Täysistunnon pöytäkirja 79/2006 vp

PTK 79/2006 vp

79. KESKIVIIKKONA 6. SYYSKUUTA 2006 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Täytyy sanoa johdannoksi, että olen jälleen kerran hallituksen esityksen kannalla, mutta totean heti samaan hengenvetoon, että minä tulkitsen tämän hallituksen esityksen sillä tavalla, että hallitus haluaa tukea rehellistä yrittäjyyttä ja liiketoimintaa ja haluaa panna koijarit kuriin kerta kaikkiaan.

Arvoisa puhemies! Tämä on aika mielenkiintoinen asia. Täällä on nimittäin, kun siteeraan: "Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liiketoimintakiellosta annettua lakia niin, että poliisille kuuluvan liiketoimintakiellon valvonnan tehostamiseksi vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviranomaisen sekä muiden laissa määriteltyjen viranomaisten tehtävänä olisi kiinnittää huomiota liiketoimintakiellon toteutumiseen."

Tämä on hieno asia, että tällä tavalla aiotaan nyt tehostaa. Tätä hallituksen esitystä voisi kutsua nimellä Lex Helsinki—Tallinna aivan erinomaisen hyvillä perusteilla. Nimittäin käytännössähän se on nyt tällä hetkellä sillä tavalla, että kun tänne Pääkaupunkiseudulle erikoisesti on pesiytynyt tätä talousrikollisuutta, harmaata taloutta, vaikka kuinka paljon — tämä on varsinainen harmaan talouden keskus — niin sitten jos vihdoinkin on päästy sellaiseen tulokseen, että on saatu tuomioistuin antamaan liiketoimintakielto, niin siinähän on ihan selvä asia noin perustapauksessa, että asianomainen henkilö siirtää eräällä tavalla päivänkirjansa tuonne Tallinnan puolelle ja jatkaa entiseen tyyliin sitä toimeliaisuutta, mitä on täällä esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, vaikka Sipoossa, kuuluisassa Sipoossa, harjoittanut. Tämähän on äärimmäisen kiusallinen asia kuin mikäkin.

Minä tulkitsen tämän hallituksen esityksen nyt niin, toivottavasti olen oikeassa, että nyt annetaan erityinen tehtävä Pääkaupunkiseudun veroviranomaisille, erikoisesti tulliviranomaisille, mutta myöskin muille viranomaisille kiinnittää rekisteröidysti näitten henkilöitten toimeliaisuuksiin huomiota, niin että kaikessa mahdollisessa ollaan nyt niin kuin rekisterit ajettu ristiin, niin että se kontrolli automaattisesti toimii niin, että siellä rävähtää tietoon aina, kun asiakirjaan ilmestyy tietyt nimet, että on kysymys liiketoimintakiellossa olevasta henkilöstä.

Sitten se, mihinkä tämä ilmeisesti ei vielä ulotu, on se, että käytetään bulvaaneja. Ja juuri sen takia, että käytetään bulvaaneja, tuomioistuimista on tullut erittäin arkoja esimerkiksi ilmiselvän prosessin aikana asettamaan liiketoimintakieltoja, jopa niin, että edellisestä rikoksesta ollaan jo niin sanotusti linnassa ja sieltä käsin johdetaan bulvaanien avulla entistä liiketoimintayritteliäisyyttä. Tämähän tapahtui erään videofirman yhteydessä niin, että se oli Helsingin Sanomissakin esillä harva se viikko milloin missäkin roolissa ja merkityksessä.

Arvoisa puhemies! Hallitus on oikealla tiellä, mutta toivon hartaasti, että olen lukenut läksyni oikein.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Pulliainen tyhjensi melkein pajatson, kun hän perinteisesti puhui harmaasta taloudesta ja kehui tätä hallituksen esitystä, joka varmasti on hyvä. Tämä viimeinen asia, jonka ed. Pulliainenkin nosti esiin, eli bulvaanien kautta tapahtuva yritys- tai liiketoiminta on se suurin ongelma. Toivoisin, että kun valiokunta tätä käsittelee, niin se kiinnittäisi erityistä huomiota tähän seikkaan. Itse kun silmäilin tätä hallituksen esitystä, niin en löytänyt varsinaisesti puuttumista tähän bulvaanikysymykseen, joka on todella suuri ongelma tällä hetkellä, eli siihen, että nykyinen järjestelmä on ikään kuin menettänyt merkityksensä, koska bulvaanien kautta voidaan harrastaa sitä entistä yritys- tai liiketoimintaa.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! On kaksi seikkaa, joista näin lakivaliokunnan puheenjohtajana minuun on otettu yhteyttä. Toinen niistä on ollut juuri tämä bulvaanikysymys. Kyllä me asiantuntijakuulemisessa parhaamme tulemme tekemään siltä osin.

Mutta toinen on se, mihin ed. Pulliainen, joka todella hyvin tuntee koko tämän valtavan ongelmavyyhdin harmaasta taloudesta, puheessaan viisaasti viittasi: Jos ylipäätänsä saadaan näitä liiketoimintakieltoja, niin tällä hetkellä meillä on semmoinen pullonkaula tässä jos-asiassa, että poliisille on lisätty merkittävästi ja hyvin — osittain muun muassa kiitos ed. Pulliaisen päättäväisen toiminnan — tutkintavoimavaroja siihen, että harmaata taloutta tutkitaan, mutta samaan aikaan yleisten tuomioistuinten resursseja ajetaan alas. Meillä on syntynyt käsittämättömät ruuhkat, ja juttuja vanhenee sen takia, että epäsuhtaisesti lisätään tutkintaresursseja mutta ei lisätä syyttäjälaitokselle ja tuomioistuimille resursseja myös sitten jatkaa tätä uutta, parempaa asennetta. He tekevät parhaansa, mutta heitä on liian vähän, ja tällä hallituksen tuottavuusohjelmalla heitä poistetaan vielä enemmän. Tästä ei tule kyllä mitään. Silloin tämmöiset sinänsä tärkeät uudistukset, niin kuin nyt käsillä oleva hallituksen esitys, jäävät tyhjän päälle siksi, että tosiasiassa Suomen syyttäjälaitos ja yleiset tuomioistuimet ajetaan kohtuuttomaan ahdinkoon ja meidän oikeusturvamme on vaarassa ylipäätänsä. Erityisen jotenkin tragikoomista se on tämän harmaan talouden osalta ja talousrikollisuuden osalta tällä hetkellä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys osoittaa sen, että meillä rikolliset ovat aika eteviä ja he ovat askeleen edellä lainsäätäjiä ja näitä systeemejä, miten heitä vahditaan. Tässä on hyvä esitys sillä tavalla, ainakin yritys siitä, miten saataisiin kiinni nämä pimeämiehet ja harmaan talouden pyörittäjät. Juuri samaan asiaan meinasin kiinnittää huomiota, mitä edellinen puhuja ed. Brax tuossa totesi. Kun keväällä kuultiin työelämävaliokunnassa lähetettyjen työntekijöiden osalta tätä talousrikosyksikköä — onko vähän reilut 20 poliisia siihen nimetty — poliisi totesi, se päällikkö, joka siellä oli kuultavana, jotta kyllä heillä tällä hetkellä porukkaa poliisissa on ihan riittävästi siinä yksikössä ja he katsovat, että se on juuri sopiva, he eivät valittaneet, mutta kyse on siitä, mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, kun he ovat tutkineet jutun: Onko sitten riittävästi voimavaroja niillä, jotka käsittelevät ja antavat tuomiot ja syyttävät? Minusta tähän pitäisi kiinnittää huomiota, kun tätä käsitellään tuolla valiokunnassa, miten turvataan se, jotta se oikeasti saadaan nopeasti pyörimään, ettei tule vanhentumisia eikä mitään, vaan siellä otetaan nämä roistot niskasta kiinni ja saadaan rankaisu heti päälle.

Sitten toinen kysymys on tämä bulvaanikysymys, joka varmasti ... En tiedä, löydetäänkö siihen koskaan ratkaisua, koska siinä aina pystyy kiertämään eri tavoin. Mutta ainakin tämä on varoittava esimerkki nyt sitten, että Suomessa ainakin yritetään vakavasti ottaa kiinni näitä.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Rouva puhemies! Tämä esitys olisi tietysti jo saanut tulla paljon aikaisemminkin, koska kyllä nämä ongelmat ovat olleet tiedossa ja nimenomaan tuosta Suomenlahden eteläpuolelta tällaista toimintaa on harjoitettu mittavasti. Se kai tämän nyt hallituksessa on herättänytkin, että pitäisi vähitellen saada asiaan ryhtiä.

Yleensä en tuota EU:ta niin kauheasti kehu eikä ehkä tässäkään asiassa ole syytä mitenkään kehua, mutta voisi kuvitella, että EU puuttuisi kanssa tähän asiaan vähän enemmän ja voimallisemmin kuin mitä nyt tapahtuu, koska esimerkiksi Viro on Euroopan unionin jäsenmaa ja siellä pitäisi olla samanlaiset säädökset kuin meillä. Tähän hallituksen ja valiokunnankin varmaan pitäisi kyllä voimakkaasti kiinnittää huomiota. Nämä bulvaanit keksivät aina uusia keinoja ja tällä tavalla vääristävät kilpailua ja toimivat suoraan rikollisesti. Tähän pitää sitä kautta kyllä voimallisesti puuttua.

Se kysymys, mihin on syytä myös puuttua, on juuri täällä ed. Braxin mainitsemat resurssit. Ne eivät ole riittävät näihin toimintoihin. Olen Ed. Pulliaisen kanssa samaa mieltä siitä, mistä hän on monet kerrat työkseen lähes puhunut, että ne resurssit, mitä sinne lisätään, viisaasti käytettynä tuottavat moninkertaisesti takaisin hyötynä valtiolle sen, mitä niihin pannaan.

Petri Salo /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Jonkin verran on poliisin resursseja viime vuosina lisätty, mutta väistämättä tilanne on johtanut siihen, että vaikka on syytä epäillä, helppo lähteä tutkimaan talousrikoksia, niin se johtaa siihen, että vain kaikkein törkeimpiin, suurimpiin, rahallisesti merkittävimpiin rikoksiin on pystytty puuttumaan. Olen nähnyt pöytäkirjoja, joissa on aineistoa jopa metrin verran, siis jopa metrin verran A4-pöytäkirjoja erilaisine liitteineen. Niin kuin arvaatte, rikollinen toimii talousrikoksissa nimenomaan siten, että hän ei jättäisi minkäänlaista dokumenttia tai paperia tästä rikollisesta toiminnastaan. Kaikki tehdään vilpillisesti alusta loppuun. Tämän näytön hankkiminen on se äärimmäisen hankala toimenpide, jota miettii sitten syyttäjä osaltansa, onko todennäköisin syin perusteltua epäillä, että rikos on tapahtunut, ja lähteä siihen syyteharkintaan, puhumattakaan tuomioistuimesta, jonka kynnys tuomitsemiseen on vielä korkeampi kuin syyttämiskynnys.

Kuten ed. Brax täällä lakivaliokunnan puheenjohtajana totesi, niin tässä nyt hallitus yrittää tähän kalastajaverkkoon laittaa muutaman nauhan lisää, mutta nyt väistämättä on käynyt niin, että siihen verkkoon leikataan lisää ammottavia reikiä toiseen päähän ottamalla virkoja pois syyttäjäviranomaisilta ja tuomioistuinlaitokselta. Tämä järjestelmä ei toimi nyt toivotulla tavalla. Määrätyllä tavalla paranee seitti, ja nyt siihen puretaan sellaisten tuhannen viran verran reikiä, niin että tämä ei mene siihen lopputulokseen, mitä hallitus varmasti ajattelee.

Ihan lyhyesti, rouva puhemies, sivulla 4 hallituksen perusteluissa on myöskin mainittu välikätenä tosiasiallisesti johtamisesta ym. aika hyvä perustelu. Eli hallituksen perusteluissa lähdetään siitä, että tämä bulvaanitoiminta saadaan kuriin. Mutta me kaikki tiedämme, että se ei toteudu odotetulla tavalla.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä valtiontalouden tuottavuusohjelma tulee lyömään aika reilusti korville monessa eri osiossa. Se on jo nähtävissä. Täällä tuomioistuinpuolella vaan ei voida ostopalveluita käyttää, vaan siellä on oltava virassa olevat tuomarit. Sen takia se nyt tässä ensimmäisenä pitää kuitenkin hoitaa kuntoon, että siellä on resursseja riittävästi.

Tämä hallituksen esitys on pitkästä aikaa velkojan suojan näkökulmasta nyt tällainen positiivinen asia. Me olemme vuodesta toiseen kyllä säätäneet lakeja velallisen suojaksi, mutta tässä nyt myöskin käydään sitten kiinni nimenomaan näihin bulvaaneihin, jotka velkaannuttavat eri tavalla yrityksiä. Nyt sitten, jos ja kun tämän uuden liiketoimintakiellon ja valvonnan myötä myöskin saadaan tähän lisää potkua, niin myöskin yrittäminen voi tulla pikkuisen riskittömämmäksi tulevaisuudessa, koska aina, kun tehdään jonkun kanssa liiketoimintoja, tietysti pyritään kuvittelemaan niin, että vastapuoli on rehellinen. Mutta sitten kun näiden bulvaanien kanssa ja jo systemaattiseen rikollisuuteen ajautuneiden kanssa joudutaan tekemisiin, niin silloin tavaran toimittaja tai työn ja palvelujen toimittaja jää nuolemaan aina näppejään. Tämä on hyvä, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Kun yrittäjänä olen toiminut yli 35 vuotta ja tuhansia yrittäjiä tavannut, niin totean teille kaikille läsnä oleville, että suurin osa Suomen elinkeinoelämän yrittäjistä on todella rehellistä porukkaa. 1,5—2 prosenttia maksimissaan on semmoisia, jotka harjoittavat harmaata taloutta, ja se edustaa kuitenkin tuommoista 2:ta miljardia euroa, tämä harmaa talous, kuten on arvioitu. Sen estämiseksi tämä liiketoimintakielto on paikallaan.

Jos ajatellaan todella rehellisen yrittäjän arkea, niin juuri nämä koijarit, nämä bulvaanit, aiheuttavat monta konkurssia sen takia, että jättävät velat maksamatta toiselle yrittäjälle tai jollekin elinkeinoelämän edustajalle. Minä puuttuisin siihen, että tämä liiketoimintakielto, joka annetaan esimerkiksi yritysrypäleen vetäjälle, minun mielestäni se pitäisi antaa kaikille, ketkä siinä ketjussa ovat mukana.

Liiketoiminnan kiellon pituus pitäisi vähintään kolminkertaistaa. Se on liian lyhyt tällä hetkellä. Yksi, kaksi, kolme vuotta, se ei merkitse mitään. Eli tähän pitäisi valiokuntakäsittelyssä puuttua, että liiketoimintakieltoa pitäisi jatkaa, ja sitten taas toisaalta toivoisi, että verotietojen antaminen eri virastojen välillä toimisi joustavammin kuin nyt.

Keskustelu päättyy.