Täysistunnon pöytäkirja 67/2013 vp

PTK 67/2013 vp

67. TIISTAINA 11. KESÄKUUTA 2013 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

19) Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

 

Mauri Pekkarinen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ajattelin, että teen sen niin, että en ota sitä aloitetta tähän ollenkaan esille vaan yritän omin sanoin tässä esittää sen keskeisen sisällön. Kaiken lisäksi se puuttuu sellaiseen mielestäni siinä määrin väärään asiaan, mihinkä Kataisen hallitus on syyllistynyt, että ei tuota aloitetta nyt ehkä sitten tästä syystä ihan normaaliajalla kannata käsitelläkään. Kello on yli 22. Kuitenkin tuon oppositiosta korjausesityksen asiaan, johonka hallituksen koskaan ei olisi pitänyt mennä.

Hallitus on tässä tämän vuoden alusta lähtien reagoinut siihen, mitä maailmalla energiapolitiikassa on tapahtunut. Siellä on oikeastaan kaksi isoa asiaa. Kivihiilen kysyntä on vähentynyt maailmantaloudesta johtuen ja muutoinkin energian tarjontakuvion muutoksista johtuen, ja toisaalta päästöoikeuksien hinnat ovat romahtaneet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kivihiilen kilpailukyky suhteessa suomalaisiin, kotimaisiin, bioenergiavaihtoehtoihin, turpeeseen ja ennen kaikkea puuhun, on parantunut aivan radikaalisti ja ratkaisevasti.

Hallitus on reagoinut tähän, mutta reagoinut täsmälleen väärin päin. Sen sijaan, että tässä tilanteessa olisi parannettu kotimaisen puun ja turpeen kilpailukykyä, Kataisen hallitus on heikentänyt kotimaisen puun ja turpeen kilpailukykyä. Aivan käsittämätöntä, ja tämän käsittämättömyyden seurauksena Suomi on nyt siinä tilanteessa, että meillä niissä laitoksissa, joissa voidaan polttaa kivihiiltä, nyt ollaan polttamassa entistä enemmän kivihiiltä. Eikä siinä vielä kaikki, vaan on sellaisiakin laitoksia, joita alun perin ei ole tehty lainkaan kivihiilelle, kuten Jyväskylän yksi maailman suurimmista uusista biolaitoksista Keljossa — sitä on muutettu nimenomaan sitä varten, että se jatkossa pystyy käyttämään nyt myös sitten kivihiiltä. Ja näitä ratkaisuja on pilvin pimein Suomessa.

Tämä hallitus on saanut aikaan tämän muutoksen sillä, että se korotti turpeen veron yli kaksinkertaiseksi ja leikkasi kotimaisen puun käytön tukea enimmillään kolmanneksella. Juuri tällä hetkellä se tarkoittaa kolmanneksella leikkausta. Ja näiden ratkaisujen yhteisvaikutus on se, että kun yleensä se kotimainen on nimenomaan seos, se on turpeen ja puun seos, tämän seoksen kilpailukyky on nyt sitten siis heikentynyt, ja siitä syystä tuo kivihiili virtaa tänne. Toki turpeen saatavuusongelmatkin ovat taustalla osittain, mutta tämä äsken sanottu asia, nämä muutokset, mitä hallitus teki, on se periaatteellinen ja pohjimmainen syy.

Arvoisa puhemies! Tässä minun aloitteessani, jonka keskustan edustajat ovat valtaosaltaan allekirjoittaneet, lähdetään nyt siitä, että tämä hallituksen vuoden alusta voimaan saattama muutos perutaan ja palataan siihen tilanteeseen, mikä oli ennen puun tuen heikennystä ja ennen turpeen veron yli kaksinkertaistamista. Tämä on vähintä, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä, jotta suomalainen, kotimainen, biopolttoaine pääsee oikeuksiin.

Mistä tässä aineellisesti on kysymys? Pari sanaa. Toissa vuonna Suomeen tuotiin kivihiiltä lähes tarkalleen puolen miljardin euron edestä, ja se on Suomen kauppataseen ja myös vaihtotaseen kannalta — kauppatase on osa vaihtotasetta — ihan tärkeä juttu, että tuo voitaisiin korvata sillä suomalaisella työllä, jolle nyt ei tarvita suomalaista tekijää, koska se tehdään Uralin takana. Sieltä tuodaan valtaosaltaan tämä kivihiili, mikä meillä tällä hetkellä käytetään.

Myös työllisyyden, kauppataseen, vaihtotaseen ja energian kotimaisuuden, kaikkien näiden seikkojen, kannalta ja ennen kaikkea päästöjen, ilmastokysymyksen, Suomen päästötaseen kannalta olisi edullista se, että tätä suomalaista vaihtoehtoa käytettäisiin sen sijaan, että tänne kivihiiltä ollaan tuomassa.

Arvoisa puhemies! Näillä sanoilla evästän nyt tätä aloitettani ja toivon, että talousvaliokunta, jota pidän ihan fiksuna valiokuntana, pystyy hyviin suorituksiin, tarttuu tähän edustaja Pekkarisen tekemään aloitteeseen ja vie sitä ripeästi eteenpäin.

Keskustelu päättyi.

​​​​