Täysistunnon pöytäkirja 79/2006 vp

PTK 79/2006 vp

79. KESKIVIIKKONA 6. SYYSKUUTA 2006 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

27) Hallituksen esitys laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Tienkäyttömaksut lisääntyvät lähitulevaisuudessa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Hallituksen lakiesitys koskee Euroopan unionin laajuista järjestelmää, jossa ajoneuvoihin asennetut laitteet soveltuvat eri jäsenvaltioissa käytössä oleviin tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmiin.

Tässä yhteydessä on kysyttävä, milloin Suomi alkaa periä tienkäyttömaksuja niiltä ulkomaisilta ajoneuvoilta, jotka rasittavat tieverkkoamme.

Keskustelu päättyy.