Täysistunnon pöytäkirja 87/2005 vp

PTK 87/2005 vp

87. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2005 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

3) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

 

Ulla Anttila /vihr(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olen laatinut rinnakkaislakialoitteen hallituksen esitykselle 95/2005. Siinä esitetään aikarajoja sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnille.

Hallituksen esityksessä rajataan ei-kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluiden tarpeen arviointi viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä tapahtuvaksi. Tämä rajaus tehdään niin, että 80 vuotta täyttäneet henkilöt sekä 16 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat kansaneläkelain mukaisen eläkkeensaajien hoitotuen piirissä, ovat siis tämän pykälän mukaisessa arvioinnissa mukana. Pois rajataan erityistä tukea tarvitsevat lapset, ja tässä esityksessä ehdotankin, että saman kaltaisen arvioinnin piiriin tulisivat erityistä hoivaa tarvitsevat lapset, jotka ovat lapsen hoitotuesta annetun lain piirissä.

Korostaisin tässä yhteydessä, arvoisa puhemies, että Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimuksista ainoa, jossa on mukana ikäkriteeri. Yleisesti siis hyväksytään, että lapset tarvitsevat erityistä tukea, ja on outoa, että tässä hallituksen esityksessä nimenomaan on rajattu lapset ulkopuolelle myös näiden vammaisten tai muuten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osalta.

Toivon, että esitys tulee valiokuntakäsittelyyn ja esittelemäni muutos tulee siellä hyväksytyksi.

Keskustelu päättyy.