Täysistunnon pöytäkirja 77/2001 vp

PTK 77/2001 vp

77. KESKIVIIKKONA 13. KESÄKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys valtionavustuslaiksi ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

 

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta on tehnyt tästä hallituksen esityksestä mietinnön, jossa esitämme yksimielisesti sitä, että säädetään ehdotettu uusi laki harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämisen ehdoista.

Aluetta on tähän mennessä säännelty jossakin määrin hajanaisesti, ja uusi perustuslaki on ajankohtaistanut sen, että myöskin harkinnanvaraisten avustusten myöntämisen ehdoista tulisi säätää lain tasolla. Tämä on varmaan omiaan parantamaan avustuksen saajien oikeusturvaa ja myöskin yhtenäistämään viranomaisten menettelyä ja edistämään hyvää taloudenpitoa myöskin valtionhallinnossa.

Lakihan koskee avustusten myöntämisen yleisiä perusteita, myöntämismenettelyjä, käytön valvontaa, takaisinperintää ja muita vastaavia. Tässä ei puututa lainkaan avustusten mahdolliseen substanssisisältöön.

Myöskin on vielä hyvä muistuttaa, että aika monella alueellahan meillä on erityislainsäädäntöä koskien erilaisia valtion antamia avustuksia. Nämä erityislait ovat aina ensisijaisia suhteessa tähän lainsäädäntöön. Esimerkiksi taiteen, nuorisotyön, liikunnan ja yritystukien alalla on erityislainsäädäntö, mutta on myös kuitenkin sellaisia elementtejä näissä erityislainsäädännöissä, alueita, joita ei niin tarkkaan säädellä, ja siinä sitten sovellettaisiin tätä uutta lainsäädäntöä. Esimerkkejä tällaisista on liikuntapaikkarakentaminen, lehdistötuki ja erilaiset kansalaisjärjestöille annettavat tuet esimerkiksi ulkoministeriön, ympäristöministeriön ja opetusministeriön pääluokissa.

Arvoisa puhemies! Ihan viimeksi, tämä liittyy osaksi arpajaislakiin sillä tavalla, että tätä lakia sovellettaisiin myös veikkausrahojen tuotosta myönnettäviin avustuksiin, mutta taas sitten Raha-automaattiyhdistyksen päättämiin avustuksiin tätä ei sovellettaisi.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​