Täysistunnon pöytäkirja 72/2005 vp

PTK 72/2005 vp

72. TIISTAINA 14. KESÄKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys 77 näiltä valtiopäiviltä on edelleenkin hyvä siinä sarjassa, jossa pyritään hallinnoimaan ja hillitsemään öljyvahinkoja etenkin Suomenlahdella ja Itämerellä. Tämä tilanne on edelleen kestämätön, ja jatkuvasti tulee tietoomme Itämeren alueelta öljypäästöjä, jotka usein vielä tapahtuvat sellaisena aikana, jolloinka esimerkiksi linnuston tahriintuminen ja vahingoittuminen on mahdollista ja hyvin todennäköistä. Tässä on nyt tärkeää myös määrätä seuraamuksesta. Tämä asia mennee siis myös perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan lausunnolle, ja yhtenä osana tätä kokonaisuutta pidän hyvänä, että hallitus on ollut tässä nyt liikkeellä.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Erittäin merkittävänä pidän tässä tätä, että olisi mahdollisuus pysäyttää maksusaatavan turvaamiseksi tämmöinen alus, tässä tapauksessa 14 vuorokaudeksi. Tämä on iso asia, koska tämän 18 vuoden aikana kyllä on yritetty vaikka sun mitä ja mikään ei tahdo onnistua. Jospa se nyt vihdoinkin onnistuisi.

Keskustelu päättyy.

​​​​