Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009 kello 12.01

Tarkistettu veriso 2.0

6) Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

 

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Mielestäni tässä lakivaliokunnan mietinnössä kaikkein tärkeintä on lausuma, jossa todetaan, että hallituksen tulee selvittää viimeksi voimaan tulleiden alkoholimainontarajoitusten vaikutukset ja arvioida mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarve. Juuri muutama päivä sitten Helsingin Sanomissa yleisönosastolla kirjoitettiin Hartwallin vadelman makuisen Otto-lonkeron uudesta mainoskampanjasta ja nämä kirjoittajat toteavat, että eivät voineet olla miettimättä, mihin kohderyhmään vattuako siinä tuijotat -tyyppinen sanaleikki on tarkoitettu. Kun katsotte nyt tuolla ympärillänne kaupungilla suuria ulkomainoksia, joissa mainostetaan siideriä, olutta ja yleensä mietoja alkoholijuomia, niin voitte todeta, että näissä hyvin röyhkeästi nimenomaan tavoitellaan hyvin nuorten ihmisten huomiota.

Ja itsesäätely tässä ei todellakaan riitä sen takia, että tuotevalvontakeskus on jatkuvasti altavastaajana ja voi puuttua vain yksittäisiin kampanjoihin jälkikäteen. Tässä tarvitaan todellakin uutta näkökulmaa. Ranskassa ja Ruotsissa on olemassa malli. Siellä myöskin mietojen alkoholijuomien mainontaa on rajoitettu tuotetietojen antamiseen. Uskon, että tämä on Suomessakin välttämätöntä osana niitä toimenpiteitä, joiden kokonaisuuden tarkoituksena on viedä alkoholin käytöltä tällaista kiehtovaa ja jotenkin houkuttelevaa luonnetta. Ja nimenomaan kun katsomme, mitä tällä hetkellä tapahtuu nuorten aikuisten parissa, niin voimme todeta, että jostakin se on lähtenyt liikkeelle, että tällä hetkellä nuorista miehistä hyvin suuri osa ja nuorista naisistakin kasvava osa on alkoholin ongelmakäyttäjiä. Useimmat ovat ehkä omaksuneet nämä myönteiset asenteet sen vauhdittamana, että julkisessa tilassa on niin vetoavia mainoksia.

Jari Larikka /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä poliisin toimintavaltuuksia lisätään antamalla lupa tarkastaa alaikäisen mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos alaikäistä epäillään todennäköisin syin alkoholijuoman hallussapitoikärajaa koskevasta rikkomuksesta ja jos tarkastus voi tapahtua puuttumatta loukkaavalla tavalla epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.

Tarkastuksen yhteydessä löytynyt alkoholijuoma voidaan tietenkin ottaa pois ja hävittää. Kyse on siis mitä suurimmassa määrin lasten eduista eikä niinkään heidän oikeuksiensa tallomisesta. Valiokuntakäsittelyn aikana vaatteiden tarkastamisesta meinasi tulla jonkinnäköinen ongelma ja tämmöinen kynnyskysymys, mutta onneksi lapsen etu voitti ja nyt meillä on varsin kohtuullinen ratkaisu. Vaatteiden tarkastaminen päällisin puolin on riittävä keino tarkastettaessa henkilöä viinapullojen varalta. Kyse ei siis ole pakkokeinolain mukaisesta henkilötarkastuk-sesta.

Ilman tätä vaatteiden päällisin puolin tapahtuvaa tarkastusta olisi luultavammin tapahtunut vain niin, että pussikaljat olisivat vaihtuneet sellaisiin juomiin, jotka olisi ollut helppo kuljettaa povessa. Luultavimmin olisimme silloin vaikuttaneet siihen, että nuoret olisivat alkaneet juoda aikaisempaa väkevämpiä juomia, mikä olisi tietysti ollut huomattavasti vaarallisempaa, ja tämähän ei ollut meidän tarkoituksemme. Tarkastuksen yhteydessä löytynyt alkoholijuoma voidaan siis ottaa pois ja hävittää. Alkoholin hallussapitoikärajalla suojellaan alaikäisiä alkoholin haitoilta, ja ilman tarpeellisia keinoja valvonta olisi vaikeaa.

Arvoisa puhemies! Toinen lakivaliokunnassa selvästi esille noussut asia oli alkoholin mielikuvamainonta, aivan niin kuin puheenjohtajamme tässä erittäin osuvasti esitteli. Vaikka valiokunta ei varsinaisesti kuunnellut mielikuvamainonnan takia ketään, nousi se varsin usein esille kuulemisessa. Vaikka lakivaliokunta ei mietinnössä varsinaisesti ota edes kantaa mielikuvamainontaan, on silti hyvä arvioida mielikuvamainonnan vaikutukset mahdollisten lisätoimenpiteiden varalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta onkin toistuvasti kiinnittänyt huomiota alkoholimainontaan ja kannattanut useissa eri mietinnöissään ja lausunnoissaan alkoholimainonnan rajaamista tuotetietojen esittämiseen.

Tutkimusten mukaan lapset ja nuoret altistuvat alkoholimainonnalle ja pitävät sitä viihdyttävänä. Kuulin muutama vuosi sitten eräässä tilaisuudessa, että suurin kasvumahdollisuus alkoholin kulutukseen on alle 18-vuotiaiden ryhmässä, johon siis mielikuvamainonta hyvin vetoaa. Toinen kasvava ryhmä on tällä hetkellä eläkeläiset. Molemmille yhteinen piirre on se, että työelämä ei harrastuksia haittaa.

Arvoisa puhemies! On hyvä, että tulevaisuudessa puututaan mielikuvamarkkinointiin. Korjattavaa onkin paljon. Me olemme kieltäneet televisiomainonnassa esimerkiksi väkevien alkoholijuomien näyttämisen. Sallimme siellä mainostaa vain kaikkia niitä makulonkeroita, joita meidän nuorisomme käyttää. Voisin vaikka väittää, että jos siellä viskipulloa mainostettaisiin, niin sillä ei olisi niinkään isoa merkitystä meidän nuorisollemme kuin näillä kaikilla makulonkeromainoksilla. Uskallanpa vielä väittää, että näitä makulonkeromainoksia me vanhemmat emme oikeastaan edes ymmärrä. Oma karmea havaintoni oli, että oma poikani, 15 vuotta, piti niistä erittäin paljon ja nauroi niitten huvittavuudelle oikein kunnolla. Mainos ja kuluttajaryhmä olivat löytäneet toisensa, ainakin teoriassa.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä alkoholirikoslainsäädännön uudistus on erittäin tarpeellinen. Sehän on hyvin paljon laajempi kuin täällä esille tullut poliisin tarkastustoiminta tai sitten tämä alkoholin mielikuvamainonta. Siinä on paljon semmoisia kohtia, joita ei edellinen eduskunta saanut vietyä eteenpäin, koska siellä oli hyvin ongelmallisia kohtia, jotka me nyt saatoimme sitten ratkaista.

Haluan nostaa tässä erityisesti esille tämän kontrollipuolen, jota alkoholilain ja muun lainsäädännön mukaan viranomaisten täytyy kohdistaa nuorisoon ja muihinkin ihmisiin, mutta erityisesti kyseessä on luvattomasti hallussa pidetyn alkoholijuoman hallussapidon toteaminen, siis tarkastaminen ja menettely sen suhteen.

Lakiesitys oli alun perin huono tältä osin, koska se olisi aiheuttanut hyvin monimutkaisen prosessin. Se olisi mahdollistanut tietysti poliisin puuttumisen alaikäisen hallussa oleviin alkoholijuomiin ottamalla ne pois, mutta hävittämisessä mentiinkin sitten niin monimutkaiseen järjestelmään, että siinä olisi menetelty pakkokeinolain mukaisesti, mikä tarkoittaa poliisin rikosilmoitusjärjestelmään, joka on sähköinen tietysti, tehtäviä toimenpiteitä, mikä edellyttäisi päällystön hyväksyntää sille takavarikolle, päällystön erillistä päätöstä hävittämiseen, poliisimiesten hävittämistoimenpiteet ja sitten vasta tämä alkoholijuoma olisi voitu laillisesti hävittää.

Toinen asia oli se, että poliisi olisi saanut ottaa alkoholijuoman pois henkilöltä käsistä ja tarkastaa laukun. Mutta jos tämä nuori olisi pannut alkoholijuoman vaikka taskuun tai poveen, niin sitten poliisi ei olisi voinut tehdä yhtään mitään. Tämä ei tietysti ole minkään meidän alkoholipolitiikkamme ja siitä säädettyjen lakien tavoitteiden mukaista.

Näissä pakkokeino-oikeuksissa keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät eivät hyväksyneet sitä, että vain nämä laukut voidaan tarkistaa. Kävimme tästä jonkunmoisen väännön joidenkin vasemmiston edustajien ja myöskin vihreän edustajan kanssa, mutta saimme sen sitten kuitenkin läpi, ja nyt tämä tarkastusoikeus mahdollistaa sen, että nuorelta tai lapselta, joka pitää alkoholijuomaa laittomasti hallussaan, voidaan tunnustella päällisin puolin asut ja ottaa sieltä alkoholijuoma pois.

Toinen asia, joka tähän liittyy, on, että poliisimies saa suoraan hävittää tämän alkoholijuoman ja sillä tavalla laillisesti, että se on myös hänellä toimivallassaan.

Kentällä poliisityötä tehneenä ja poliisin toimintaa johtaneena tiedän, että tämä on erittäin hyvä uudistus. Tässä vakiintunut käytäntö, jossa on otettu alkoholijuoma pois ja kaadettu maahan, tulee lainmukaiseksi ja toisaalta sitten tämän lainmukaisuus ei johda kauheaan byrokratiaan, johon tämä muuten olisi johtanut.

Tämä menettely on vielä nuorten osalta hyvä sen vuoksi, että poliisin ei tarvitse näitä nuoria lähteä raahaamaan poliisilaitokselle toimenpiteen tähän poliisin rikosilmoitusjärjestelmään syöttämistä varten, vaan asia voidaan hoitaa siellä kentällä. Kaiken lisäksi tämä on siinä mielessä merkittävä uudistus, että ensimmäisen kerran tällaisia toimenpiteitä voidaan poliisimiehen toimesta tehdä ja ilmoittaa hätäkeskusjärjestelmään, johon riittävät poliisimiehen päätökset ja ilmoitukset, että otimme tämmöisen määrän alkoholia tämän nimiseltä lapselta pois ja hävitimme paikalla, ja sen lisäksi, jos on tarkastus, niin tästäkin vaan ilmoitus sinne hätäkeskusjärjestelmään. Tämä on modernia lainsäädäntöä, erittäin hyvää käytännön poliisityötä edistävää lainsäädäntöä, jossa nimenomaan ei takerruta tämmöiseen byrokratiaan, jossa saivarrellaan sillä, saako joltakin ottaa alkoholijuomaa pois ja kuka sen saa hävittää ja miten sen hävittäminen pitää kirjata.

Arvoisa puhemies! Totean myös tästä alkoholimielikuvamainonnasta, että sitä on syytä selvittää, ja sen jälkeen, kun on perusteellisesti selvitetty ja erityisesti sosiaali- ja terveysvaliokunta ja lakivaliokunta ovat tätä tutkineet, voitaisiin säätää sitten tarkemmin, jos siihen on sitten päädytty.

Nyt lakivaliokunnan käsittelyssä kyllä tätä mielikuvamainontaa käsiteltiin, mutta kun tämä mielikuvamainonnan kielto ei ollut hallituksen esityksessä eikä sitä ollut oikeusministeriön ja hallituksen taholta selvitetty, niin oli suorastaan mahdotonta ja kohtuutonta, että lakivaliokunta olisi alkanut itse sinne kirjoitella pykäliä, joiden perusteista ei olisi ollut riittävää selvyyttä.

Raimo Vistbacka /ps:

Herra puhemies! Tähän ed. Kaltiokummun viimeksi mainitsemaan asiaan totean olevani vähän toista mieltä.

Arvoisa herra puhemies! On hyvä mielestäni, että valiokunnassa on käytännön elämän tuntemusta, jota varmasti ed. Kaltiokumpu on siellä edustanut. Sen perusteella hallituksen esitykseen on saatu sellainen muotoilu, joka vastaa sitä käytännön elämää, mitä aikaisemmin on hyvin paljon tehty ja todettu hyväksi. Minun mielestäni on hyvä, että nyt se pykälän tasolla on todettu, että käy päinsä vaatteiden tarkastaminen päältäpäin tunnustelemalla, ja jos on alkoholipullo taskussa, niin se voidaan ottaa pois ja välittömästi hävittää, koska muutenkin on byrokratiaa aivan riittävästi näissä määrätyissä tilanteissa. Eli se, että tällainen ilmoitus on riittävä, on todella hyvä.

Arvoisa puhemies! Päiväjärjestyksen ensimmäisen asian yhteydessä mielikuvamainonnasta on puhuttu erittäin paljon. On hyvä, että se nyt on täällä edes lausuman muodossa, mutta täytyy vaan toivoa, että panimoteollisuus ei uudemman kerran selätä sitten sitä eduskunnan tahtoa, joka tämän lausuman kautta tuodaan esiin.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Lakivaliokunnassa on ollut tosiaan käsittelyssä alkoholirikoslakia koskeva uudistus, ja niin kuin tässä ed. Vistbacka totesi, siellä on asiantuntija omasta takaa. Siksi tämä esitys, mikä nyt on pöydällä, on saanut hyvän muodon ja tarkastusoikeudessa ja poisotossa ja hävittämisessä on saatu tällainen käytännön kokemus. Lakivaliokunnassa on varmaan asiantuntemus kyllä sieltä toiselta puoleltakin, johon ehkä itse saatan sitten kuulua. Koen kyllä tarpeelliseksi nuorten ja lasten kannalta, että poliisilla on oikeus tällaisissa asioissa puuttua ja tutkia ja kysellä sen vähäisen mahdollisen alkoholin perään, onko se laillista pitää ja nauttia. Erittäin hyvä lakiesitys tässä muodossa. Kiitoksia lakivaliokunnan jäsenille.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Jos haluamme vaikuttaa nuorten alkoholinkäyttöön, aivan niin kuin ed. Larikka täällä toikin esille, niin mielikuvamainonta on todella iso kysymys. Itse asiassa tutkimukset osoittavat, että jos olemme huolissamme, niin kuin me kaikki olemme, lasten ja nuorten alkoholin käytöstä, niin tähän nuorille suunnattuun mielikuvamainontaan puuttuminen on paras keino. On hyvä, että tässä valiokunnan mietinnössä on lausuma siitä, että tämä asia pitää selvittää ja hoitaa kuntoon.

Oli myös hyvä, että valiokunnassa kevensimme tätä alaikäisten hallusta löydettyjen alkoholijuomien menettelyä, jolla ne voidaan kaataa viemäriin. Ei tarvitse poliisimiesten tehdä isoa byrokratiaa. Toisaalta se on myös nuorten etu, ettei tarvitse kuljetella ja tehdä papereita.

Sillä tavalla valiokuntatyöskentelyssä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että ainoastaan yksi valiokunnan jäsen kannatti hallituksen esitystä. Se kannatus tuli oppositiosta. Itse katsoin, että nuorisojärjestöjen ja nuorisoa tuntevien näkemykset ja hallituksen hyvä esitys tässä asiassa oli se, että tässä vaiheessa ei olisi menty tähän henkilötarkastukseen myöskään päällisin puolin, tähän kopelointipykälään. Se nyt ei ole iso kysymys, mutta minä pyrin toteuttamaan sitä nuorisoasiantuntijoiden näkemystä, että ei pidä luoda vastakkainasettelua nuorten ja virkavallan välillä. Siksi tuin hallituksen esitystä ainoana edustajana valiokunnassa.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä laki alkoholijuomien tarkastamisesta alaikäisiltä on aiheellinen. Luvattoman alkoholin hallussapidon tarkastaminen on nyt helpottunut, kiitos viisaan valiokunnan ja varmasti myös ed. Kaltiokummun kokemuksen. Vaatteiden ja ihon väliin ei siis mennä, vaan vaatteiden päällisin puolin tapahtuva tarkastus toimii. Siinä kyllä tunnistaa, onko pullo povessa tai taskussa.

Erityisesti lasten osalta tämä on tärkeää, että poliisi voi tarkastaa, onko mukana alkoholia, ja otetaan pois ja kaadetaan se maahan. Ei tarvita itse byrokratiaa, ei pidätysmenettelyä. Se on myös lapsille näin helpompaa, ettei lähdetä kuitenkaan tämän enempää syyllistämään. Tämä on vähän sellaista koko kylä kasvattaa -ajattelutapaa, mikä on minusta tässä kyllä paikallaan. Toistan edelleen, että on parempi kasvattaa nuoriso nauttimaan alkoholijuomia hallitusti ja valvotusti ravintoloissa mannermaiseen tyyliin.

Mitä tulee mielikuvamainontaan, niin se arviointi on todella tärkeä. Tämä viihdyttävä mainonta, nämä makulonkerot ja karkkiviinat, ovat todella vaarallinen tie junioreille. Tietysti täytyy muistaa, että ei kielloilla pelkästään saavuteta tulosta. Sanoisin, että pikkusieluisuus esimerkiksi ruokaviinien mainostamisessa ei nyt oikeastaan ole tässä minun mielestäni paikallaan.

Vanhempi väki todella käyttää paljon tänä päivänä alkoholia. On vapaa-aikaa ja on rahaa myös. En tiedä, onko mainonnalla sinänsä ollut mitään merkitystä sen suhteen, mutta totta kai lasten osalta tämä mielikuvamainonta on arvioitava uudelleen.

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Minusta tuntuu siltä, että olisin kuullut 20 vuotta sitten, että joltakin alaikäiseltä poliisit ovat kaataneet alkoholin maahan ja ei siitä kukaan nostanut prosessia. Taisi tulla virhe, kun ei ollut lakia moiseen. (Välihuuto) — Niin justiin. — Minä olen sitä mieltä, että onko tämmöisiin ihan oikeasti pakko säätää laki. Ilmeisesti on, koska tämä hallitus nyt suoltaa näitä lakeja niin, ettei näiden kanssa pysy perässä. Toinen, mikä ... (Välihuuto) — Kyllä tämä eduskunta voisi vähemmälläkin lainsäädännöllä tulla toimeen. Kyllä me palkkamme olisimme ansainneet, vaikka ei joka ikisestä asiasta laaditakaan lakia.

Toinen asia, mihin haluaisin puuttua, on kyllä tämä mielikuvamainonta. No niin, ei mitään muuta kuin tupakat piiloon ja televisio kiinni, niin siitähän se alkoholi- ja terveysvalistus paranee. Minä vaan sanon, että kyllä tämä nyt menee aivan mahdottomiin siinä mielessä, että meillähän on lihavia naisia, kauniita naisia, mutta eipä lihavilla naisilla näitä vaatteita mainosteta, vaan kauniilla naisilla. Minusta se on aivan väärin, että on tämmöisiä mainoksia televisiossa — ei muuta kuin kieltoon vaan. Toinen on, että kalliita autoja mainostetaan. No, onhan se väärin, ettei kaikilla ole rahaa ostaa kalliita autoja — ei muuta kuin kieltoon vaan. Minusta tämän tyyppisen lainsäädännön kanssa näpertely nakertaa tämän eduskunnan arvovaltaa, ihan oikeasti.

Klaus Pentti /kesk:

Arvoisa puhemies! Tänään jo pyrittiin vaikuttamaan tähän alkoho-lin käytön lisääntymiseen ja lisääntyneisiin ongelmiin säätämällä alkoholiveron korotuksesta, ja tämä laki osaltaan myös täydentää kyllä tätä linjaa ja koettaa näihin alkoholihaittoihin puuttua. Minusta lakivaliokunnan mietintö on erittäin hyvä, ja nyt on sitten tähän nuorten alkoholijuomien poistoon löytynyt tuommoinen käytännön menettelytapa, jossa turhaa byrokratiaa on voitu karsia ja voidaan tähän tosiaan nyt puuttua tämän lakiesityksen puitteissa. Siinä mielessä lakivaliokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä.

Tässä on keskusteltu myös alkoholin mielikuvamainonnasta ja sen mahdollisesta rajoittamisesta, ja tämä on kyllä asia, mihinkä on myös paikallaan puuttua ja löytää keinoja, jotta voidaan vaikuttaa tavallaan alkoholikasvatukseen tältä osin, että ei anneta vääriä mielikuvia alkoholin käytön suhteen.

Janne Seurujärvi /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat siitä, että täällä on käyty tänään hyvää asiallista keskustelua alkoholipolitiikasta sekä alkoholiveron korotuksen osalta että nyt käsittelyssä olevassa lakiesityksessä alkoholijuomien tarkastamisesta alaikäisiltä. Tämän takia me olemme täällä: tekemässä päätöksiä asioista, jotka jos eivät ole, niin tulevat olemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Etenkin lapsiin ja nuoriin liittyvät asiat tässä tulevat huomioiduiksi myös tämän lakiesityksen osalta.

Valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja asianmukaisesti käsitellyt tätä asiaa sekä nostanut esille hyviä muita asioita, kuten alkoholimainonnan selvittäminen. Tämä viihteellinen mielikuvamainonta on kyllä toden totta tänä päivänä mennyt jo hyvin pitkälle. Ja siitä, minkä ed. Larikka hyvin brutaalisti sanoi viskiesimerkistä, olen kyllä samaa mieltä. Onpa varmasti näin, että väkevän viinan osalta eivät haittavaikutukset olisi sellaisia kuin näiden niin sanottujen limuviinojen mainostamisessa. Tähän on kyllä hyvä valiokunnan kannan mukaisesti puuttua sen selvityksen jälkeen.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Eduskunta saa nyt olla aika tarkkana siinä, kun valiokunnan esittämän ja eduskunnan mitä todennäköisimmin hyväksymän lausuman pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö alkaa selvittää vuoden 2008 alusta voimaan tulleiden alkoholin mainontarajoitusten vaikutuksia ja alkaa pohtia niin sanotun mielikuvamainonnan rajoittamisen tarvetta, ettei käy niin kuin aikaisemmissa vastaavan tyyppisissä työryhmissä, että siellä ovatkin erittäin hyvin edustettuina elintarviketeollisuuden, alkoholijuomateollisuuden, muun muassa panimoteollisuuden, ja viestintäalan edustajat.

Minä pyydän teitä, edustajat — ja tämä on tällä erää nyt viimeinen puheenvuoroni tässä eduskunnassa — että huolehditte siitä, että tämä todellakin johtaa toimenpiteisiin ja että nyt kansanterveysnäkökohdat ja nuorten etu ja suomalaisen yhteiskunnan etu pääsevät tässä voitolle eivätkä nämä kaupalliset intressit, jotka häikäilemättä hyödyntävät nuoria ja lapsia.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Meinasin todeta, että, kun lakivaliokunnan jäsenenä voin viimeisenä käyttää puheenvuoron, voin kiittää kyllä valiokunnan puheenjohtajaa Heidi Hautalaa siitä, että me saimme tässä laissa erinomaista jälkeä.

Olen samaa mieltä ed. Ukkolan kanssa siitä, ettei tarvitse kaikkea säätää kielletyksi ja jokaista sitten valvoa. Sellainen yhteiskunta ei ole paras mahdollinen. Mutta sen sijaan perustuslain näkökulmasta lähdetään siitä, että viranomaisten toiminnan pitää perustua lakiin. Kun oikeusministeriö on todennut, että poliisin toimenpiteisiin täytyy tehdä nyt sitten muutosesitys, olisi ollut todella onnetonta, että me olisimme tehneet hirveän byrokraattisen lain, mutta me mukautimme sen nykykäytäntöön ja annoimme poliisille lisää toimivaltaa toimia niin kuin he ovat toimineet tähänkin saakka, mutta ilman lain turvaa.

Jari Larikka /kok:

Arvoisa puhemies! Puheenjohtajamme Heidi Hautala otti hyvin esille mielikuvamarkkinoinnin. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että me emme saa antaa markkinavoimille tässä kohtaa valtaa, koska mielikuvamarkkinointi kohdentuu nimenomaan aina niihin ryhmiin, jotka eivät itse pysty ihan vielä päättämään omista asioistaan taikka ovat alttiita mielikuvamarkkinoinnille.

Mutta tällaisessa markkina-asiassa meidän pitää kuitenkin muistaa se, että eihän tällä lopeteta alkoholin mainontaa, mutta se viedään semmoiseen suuntaan, joka on enemmän informatiivinen, ei sellainen, että se antaa väärää mielikuvaa siitä, mitä se aine oikeastaan tekee. Siinä mielessä haluan yhtyä puheenjohtajamme mielipiteeseen siitä, että tässä pitää olla kyllä tarkkana, kun tämä tulee. Tiedän, että ne voimat ovat kovia, ja samat voimat ovat kuitenkin sitä mieltä, että meidän suurimmat markkinan kasvualueemme ovat näissä alaikäisissä.

Paula Sihto /kesk:

Arvoisa puhemies! Täällä salissa on käyty todella hyvää keskustelua. Haluan omalta osaltani myös kiittää valiokunnan puheenjohtajaa Heidi Hautalaa, että tähän asiaan on puututtu. Tässähän on kyse lasten ja nuorten edusta, siitä että markkinavoimille ei saa antaa tulevaisuudessakaan liikaa valtaa. Eli mielikuvamainontaan pitää kyllä puuttua kaikella lailla, koska se vaikuttaa lasten ja nuorten alkoholin käyttöön. Kaiken kaikkiaan tässä on kyse siitä, että toivottavasti tälläkin lakiesityksellä on vaikutusta suomalaiseen kansanterveyteen ja lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä laki tuloo olehen siinä mieles hyvä, että poliisille annetahan lisävaltuuksia. Yleisillä paikoilla pullojen piilottelu on ennen ollu vähältä niin kuin lain sallimaa, mutta nyt ainakin siihen jossakin mittasuhtees poliisikin voi puuttua.

Mutta yks oleellinen epäkohta jää voimahan eli tuollaanen puolipiilomainonta. Se on hyvin vaarallista, jos se sallitaan, ettei se ryöstäyry käsistä. Eli tässä kohrin kannattaa tulevaisuudes olla hirmu tarkkana ja ennen kaikkea rajata, että se, mihin on annettu oikeuksia, että saa vähän niin kuin puolittain piilomainostaa, pysyy sillä sektorilla, mihinkä tämä on tarkootettu.

Keskustelu päättyi.