eniten keskustelutti tuossa ensimmäisen käsittelyn debatissa, oli tämä liikkuvan poliisin lakkauttaminen, ja itsekin siitä olen huolissani. Tuntuu oudolta, että mitään muutosta ei tapahtuisi, jos liikkuvalta poliisilta poistetaan käytöstä kymmenkunta moottoripyörää, useita veneitä ja kymmeniä autoja. Ja kyllä täytyy sanoa, että poliisipäälliköiltä tullutta viestiä jos oikein tulkitsee, niin liikkuvaa poliisia tullaan käyttämään resurssivajetta paikkaamaan, siitä on selviä viitteitä olemassa.

Herääkin kysymys, onko Suomi varmasti hallitusohjelman lupausten mukaisesti Euroopan turvallisin maa vuoteen 2015 mennessä näillä hallituksen toimenpiteillä.

Sisäisestä turvallisuudesta voi olla huolissaan varsinkin harvaan asutulla alueella. Vaikka siellä 70 prosentin pinta-alalla ei asu kuin ehkä se 6 prosenttia ihmisistä Suomessa tällä hetkellä, niin silti hekin tarvitsevat turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta.

Tällä vaalikaudella on myös Puolustusvoimissa tehty saneerauksia, ja nekin heikentävät sitten sitä viranomaisyhteistyön mahdollisuutta varsinkin tuolla harvemman asutuksen alueilla.

Nämä Pora kolmosen säästötavoitteet tuntuvat hyvin optimistisilta. Kuulin kyllä ministerin kommentteja niihin, mutta edelleen olen epäilevä tuomas. Kuten edustaja Rajamäki silloin totesi, uudistusten myötä Poliisihallitus on myös kasvanut.

Pauli Kiuru /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tähän liikkuvan poliisin asemaan ja poliisitilanteeseen: Kehysriihessä 2012 poliisin määrärahat taisi olla ainoa, joka sai lisää rahaa. Siellä oli vaakakupissa silloin tilanne, että me olisimme joutuneet ilman lisärahaa ja ilman näitä säästövelvoitteita vähentämään 600—800 poliisia kentältä nykyisestä noin 7 000:sta. Eli jokainen ymmärtää, että tällainen vähennys ei ole mahdollinen ilman, että kansalaisten turvallisuudesta tingitään. Jotta tämä sisäinen säästövelvoite saadaan aikaan, niin siihen liittyy nimenomaan tämä liikkuvan poliisin roolin tai organisoinnin muuttaminen. Valiokunnan mietinnön mukaan se muutos ei ole todellakaan riskitön. Mutta samoin valiokunta sitten edellytti, että valiokunnalle on annettava, muistaakseni, ensi vuoden loppuun mennessä selvitys ja koko eduskunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä selonteko siitä, miten tämä muutos on viety lävitse ja onko kentällä havaittu ongelmia.

Keskustelu päättyi.

​​​​