Täysistunnon pöytäkirja 83/2007 vp

PTK 83/2007 vp

83. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti totean, että tässä on sinänsä ongelmaton asia, yksimielinen valiokunnassa, ja se koskee sitä, että asumistukiasiat siirtyvät ympäristöministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Se, mihin valiokunta kiinnitti huomiota ja mitä painotti keskeisesti, oli se, että asumistukilainsäädäntö ja asumistuki sellaisenaan on osa asuntopolitiikkaa ja tämä yhteistyö näiden kahden ministeriön välillä on syytä tulevaisuudessakin säilyttää ja sitten pitää myöskin sen suuntaisena, että sosiaali- ja terveysministeriö saa informaatiota ympäristöministeriöstä ja tietysti päinvastoin. Siis tämä asumistukilainsäädäntö säilyisi yleisen asumispolitiikan osana vastakin, vaikka se nyt siirtyy toiseen ministeriöön.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun ed. Tiusanen käytti tuon laatuisen puheenvuoron, täytyy vaan todeta, että tässä toteutetaan systemaattisesti nykyisen hallituksen hallitusohjelmaa ja sillä on omat selvät pyrkimyksensä.

Valto Koski /sd:

Arvoisa puhemies! Kun ed. Tiusanen pikkuisen laajensi tätä keskustelua, niin katson itsellenikin oikeudeksi laajentaa, ja kun neljä vuotta sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana näiden asioiden kanssa myöskin olin tekemisissä, niin olen havainnut, että siellä on monta semmoista asiaa, jotka tämän asumistukijärjestelmän sisällä pitäisi ottaa kokonaan uudelleen tarkasteluun. Siellä saatiin yksi asia korjattua, joka oli lapsen perhe-eläkkeen vähentämisoikeuden poistaminen asumistuesta, mutta sinne jäi monta muuta semmoista kohtaa. Ja ennen kuin tässä oikeudenmukaisuutta toteutuu, pitäisi koko asumistukijärjestelmä käydä uudelleen läpi. En tiedä sitten, mitä tämä ministeriön vaihdos käytännössä siinä merkitsee.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Niin kuin arvoisa kansanedustaja Pulliainen totesi, tämä on osa hallituksen politiikkaa, osa tätä, sanotaan ehkä, sosiaalilainsäädännön uudistamista, että asumistukiasiat on viety nyt sosiaali- ja terveysministeriöön. Sinänsähän on nyt meidän mietinnössämme tämä asia, jonka tässä totesin, se ei sinänsä laajentanut tätä keskustelua. Me painotamme edelleenkin sitä, että asumistukilainsäädäntö on osa yleistä asumispolitiikkaa ja tämä yhteys näiden kahden ministeriön välillä pitää säilyttää.

Keskustelu päättyi.