Täysistunnon pöytäkirja 67/2014 vp

PTK 67/2014 vp

67. TIISTAINA 17. KESÄKUUTA 2014 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

37) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula  Risikko

Arvoisa herra puhemies! Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtiotyönantajan palveluksessa olevat työsuojeluhenkilöt ja muut työsuojeluhenkilörekisterilaissa luetellut henkilöt ilmoitetaan rekisteröitäväksi Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään työsuojeluhenkilörekisteriin. Aiemmin valtion työsuojeluhenkilöt on ilmoitettu rekisteröitäväksi Valtiokonttoriin. Syyskuusta 2013 lukien myös valtion työsuojeluhenkilöt on ilmoitettu rekisteröitäväksi Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Käytännössä tapahtunut muutos on tarpeen kirjata myös lakiin.

Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi säännös, jonka mukaan lain noudattamista valvoisivat työsuojeluviranomaiset. Tämän muutoksen tavoitteena on, että rekisteröinnin piiriin saataisiin mahdollisesti ilmoittamatta jääneet henkilöt. Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi viittaus sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Koska tässä muutoksessa on kyse siitä, että muutetaan laki vastaamaan käytännössä toteutunutta muutosta, ei muutokseen johtaneita syitä ole selvitetty. — Kiitos.

Keskustelu päättyi.

​​​​