Täysistunnon pöytäkirja 8/2008 vp

PTK 8/2008 vp

8. TORSTAINA 14. HELMIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Valtatie 8:n liikenne

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Kysyisin liikenneministeriltä:

Meillä Turun ja Porin yhteysväli Valtatiellä 8 on liikenneonnettomuustilastoissa huolestuttavasti kasvanut ja liikennemäärät kasvavat. Kun katsomme länsirannikon satamia, niiden kautta kulkee suuri osa Suomen ulkomaankaupasta ja viennistä ja tuonnista, ja tämä on koko kansantaloutta koskeva kysymys. Yhteysvälin Turku—Pori investointi on koko Suomea hyödyttävä ja erittäin tärkeä.

Aiotteko te tuoda tällä hallituskaudella tämän hankkeen aloittamisen päätökseen?

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Arvoisa puhemies! Edustajan kysymykseen totean, että meillä ovat tiedossa hallituksen piirissä hyvin nämä Valtatien 8 huonot kohdat. Siinä on itse asiassa valmisteilla kaksikin eri hanketta kahdelle eri yhteysvälille. Tämä tunnetaan, mutta niin kuin hyvin tiedätte, teemme parhaillaan liikennepoliittista selontekoa ja yksittäisiin hankkeisiin emme tässä vaiheessa ota täällä kantaa vaan vasta sitten, kun selonteko on täällä salissa käsittelyssä.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.