Täysistunnon pöytäkirja 94/2014 vp

PTK 94/2014 vp

94. KESKIVIIKKONA 8. LOKAKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

 

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Heti aluksi pyydän tätä köhääni anteeksi. Tänä päivänä näköjään meni tähän mittaan.

Käsiteltävä asia on hallituksen esitys eduskunnalle kiinteistöverolain muuttamisesta. Kiinteistöverolaki tuli voimaan parikymmentä vuotta sitten eli vuonna 1993. Laki korvasi katumaksulain, kiinteistöjen harkintaverotuksen, asuntotuloverotuksen ja niin sanotun manttaalimaksun. Siitä on tullut yllättävän tehokas verotusmuoto kaikille Suomen kunnille. Kiinteistöthän eivät voi muuttaa toiseen kuntaan, ellei tapahdu kuntaliitosta. Lisäksi monet kunnat ovat vuosien saatossa korotelleet kiinteistöveron perusteita ja täten saaneet kunnille merkittäviäkin lisätuloja. Kotikyläni Jyväskylä on jo vuosia sitten palkannut pari insinööriä tarkistamaan kiinteistöjen verotusarvoja lähemmäksi käypää arvoa. Työn tuloksena kiinteistöverotus on viime kädessä verottajan ja valtuustojen toimista noussutkin melkoisesti.

Hallitus esittää, että kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotettaisiin siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousisi 0,60—1,35 prosentista 0,80—1,55 prosenttiin eli 0,20 prosenttiyksikköä ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32—0,75 prosentista 0,37—0,80 prosenttiin eli 0,05 prosenttiyksikköä.

Arvoisa puhemies! Korotus tuntuu pieneltä, mutta sen vaikutus on monelle rintamatalon omistajalle todella suuri. Tiedän tapauksia, joissa yli kahdeksankymppinen leski on joutunut myymään talonsa, kun kiinteistövero on noussut hänen maksukykynsä äärirajoille. Eräässäkin tapauksessa rintamamiestontin, 1200 neliömetriä, maapohjan arvo nousi vyöhykehinnoittelusta johtuen merkittävästi korkeammaksi kuin tontille 1950-luvulla rakennetun puolitoistakerroksisen omakotitalon. Leski joutui laittamaan talonsa myyntiin.

Arvoisa puhemies! Me perussuomalaiset ilmoitimme valtiovarainvaliokunnassa, ettemme voi hyväksyä hallituksen esittämiä korotuksia kiinteistöveroon. Miksi? Siksi, että kiinteistövero on tasaveroluonteinen ja kohtelee näin ollen pienituloisia poikkeuksellisen kovakouraisesti. Jo aiemmin toteutetut kiinteistöveron kiristykset ja verotusarvojen määrittely ovat ajaneet monet kansalaiset tukalaan tilanteeseen. Erityisen ankaria nämä korotukset ovat olleet monille leskeksi jääneille pienituloisille eläkeläisille, kuten jo aiemmin totesin, varsinkin jos he asuvat sellaisella alueella ja sellaisessa asunnossa, jonka myyminen ei kohtuullisella vaivalla onnistu.

Arvoisa puhemies! Nyt tehtävä korotus on ongelmallinen myös siksi, että valtio suunnittelee valtionosuuksia alentamalla keräävänsä kunnilta itselleen kiinteistöveron alarajan korottamisen tuomat lisäverotulot eli lähes 50 miljoonaa euroa. Tämä on täysin poikkeuksellinen käytäntö ja erittäin raju toimenpide siksi, että kiinteistövero on kuntien vero ja tarkoitettu ennen kaikkea kuntien omien menojen kattamiseen. Kiinteistöverolain 1 §:n mukaan kiinteistövero menee kiinteistön omistajakunnalle, ei siis mutkienkaan kautta valtiolle.

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä käsittelyssä oleva asia on vähän pilkottu täällä eduskunnassa eri valiokuntiin niitten luonteen mukaisesti. Tässä nyt korotetaan näitä kiinteistöveron rajoja, mutta sitten hallintovaliokunnassa on toinen esitys, joka liittyy tähän ihan samaan asiaan ja jossa tästä esityksestä kunnalle tulevat rahat otetaan takaisin valtiolle. Eli tämä esitys, jota perustellaan sillä, että tämä jotenkin kohentaisi kuntataloutta, tällaisenaan — jos olisikin vain tämä esitys, joka nyt on meidän edessämme — jotenkin kohentaisikin kuntataloutta ja antaisi kunnille lisää kiinteistöverotuottoja. Mutta tälle ajalle tyypillisesti kuitenkin toisella kädellä sitten toiselta puolen otetaan, eli kaikki nämä rahat, joita tämä kiinteistövero olisi tuottamassa kunnille, tullaan sitten toisen lain kautta ottamaan kunnilta pois valtiolle.

Tämä lain merkitys kunnille on ihan nolla. Ainoastaan kunnassa asuvien ihmisten asumiskustannukset nousevat tämän johdosta, ja se siirtyy sitten vuokriin ja monelle pienituloiselle asujalle aiheuttaa konkreettisia vaikeuksia elämään. Halusin tämän tuoda esille tässä keskustelussa: tämä esitys, jossa kunnat saavat mahdollisuuden verottaa lisää kiinteistöveroja, on vain kolikon yksi puoli, ja toinen puoli on se, että nämä rahat tullaan imuroimaan kunnilta pois ennen kuin ne ovat kerenneet kunnolla kunnan kassassa käydäkään.

Yleiskeskustelu päättyi.