Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009 kello 12.01

Tarkistettu veriso 2.0

22) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2008

 

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Sosiaali- ja terveysvaliokunta haluaa kiittää Kansaneläkelaitoksen valtuutettuja tästä hyvästä kertomuksesta ja myöskin Kelaa toiminnasta, joka on ollut erittäin menestyksellistä. Myöskin se hallintomuutos, joka toteutettiin Kelassa, on kaikin puolin hyvin onnistunut.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Asiakkaiden kannalta on hyvä, että Kelan käsittelyajat ovat kääntyneet laskuun tämän vuoden alkupuolella. Toivottavasti suunta pysyy samana myös vuoden loppuun päin mentäessä.

Arvoisa puhemies! Kansaneläkelaitos rakentaa kauan odotettua terveydenhuollon käyttöön tarkoitettua valtakunnallista tietojärjestelmäpalvelua, johon sisältyvät sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon lääkemääräykset ja asiakastiedot. Tämä uudistus on erittäin tarpeellinen, ja sitä on kauan odotettu. On hyvä, että se on näin pitkällä valmistelussa.

Keskustelu päättyi.