Täysistunnon pöytäkirja 83/2007 vp

PTK 83/2007 vp

83. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Nyt toisessa käsittelyssä oleva hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta on varmasti perusteltu, kun siellä nyt tehdään joitakin hallinnollisia muutoksia. Mutta erityisen hyvä minun mielestäni on se valiokunnan mietinnössä korostettu asia, että lähtökohtana pitää olla, että kyseinen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on toiminnassaan riippumaton — riittävän itsenäinen, kuten valiokunta toteaa — suhteessa oikeusministeriöön. Eli jos ajatellaan, että kyseisen tutkimuslaitoksen tulokset ovat sellaisia, että niihin voidaan luottaa, niin se ei kyllä minun mielestäni kaipaa myöskään mitään poliittista ohjausta, eli laitos olisi sellainen, että siihen voidaan vakavasti suhtautua, myöskin niitten henkilöitten osalta, jotka eivät ole suoraan hallituksen ohjauksessa. Tältä osin minun mielestäni nämä maininnat, joita valiokunta on korostanut, ovat erittäin kannatettavia, ja toivon mukaan ne toteutuvat myös käytännössä.

Keskustelu päättyi.