Täysistunnon pöytäkirja 79/2011 vp

PTK 79/2011 vp

79. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2011 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Oleskeluluvan tulorajat

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Julkisuudessa on ollut paljon esillä tapaus, jossa Kauhajoella asuvaa vietnamilaisperhettä uhkaa maastakarkotus, koska viranomaisten mielestä perheen ansiotaso on liian matala. Perheen itsensä mielestä heidän työtulonsa ovat aivan riittävät ja he tulevat ansioillaan aivan hyvin toimeen. Julkisuudessa on myös sisäasiainministeri kertonut, että aikoo ryhtyä asiassa toimenpiteisiin. Kysyisinkin nyt arvoisalta ministeriltä: Mihin toimenpiteisiin tässä nimenomaisessa tapauksessa aiotaan ryhtyä? Vaatiiko asia lainsäädäntömuutoksia, ja missä aikataulussa niitä on tulossa?

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Tietenkään yksittäistapauksiin ministerillä ei ole toimivaltaa niiden ratkaisemiseen, mutta sisäasiainministeriössä on asetettu työryhmä, joka selvittää perheenyhdistämiskäytäntöjä ja niihin liittyviä toimeentuloedellytyksiä sekä turvapaikanhakijoiden osalta että sitten samassa yhteydessä myös työperäisen maahanmuuton osalta. On aivan totta, että niissä tilanteissa, joissa on kyseessä lapsiperhe, esimerkiksi kaksi lasta, nuo toimeentulorajat, jotka eivät ole sinänsä lakisääteisiä vaan suuntaa antavia, ovat kyllä melkoisen korkeita. Sinänsä lähtökohtana on ollut ulkomaalaislaissa se, että oleskeluluvan myöntäminen edellyttää turvattua toimeentuloa ja sitä, että ei jouduttaisi turvautumaan toimeentulotukeen, mutta kyllä mielestäni on syytä näitä rajoja tarkastella.

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Viime viikolla eduskunnassa hyväksyttiin niin sanottu erityisosaajadirektiivi, eli jos ulkomaalaisen työntekijän ansiotaso ylittää puolitoistakertaisesti suomalaisen keskimääräisen ansiotason, niin hän ja hänen perheensä ovat oikeutettuja kaikkiin samoihin palveluihin kuin Suomen kansalaiset ovat. Kauhajoen tapaukseen verrattuna tilanne on hieman erikoinen. Jos työperäinen maahanmuuttaja erityisosaajadirektiivin piirissä tienaa tarpeeksi paljon, niin hän ja hänen perheensä ovat oikeutettuja kaikkiin palveluihin niin kuin Suomen kansalaiset, mutta jos hän tienaa liian vähän, hän on oikeutettu maastakarkotuspäätökseen. Onko tämä oikeudenmukaisuusperiaatteen mukaista, ja mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä tämän sosiaaliturvan yhtenäistämiseksi?

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Todellakin tämä liittyy tällä hetkellä voimassa olevaan ulkomaalaislakiin, että siinä on asetettu nämä tietyt toimeentuloedellytykset. Sinänsä nämä euromääräiset rajat ovat suuntaa antavia, ja niistä voidaan myös tietyn harkinnan puitteissa poiketa. Esimerkiksi voidaan ottaa huomioon myös puolison mahdollisuudet työllistyä, jos asia tuodaan esille oleskelulupahakemusta tehtäessä. Mutta kuten totesin, itsekin ajattelen, että tätä on kyllä syytä selvittää varsinkin samassa yhteydessä, kun näitä perheenyhdistämiskäytäntöjä nimenomaan turvapaikanhakijoiden kohdalla selvitetään ja katsotaan, olisiko mahdollista saada jonkinlaiset toimeentuloedellytykset myös humanitäärisen maahanmuuton kohdalla. Silloin voidaan katsoa, onko tarpeen kohtuullistaa nimenomaan lapsiperheiden kohdalla työperäisen maahanmuuton toimeentuloedellytyksiä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​