Täysistunnon pöytäkirja 77/2001 vp

PTK 77/2001 vp

77. KESKIVIIKKONA 13. KESÄKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

 

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Arvoisa puhemies! Yritystoiminnan tukemisesta annettu laki muutettiin ja hyväksyttiin viime syksynä aika kiireellisellä käsittelyllä. Olihan esitys kauan eduskunnassa, mutta loppuvaihe oli kiireinen. Talousvaliokunta näytti saaneen Euroopan unionista jonkin puhelinsoiton tyyppisen tiedon, että niin ei voida menetellä kuin silloin hallitus esitti, eli julkinen valtion tuki yrityksille, kunnille tai kiinteistöyhtiöille toimitilojen rakentamiseen otettaisiin huomioon, kun vuokraa määritellään yritykselle, joka kiinteistössä tulee toimimaan. Näin ollen valiokunta esitti, että momentti poistettaisiin laista, ja se poistettiin ilman mitään keskustelua.

Mielestäni siinä tehtiin todella raskas virhe. Ensinnäkään perustelut eivät olleet riittävät, ja toisaalta sillä tuhottiin pitkään käytössä ollut tehokas ja järkevä aluepoliittinen keino tukea yritysten sijoittumista ja investointeja kehitysalueille. Epäkohta on syytä ottaa uudelleen tutkittavaksi. Sen takia olen tehnyt tämän lakialoitteen ja toivon, että tähän paneudutaan. Mikäli tähän ei pikaisesti tartuta ja korjausta tehdä, kaikkein tärkein keino yritysten edellytysten luomiseksi kehitysalueilla hiipuu ja keskittymiskehitys maassa kiihtyy, maakunnat tyhjenevät ja Pääkaupunkiseutu ja muutamat taajamat, isot keskukset, lihovat ja ongelmat kärjistyvät. Se ei ole kenenkään edun mukaista.

EU:lta on vaadittava tähän myönteinen kanta, ja minä uskon, että se on saatavissa, kun asia vain sinne kunnolla perustellaan eikä menetellä niin kuin nyt tapahtui, että jollakin kevyellä puhelinsoittotyyppisellä varmistuksella yritettiin saada tieto, joka oli todella kohtuuton.

Keskustelu päättyy.