Täysistunnon pöytäkirja 71/2007 vp

PTK 71/2007 vp

71. TORSTAINA 25. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Sivistysvaliokunnan esityksen mukaan Opetushallitus päättää hakemuksesta ulkomailla suoritettujen tutkintojen tai opintosuoritusten rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin tutkintoihin tai opintosuorituksiin. Valtaosa suomalaisten opiskelijoiden ulkomailla suorittamista tutkinnoista on joko kandidaatin tai maisterin tutkintoja. Opetushallituksen pätevyys arvioida suoraan tai lausunnon tukemana ulkomaisten korkeakoulututkintojen pätevyyttä saattaa kyseenalaistua. Tämän takia tehtävän voisi harkiten siirtää jollekin tai muutamalle yliopistolle ja korkeakoululle. Lisäksi pitäisi harkita, että Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksessa, Cimossa, tehtäisiin vuosittain ne ulkomaisten korkeakoulujen tutkintoon tähtäävät koulutusohjelmat, jotka vastaavat suomalaista tasoa. Näiltä osin ei tarvitse lainkaan selvittää joidenkin ulkomailla suoritettujen tutkintojen pätevyyttä. Samalla voitaisiin ohjata suomalaisia opiskelijoita korkeakouluihin, jotka antavat saman pätevyyden kuin Suomessa. Oleellisinta on kuitenkin se, että Euroopan unionissa voitaisiin harmonisoida tutkintovaatimukset samalle pätevyystasolle.

Yleiskeskustelu päättyi.