Täysistunnon pöytäkirja 83/2001 vp

PTK 83/2001 vp

83. TIISTAINA 19. KESÄKUUTA 2001 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

16) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ampuma-aselain muuttamisesta

 

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! On mielenkiintoista nähdä ja oppia näkemään myöskin, että eduskunnan päättäessä ja hyväksyessä lain kannattaisi tarkkaan tutkia ja miettiä, mitä siellä sisällössä on olemassa. Tämä opetus tässä perustuslain 78 §:n mukaan, miten menetellään ja tehdään, ainakin itselleni on ainutkertainen ja opettavainen. Siltä osin en nyt katso mitenkään pahana, että tässä näin kävi ja tällä lailla syntyi eli voimaantulosäännöksen osalta tuleekin vuoden 2001 tilalle 2002 ja muut päivät säilyvät entisellään. Näen, että tältä osin tasavallan presidentin velvollisuus ja oikeus hyväksyä tai hyljätä eduskunnan tekemä lakipäätös tässä asiassa on oikea ja oikean näköinen. Erityisesti tervehdin tyytyväisyydellä hallintovaliokunnan asiallista ja lyhyttä mietintöä tässä asiassa. Tällaisia on miellyttävä lukea, niin kuin olen joskus aikaisemminkin tässä salissa todennut.

Rouva puhemies! Totean, että mitään muuta sanottavaa minulla tähän asiaan ei ole olemassa.

Keskustelu päättyy.