Täysistunnon pöytäkirja 83/2001 vp

PTK 83/2001 vp

83. TIISTAINA 19. KESÄKUUTA 2001 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys valtionavustuslaiksi ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan vain mainita tässä kohtaa, että tätä lakia on yritetty noin 30 vuoden ajan saada aikaan. Kun käsittelimme asiaa hallinto- ja tarkastusjaostossa, olimme tyytyväisiä, että tämä on nyt saatu näinkin pitkälle.

Ehdotettu valtionavustuslaki on tarkoitettu harkinnanvaraisia valtionapuja koskevaksi yleislaiksi. Niin ollen se onkin soveltamisalaltaan toissijainen. Ainakin kun omalta osaltani toimin Palosuojelurahastossa, siltä osin ainakin on todettu, että lakialoite on hyvä ja Palosuojelurahaston osalta on muitakin uusia lakisuunnitelmia työn alla.

Keskustelu päättyy.