Täysistunnon pöytäkirja 73/2014 vp

PTK 73/2014 vp

73. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

 

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa herra puhemies! Jo muinoin Esko Ahon hallitus julisti Suomen osin jo olevan — ja tulevan hyvin nopeasti sellaiseksi — täydellinen tietoyhteiskunta, jossa kaikki asiat ovat kaikkien yhteisellä tiedon valtatiellä. Valitettavasti nyt joudumme toteamaan, että tietotekniikan yhteiskuntana Suomi on enemmän tai vähemmän, valitettavasti, pudonnut kelkasta.

Tämä puheena oleva lakiesitys on kauan odottanut tulemistaan. Pitkäksi on venynyt tämäkin "konsulttihanke". Kauan sitten tämä on aloitettu. Mutta on erinomaista, että viimeistään nyt, kun olemme tässä surkeassa taloustilanteessa, työllistämisen vaikeaa byrokratiaa helpotettaisiin.

Keskustelu päättyi.

​​​​