Täysistunnon pöytäkirja 77/2001 vp

PTK 77/2001 vp

77. KESKIVIIKKONA 13. KESÄKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki varainsiirtoverolain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd:

Pörssivero on, arvoisa puhemies, syytä ottaa käyttöön. Siitä luovuttiin 90-luvun alussa, kun arvopaperikauppa oli kovin lamassa. Ed. Kalliksen ja yhdeksän muun, muun muassa ed. Saarisen demareista ja ed. Pulliaisen vihreistä, allekirjoittama lakialoite merkitsee, että pörssivero otettaisiin käyttöön 0,15 prosentin suuruisena. Näin saataisiin verotuloja arviolta 2,3 miljardia markkaa, siis varsin suuri tuotto varsin pienellä prosentilla. Pieni prosentti merkitsee sitä, että tämä ei haittaisi Suomessa tapahtuvaa pörssikauppaa sanottavasti eikä tämän suuruisena todellakaan johtaisi siihen, mitä on väitetty, että pörssikauppa, arvopaperikauppa, siirtyisi Suomesta pois. Sellainen puhe on mielestäni liioittelua.

Katsoisin, että jos tämä ei kuitenkaan tule hyväksytyksi, hallituksen pitäisi lähteä ajamaan pörssiveroa Euroopan unionin tasolla voimakkaasti. Jos se saadaan siellä vietyä läpi pääomapiirien vastustuksesta huolimatta, siitä on lyhyt askel siirtyä Tobinin veron käyttöön koko maailmassa, mikä olisi syytä ottaa keskeiseksi tavoitteeksi. Eduskunnan enemmistö taitaa sitä mieltä ollakin. Ministeri Sasi ampui tämän asian alas, mutta mielestäni kovin kevyin perustein, kun ministeristä sentään oli kysymys.

Arvoisa puhemies! Aloite varainsiirtoverolain muuttamiseksi ansaitsee todella nopean käsittelyn. Valtiontalouden tilanteen huomioon ottaen tällä olisi merkittävä vaikutus siihen, että voitaisiin yhteiskunnassa korjata kipeitä kohtia, joissa rahanpuute on tällä hetkellä polttava.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Vaikka ed. Kankaanniemi epäilikin, ettei tämä voisi heti johtaa toimenpiteisiin, uskon, että aloite on kuitenkin niin hyvä esitys, että tätä ei voi syrjäyttää, vaan se varmasti johtaa myös nopeisiin toimenpiteisiin. Lähinnä sen takia haluan perustella vielä asian tässä.

Valtiovarainministeriö on aina esittänyt, että kun teillä on olemassa menokohteita, esittäkää kerrankin, että löytyisi jostain tuloja lisää. Tässä on nyt tällainen olemassa. Valitettavasti vain ei ole ketään hallituksen puolelta tällaista asiaa kuulemassa ja näkemässä, että myöskin edustajat kantavat huolta valtion varojen keräämisestä, mitä esitys parhaimmillaan tarkoittaa.

Ola Rosendahl /r:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotus pörssiverosta on aika vaikea. Ruotsi kokeili tätä muutama vuosi sitten, ja kauppa siirtyi aika pitkälti Lontooseen. On selvää, että sellaisessa houkuttelevassa pörssissä kuin Lontoossa voi veroa ajatella, mutta pienessä pörssissä kuten Tukholma ja Helsinki on juuri tämä riski, mihin myös ed. Kankaanniemi viittasi, että kauppa siirtyy johonkin toiseen suureen pörssiin.

Toinen asia on, että tällä verolla verotettaisiin myöskin tappiollisia kauppoja. Tarkoitus on kuitenkin verottaa voittoja. Minusta on parempi, että verotus kohdistuu siihen voittoon, mikä tehdään pörssikaupassa, eikä liikevaihtoon.

Keskustelu päättyy.