Täysistunnon pöytäkirja 84/2014 vp

PTK 84/2014 vp

84. PERJANTAINA 19. SYYSKUUTA 2014 kello 13.06

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

 

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä esitetään: "Vuoden 2015 alusta työmarkkinatuen rahoitusvastuusta siirretään kuntien vastuulle 50 prosenttia 300 työttömyyspäivän jälkeen ja 70 prosenttia 1 000 päivän jälkeen. Kuntien kustannusten arvioidaan kasvavan 160 miljoonaa euroa. Valtio kompensoi kunnille 75 miljoonaa euroa arvioidusta kuntien kustannusten kasvusta korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta." Tällainen esitys on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka hallitus lisää kuntien taakkaa: ensin leikataan valtionosuuksia, ja sitten luodaan lisää vastuita. Toivoisin, että valiokunnissa vakavasti pohditaan sitä, selviytyvätkö kunnat tästä siten, että ne aidosti pystyvät jatkossa tuomaan niitä työpaikkoja niille työttömille, koska ei tämä yksin voi jäädä valtiolta kunnille siirrettäväksi vastuuksi.

Keskustelu päättyi.