Täysistunnon pöytäkirja 72/2005 vp

PTK 72/2005 vp

72. TIISTAINA 14. KESÄKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laiksi museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

 

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ajattelin tulla ihan tänne korokkeelle puhumaan museolain muutoksesta entisenä kulttuurilautakunnan puheenjohtajana.

On erittäin hyvä, että tätä museolakia nyt uudistetaan. Lain 1 §:ssä museoille asetetaan aika tiukat kriteerit siitä, mitkä ovat niiden tehtävät, mutta toisaalta nämä suhteellisen tiukat kriteerit selkeyttävät museoiden tehtäviä.

Museoiden tehtävä ei ole ainoastaan lisätä kansalaisten tietoutta kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Uusi laki edellyttää, että museot myös vahvistavat väestön ymmärrystä näistä. Tämä on erittäin vaativa tehtävä ja edellyttää museoilta sekä henkisiä että aineellisia lisäresursseja. Herääkin hieman kysymys, miten pienet museot voivat täyttää nämä vaatimukset. Tietysti riippuu vähän siitä, miten nämä vaatimukset tulkitaan jne.

Kaiken kaikkiaan ehdotuksessa, lain 1 §:ssä, aukikirjoitetaan ne tehtävät, jotka ammatillisilla museoilla on aina ollut, mutta nyt ne osoitetaan kaikille valtionapua saaville, mikä antaa eri lailla päätöksenteollekin siellä kuntatasolla vahvuutta.

Tämä lakiesitys vie ammatillisia suomalaisia museoita samalle tasolle EU:n vastaavien laitosten kanssa. Laki saattaa merkitä myös sitä, että museoiden ylläpitäjät, kuten kunnat, säätiöt, yhteisöt, joutuvat varaamaan entistä enemmän varoja museotyöhön ja varsinkin, jos tätä lakitekstiä tulkitaan tiukasti. Museosektorille tämä kuitenkin merkitsee hyvää tulevaisuutta. Eli jos nämä kaikki tehtävät saadaan toteutettua, niin hieno asia. Mutta tietysti aina herää kysymys, pystyykö ylläpitäjä vastaamaan tähän haasteeseen tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi nyt ollaan, kun kunnissa peruspalvelujen rahoituksestakin on kova pula ja entistä enemmän tullaan peruspalveluihin tarvitsemaan varoja. Sitten tietysti, jos pieniä yhden ammatillisen henkilön museoita putoaa pois valtionavun piiristä, niin kyllä varmasti tarvitaan lisää harkinnanvaraista valtionavustusta ja ehkä lain siirtymäaikaa on pidennettävä.

Hieman 2 §:stä kommentteja. Siinä kuvataan valtionosuuden saamisen edellytyksiä. Kaikki nämä, mitä siinä kuvataan, on toki edellytetty tähänkin saakka, mutta nyt asiat, kun ne ovat siinä paperilla ja lakitekstinä, on helppo osoittaa kuntapäättäjille, koska ne on yksityiskohtaisesti tässä laissa nyt lueteltu. Museoissa olen kuullut, että museotyöntekijät ja asiantuntijat ovat iloisia tästä lakiesityksestä, koska toiminnan tärkeät kulmakivet on nyt lakiin kirjoitettu. Mutta kuten tuossa totesin, jos tätä lakia tulkitaan hyvin tiukasti, ylläpitäjät ovat tulevaisuudessa vastuussa hyvin monista uusista investoinneista ja herääkin kysymys, onko siihen varaa.

Keskustelu päättyy.

​​​​