Täysistunnon pöytäkirja 8/2008 vp

PTK 8/2008 vp

8. TORSTAINA 14. HELMIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Elokuvien vaikutus nuorten tupakointiin

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Viime aikoina uutisissa on kerrottu elokuvien vaikutuksesta nuorten tupakointiin. Tuoreen raportin mukaan vuonna 2004 jopa 77 prosentissa lasten ja nuorten elokuvista tupakoitiin. Kun nuoret näkevät suosikkinäyttelijöidensä tupakoivan valkokankaalla, he suhtautuvat tupakointiin myönteisemmin. Tutkimuksen mukaan jopa yli puolet nuorten tupakoinnin aloittamispäätöksistä johtuu elokuvista saaduista malleista. Kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä:

Onko hän tietoinen tästä ongelmasta, ja onko hän aikeissa puuttua siihen?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Tupakka- ja alkoholipolitiikkahan on viime aikoina ollut hyvinkin keskustelun kohteena ja se, että myös markkinointi ja mainonta vaikuttaa niiden käyttöön. Me olemme alkoholipolitiikassa pohtineet mainontaa mutta myöskin tupakkapolitiikassa, ja viime aikoina on tehty myös säädöksiä siitä. Siitä, mihin edustaja viittaa, olen kyllä tietoinen, ja meillähän on ihan työryhmäkin tupakkapolitiikkaa varten. Myöskin meidän virkamiehissä on asiantuntijaryhmä, joka pohtii tätä, ja varmasti tämä otetaan siellä myös huomioon.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Tupakkakokeilut aloitetaan tavallisesti yläasteiässä, jolloin nuoret ovat erityisen alttiita ympäristön vaikutukselle. Tupakoinnin aloittaminen perustuu mielikuville, ajatellaan, että tupakka liittyy aikuisuuteen ja kapinalliseen, jännittävään elämään. Tupakointia sisältävät elokuvat synnyttävät ja vahvistavat näitä mielikuvia ja ovat siten erittäin vahingollisia nuorille. Mikäli tupakoinnin kitkeminen elokuvista on mahdotonta, tulisi asiaan puuttua muilla keinoilla.

Ollaanko ministeriössä valmiita puuttumaan elokuvien ikärajoihin siten, että tupakointia sisältävät elokuvat kiellettäisiin kokonaan alaikäisiltä tai esimerkiksi evättäisiin valtion tuki kokonaan sellaisilta elokuvilta, jotka ihannoivat tupakointia?

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Arvoisa herra puhemies! Tästä on eräitä esimerkkejä muun muassa Yhdysvalloista, missä tuotantoyhtiöt ovat vapaaehtoisesti suostuneet tämmöiseen tupakanvastaiseen kamppailuun tekemällä elokuvia, joissa ei ole lainkaan tupakoivia ihmisiä mukana. Tästä on tietysti mahdollista keskustella opetusministeriön ja Suomen elokuvasäätiön välillä esimerkiksi tuloskeskustelun yhteydessä, millä tavalla Suomen elokuvasäätiö omalta osaltaan haluaa edistää tätä samaa asiaa elikkä vastustaa tupakointia. Varmaan siinä yhteydessä on hyvä myöskin käydä läpi niitä pelisääntöjä, joita voidaan ehkä soveltaa, mutta tämä on kyllä tietysti alan oma asia myöskin säädellä.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.