Täysistunnon pöytäkirja 89/2013 vp

PTK 89/2013 vp

89. TORSTAINA 26. SYYSKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Intian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Tällaiset kahdenväliset, valtioiden väliset, sopimukset, koskevat ne sitten verotusta tai muuta tiedonkulkua ja tässä tapauksessa työeläkemaksuja, ovat tarpeellisia senkin takia, että maailma on entistä globaalisempi ja globalisaatio etenee koko ajan. Nyt tässä valiokunnan mietinnössä kyseessä olevalla sopimuksella luodaan ulkomailla työskenteleville turvallisuutta ja varmuutta tämän työeläkkeen saamisen varmistamiseksi ja tietenkin sitten sen helpottamiseksi ja tuplamaksujen välttämiseksi, jotka tietenkin kohdistuvat sitten yrityksiin.

Kaikin puolin kannatettava esitys.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​