Täysistunnon pöytäkirja 85/2008 vp

PTK 85/2008 vp

85. TORSTAINA 2. LOKAKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistamaton versio 2.0

Maatalouden kannattavuuden parantaminen

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Maailmalla paheneva ruokakriisi ja siihen liittyvät mellakat ovat nostamassa suomalaisen ruuan arvostusta myös meidän kuluttajiemme keskuudessa. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos julkisti maa- ja elintarviketalouden ennusteen, jonka mukaan maanviljelijöiden tulot romahtavat, vaikka ruuan hinta nousee. Tuotantokustannusten nousua ei ole pystytty kompensoimaan edes tuottajahintojen nousulla. Maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna heikommaksi kuin se on ollut 30 vuoteen. Suomalaiset arvostavat puhdasta kotimaista ruokaa, ja se on myös tärkeä osa huoltovarmuuttamme. Maatalouden vaikutukset alue- ja elintarviketeollisuudellemme ovat merkittävät. Maa- ja metsätalousministeriössä istuu tulo- ja kannattavuustyöryhmä, ja se etsii keinoja viljelijöitten tulojen ja kannattavuuden parantamiseksi. Kysyisinkin ministeri Anttilalta:

Mitä tämä työryhmä on löytänyt viljelijöiden tulotason nostamiseksi?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Puhemies! Ed. Kataisen kysymykseen: Ensinnäkin budjetin yhteydessä me toteutamme kaksi energiakustannuksiin liittyvää toimenpidettä, eli maatalous siirretään teollisuuden kanssa samaan sähköveroluokkaan niin kuin hallitusohjelmassa on edellytetty ja sitten energiaveronpalautuksen määrä nostetaan direktiivin ylärajaan, ja siitä me teemme sitten notifioinnin myöskin Euroopan unionille. Näiden yhteisvaikutus on noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Se ei ole suinkaan riittävä, mutta se on oikean suuntainen toimenpide.

Sen rinnalla olemme sitten valmistelleet jo esityksen valtion lainojen mahdollisesta korkovapaudesta määräajaksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville viljelijöille. Edelleen maataloustulon verottaminen kokonaan ansiotulona vaadittaessa oli hallituksen budjettiriihessä esillä, ja siitä valtiovarainministeri on luvannut tehdä selvityksen.

Eli me teemme työtä sen eteen, että me voisimme näitä kustannuksia alentaa, mutta se tärkein asia on se, että ne kustannukset saadaan siellä ketjussa läpi, ja siinä mielessä eilen olemme sopineet koko ketjun tiivistyvästä yhteistyöstä, jolla me pyrimme hakemaan markkinoilta lisäarvoa ja sen oikeudenmukaisempaa jakautumista.

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Huolimatta siitä, että Suomessa on meneillään lukuisia maatilojen investointeja, tilojen tulevien vuosien eläköitymistä niillä ei saada paikattua. Mikäli nuoria ei saada innostumaan tilanpidosta ja maatilayrittäjyydestä, vaikutukset koko ruokaketjulle ja sen 300 000 työntekijälle ovat vaikeita, puhumattakaan tästä maailmanlaajuisesta uhkaavasta ruokapulasta. Esimerkiksi Ranskassa nuoria tuottajia tuetaan investointitukien lisäksi verohelpotuksin ja alentamalla joitakin sosiaalimaksuja. Ministeri Katainen:

Miten voimme nykyisin käytössä olevien keinojen lisäksi helpottaa nuorten viljelijöiden asemaa tilanpidon ensimmäisinä vuosina?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Minä luulen, että kaikkein paras keino on tukea investointeja, niin kuin tälläkin hetkellä tehdään, elikkä saatetaan se tila siihen kuntoon ja sille tasolle, että se aidosti pystyy tuottamaan viljelijälleen leivän ja toisaalta että se kykenee olemaan niin tuottava, että tarvittaessa sitten on mahdollisuutta palkata työvoimaa. Tiedän, että tämä ei ole kuin muutaman tilan kohdalla totta tänä päivänä. Mutta eri maissa tuloverotus vaihtelee hyvin eri tavoin, ja verotusta ei sinänsä voi suoranaisesti vertailla maitten välillä. En haluaisi kuitenkaan lähteä siitä, että eri ammattiryhmillä on erilaiset tuloverotukset, koska se johtaisi epätarkoituksenmukaiseen käyttäytymiseen ja ehkä myös pelailuun. Mutta lähtökohta on siinä, että tuetaan investointeja niin, että nuoret viljelijät voivat kasvattaa tilakokoaan sillä tavalla, että tila pystyy elättämään sekä perheen että mahdollisesti vielä jonkun muun.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Hallitus on tosiaan ohjelmassaan luvannut kääntää maatalouden tulokehityksen nousuun, ja nyt on tapahtunut aivan dramaattinen käänne päinvastaiseen suuntaan. Mtt Taloustutkimuksen mukaan tänä vuonna maataloustulo, tuntipalkka, putoaa 4,7 euroon tunnilta. Se on vähän kaukana ministerin palkasta. Ja myös sieltä pääomalle tuleva korko on vain 1,8 prosenttia.

Herra valtiovarainministeri, sanoitte, että tähän kustannuskriisiin on paras ratkaisu investointien tukeminen. Oletteko todella sitä mieltä, että vain investointeja tukemalla voidaan akuutti kriisi ratkaista? Se ei tuo kuitenkaan siihen tilanteeseen apua, missä viljelijät ovat tänä päivänä. He ovat kuin lehmä nevassa ja sika vatukossa, ja siellä ovat ihmiset, yrittäjät ja nuoret. Täytyy saada nopeita toimenpiteitä. Te tyrmäsitte valitettavasti valtionlainojen korkovapauden vaikeuksissa oleville tiloille ja maataloustulon verottamisen kokonaan ansiotulona vaadittaessa, jotka ovat Mtk:n tämänpäiväiset vaatimukset muun muassa. (Puhemies: Minuutti kulunut!)

Oletteko te hyväksymässä ne vai ettekö?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tilojen kannattavuus tänä vuonna tulee olemaan erittäin heikko, sen nämä tuoreet tutkimukset kertovat. Viime vuonna taas osa tiloista pärjäsi erittäinkin hyvin, kun viljan hinta nousi maailmanmarkkinoilla voimakkaasti. Mutta ominaiseksi on tullut viime vuosina se, että on tullut tämmöinen turbulenssi, jossa kustannukset ja hinnat vaihtelevat erittäin voimakkaasti, ja tässä on hyvin paljon kansainvälistä taustaa syynä. Vastaus tähän on vaan se, että markkinat pitää saada toimimaan paremmin niin, että jos kustannukset nousevat, valitettavasti näiden kustannusten pitää pystyä myös siirtymään tuottajahintoihin, ja tältä osin markkinat eivät toimi. Tässä myös ketjun muiden osien, teollisuuden ja kaupan, rooli on erittäin tärkeä.

Sanoin tänään siellä Mtk:n tilaisuudessa, että kaupan ja teollisuuden ei pitäisi hakea ylimääräisillä tuontierillä sellaisia pikavoittoja, jotka horjuttavat ja särkevät tämän markkinoiden toiminnan ja, voi sanoa, terveen hintakehityksen Suomessa tuottajahintojen näkökulmasta. Hallitus on tehnyt ne toimet, jotka hyvin tunnetaan. Myös verotuksen valinnan vapautta koskevan vaatimuksen osalta budjettiriihessä päätettiin, että se mahdollisuus tullaan selvittämään ja siihen tullaan sitten palaamaan ensi vuoden budjettiriihessä.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Samaan aikaan, kun maailmalla on rahamarkkinakriisi, niin todellakin tiloilla on nyt käsillä ja tulee olemaan jonkinmoinen tulorahoituskriisi. Tämä on totuus, ja se on tullut esille täällä. Se on tullut myöskin valtioneuvoston taholta ihan selvästi sanottua. Ed. Elsi Kataisen esille nostama maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän työ on tärkeä. Nyt kysyn ministeri Anttilalta:

Milloinka tämän työryhmän työn tuloksia alkaa tulla meille tänne eduskuntaan valtioneuvoston esityksinä?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! Nämä sähköveroluokan muutokset ja energiaveron lisäpalautukset tulevat budjetin yhteydessä. Ne on sitä kautta hoidettu. Sitten kun saadaan selvitys tästä osuudesta, että nimenomaan viljelijöiden maataloustuloverotus voisi olla kokonaan ansiotulona verotettavaa, niin se selvitetään, niin kuin pääministeri täällä äsken totesi, ja sen jälkeen siitä tulee aikanaan sitten esitykset, kun poliittinen ratkaisu siitä tehdään. Me olemme nyt tehneet periaatepäätöksen tästä valtionlainojen korkovapau-desta määräajaksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville tiloille. Sekin tulee tänne sitten esityksenä, kun se saadaan ensin hallituksen läpi. Kyllä meillä esityksiä sieltä on tulossa.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​