Täysistunnon pöytäkirja 72/2005 vp

PTK 72/2005 vp

72. TIISTAINA 14. KESÄKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta Hallituksen esitys eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä otin esille asianomaisen valiokunnan eli lakivaliokunnan mietintöön liittyviä asioita, jotka liittyvät myöskin hallituksen esitykseen eli määräaikaisuuteen esittelijöitten osalta. Toisaalta on tietysti hyvä, että valiokunta on korostanut, että nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen ei ole periaatteessa hyväksyttävää siltä osin, että tämä määräaikaisuusnimittäminen jatkuisi. Minun mielestäni on aika erikoista se, että kun muutenkin yhteiskunnassa puhutaan pätkätöistä jne., niin nyt korkeimmasta oikeudesta annetussa laissa perusteluissa viitataan hyvin pitkälle määräaikaisuuteen. Sen ymmärrän, että se on poikkeus silloin, kun pitää olla erityisasiantuntemusta. Mutta näin yleisesti ikään kuin lähdetään hallituksen perusteluissa, ja on hyvä, että valiokunta on korostanut, että samanaikaisesti enintään kolmasosa voisi olla määräaikaisia.

Arvoisa puhemies! Myöskin toinen asia minua ihmetyttää laillisesta tuomioistuimesta tässä. Minä en voi ymmärtää sitä, että alioikeuteen maanpetos- ja valtiopetosrikokset siirretään, ja kun tiedämme, millä tavoin lautamiehet sinne valitaan, ja kun on kuitenkin niin erikoisista rikoksista kyse, niin minun oikeustajuuni tämä ei ole mennyt, mutta tämä on ollut valiokunnan tahto, eli se on hyväksynyt hallituksen esityksen, ja sillehän ei sitten enää mitään voi.

Keskustelu päättyy.

​​​​